13.The Rake

4.3K 134 10
                  

Během léta roku 2003 se staly v severovýchodních Spojených státech prapodivné věci. Spojovala je jedna zvláštní věc

- neznámý humanoidní tvor.

Dochovalo se několik malých důkazů od očitých svědků. Ale všechny důkazy zveřejněné on-line byla záhadně zničeny...

Většina důkazů pochází z vesnice ve státu New York v Idahu. Ale ,, The Rake" se objevoval po celém světě. Lidé vypovídali o setkání s tímto tvorem neznámého původu. Jejich emoce se pohybovali od traumatické úrovně strachu a znepokojení až k téměř dětské touze a zvědavosti zjistit, co je humanoidní tvor zač. V publikovaných verzích ale není vyzobrazen ten děsivý pocit a trauma z toho, že se Rake zase vrátí.

Lidé jsou touto vzpomínkou poznamenáni na celý život.

Všechny rozhovory a informace byly pořízeny během jednoho roku pilných průzkumů.

Deník sebevraha 1964

,, Před tím, než ukončím svůj život, musím zmírnit tu vinu a bolest, za to, že jsem se do toho zapletl. Není to vina nikoho jiného než mě. Cítil jsem jeho přítomnost. Jakmile jsem se probudil, spatřil jsem ho. Když jsem se probudil znova, slyšel jsem jeho hlas, a podíval se mi do očí. Vždycky když se probudím, vidím tu hrůzu. Mám strach. Nesmím se už nikdy probudit. Sbohem. "

Na stejné dřevěné krabici kde byly prázdné obálky adresované Williamovi a Rose, byl ještě jeden dopis bez obálky:


,, Má nejdražší Linnie,

modlím se za tebe.

Vyslovil tvé jméno."

Zápisky z deníku (přeloženo ze španělštiny) 1880


,, Mám zkušenosti s neznámou bytostí. Nikdy jsem nezažil větší hrůzu. Když zavřu oči, pořád vidím ty jeho. Jsou hluboké. Černé. Díval se na mě a potom se mě dotknul. Jeho dotek byl vlhký a studený. Nemůžu usnout. Jeho hlas....(nesrozumitelný text). "


Marinerův deník 1691


,, Přišel ke mně ve spánku. Cítil jsem, jak šmátrá po mé posteli. Vzal všechno. Musíme se vrátit do Anglie. Rake po nás chtěl, abychom se sem už nikdy nevraceli."

Od svědka 2006

,, Před třemi lety, konkrétně 4. července, jsme se s rodinou vrátili z Niagarských vodopádů. Všichni jsme byli vyčerpání z dlouhé jízdy a tak jsme si všichni šli ihned lehnout.

Okolo 4. hodiny ranní jsem se zbudila. Musela jsem na záchod. Vedle mě byl můj muž, kterého jsem nedopatřením vzbudila. Omluvila jsem se, že se musím dostat z postele. Když se otočil čelem ke mně, zalapal po dechu a škubnul sebou tak rychle, že mě málem shodil z postele. Pak jakoby zkameněl a jenom hleděl před sebe.

Když si mé oči zvykly na tmu, podívala jsme se jeho směrem, abych se podívala na to, co ho tolik vystrašilo.

U nohou naší postele, odvrácené k nám, sedělo neznámé stvoření. Vypadalo jako nahý muž, ale bylo to větší.

Poloha jeho těla byla až nepřirozená, jakoby něco toho tvora přejelo. Z nějakého důvodu, mě hned vystrašilo to, co se mu stalo. Měla jsem takový pocit, že bychom mu měla pomoci.

Můj manžel se na to díval zpoza mého ramena.

Tvor se s námahou vyškrábal na naší postel. Byl blízko. Asi půl metru od manželova obličeje. Tvor byl úplně zticha po dobu asi 30 sekund. Jenom zíral na mého manžela. Tvor se najednou otočil a začal utíkat ven z našeho pokoje. Utíkal k pokojům našich dětí. Vykřikla jsem a popadla jsem baterku. Chtěla jsem ho zastavit dřív, než jim něco udělá. Dostala jsem se na chodbu a spatřila jsem ho asi dvacet metrů ode mně . Otočil se na mě. Byl celý od krve. Zapnula jsem světlo a spatřil jsem kousek od něho na zemi ležet moji dceru Claru.

Tvor utíkal dolů po schodech, zatímco jsem já s manželem pomáhali naší dceře. Byla velmi těžce zraněná.

,, To byl Rake" vydechla.

Můj manžel spěchal s dcerou do nemocnice.

Nepřežili.

Tato zpráva se rozšířila velice rychle. Polici byla ochotná ihned řešit tento zvláštní případ. Nicméně, tento příběh se nikdy nedostal do televizních zpráv a ani novin.

Po dobu několika měsíců jsem se synem Justinem pobývala v hotelu nedaleko mých rodičů. Poté, co jsem se znova vrátila do našeho domu, rozhodla jsem se hledat pravdu sama. Nakonec jsem v jiném městě našla muže se stejným příběhem. Když jsme se dostali do kontaktu, začal mi vyprávět o svých zkušenostech. Věděl o dvou dalších lidí z New Yorku, kteří údajně tvora viděli. A také mu říkali Rake.

Rozhodli jsme se ptát lidí na internetu, jestli tvora také nezahlédli. Nikdo se neozval. Jeden časopis se zmínil o fotce zvláštního tvora. V Deníku se nic moc nepsalo, ale tvora také nazvali Rake. Ale to bylo vše...

Nicméně, za nějaký čas se objevili lidé, co se s tvorem údajně setkali. Říkali, že s nima Rake mluvil.

Zajímalo mě, jestli Rake mluvil i s mou dcerou.

Před tím než jí zabil.

Nastavila jsem si nahrávání zvuku po dobu dvou týdnů. Každý den jsem si kontrolovala záznam. Na konci druhého týdne se zvuk rozostřil o 8 násobek normální rychlosti. (A to na hodinu každý den)

Na nahrávce z třetího týdne jsem zaslechla něco, zbrusu nového. Slyšela jsem pronikavý hlas. Byl to Rake. Ale nestihla jsem nahrávku uložit. Nikdo si jí nemohl poslechnout. Jediné co vím, je to, že to tu bylo. Od té doby si nic nepomatuju, ale hlas na nahrávce mě neustále doprovází...


,, Tak takové byly asi myšlenky mojí dcery... Takhle se trápila..." Říkala jsem si a v duši jsem ji litovala...


Nechtěla jsem ho spatřit. Nemohla jsem spát, pořád jsem měla pocit, že je tu se mnou v pokoji. Bála jsem se toho, že se vzbudím a uvidím ho, jak na mě zírá..."


Ptáte se ,, Proč se jmenuje zrovna Rake?"

Pro neangličtináře- Hrábě

Zní to divně, ale má to docela specifický význam.

Jenom se podívejte na jeho drápy...

Není vám to podezdřelé?

O bytosti či bytostech typu Rake se objevuje po světě spousta zpráv.

Zřejmně nejznámější fotka vztahující se k humanoidnímu tvorovi je tato

Byla dokonce v amerických ranních zprávách

Jednomu muži Rake dokonce lezl po střeše!

Nebohý muž omylem zachytil Rakea na videonahrávku

V roce 2011 Ryan Murphy vytvořil ,, film" ve stylu Záhada v Blair Witch, vztahující se k Rakeovi

A co si myslíte vy?

Je Rake opravdový?

Je to mimozemšťan?

Degenerovaný člověk?

Zvíře?

Nebo něco úplně jiného...?


CreepyPasta Stories (Cz překlad)Kde žijí příběhy. Začni objevovat