Chapter 32

356K 6.8K 1.2K

Oliver POV


I trust her. Napatunayan na ni Vanna sa'ken na mahal niya ako. Mahal na mahal. Yung saya na nakikita ko sa mga mata niya tuwing kaharap niya ako, ramdam kong totoo 'yun. Hindi siya gagawa ng bagay na maaaring makasira sa'men. I know she wants a family at maibibigay ko sa kaniya 'yun.


Damn it. Galit ako. Gusto kong pumatay ng tao pero pipilitin kong kumalma. I'll wait for Vanna to come home. Kakausapin ko siya ng maayos. Hindi ako magpapadala sa galit niya.


That word "slut" never symbolize my wife. She's not a slut. Fuck.


"Sir, si Miss Lena po nasa labas."


Nag-angat ako ng tingin saka napahilot sa sentido ko. "Let her come in." I said.


Kumilos agad si manang kaya ilang saglit lang ay narinig ko na ang tunog ng takong ng heels ni Lena.


Mabilis siyang nakalapit sa'ken saka umupo sa kandungan ko. "Oh, honey. That bitch! Talagang ginagawa ka nyang tanga! Buntis na nga siya tapos ano? Nanlalandi pa siya ng ibang lalaki. Wala ba siyang kahihi-"


"SHUT UP." Putol ko sa sinasabi niya saka tumayo dahilan upang mahulog siya sa sahig.


"Awww-OLIVER!"


"Kung gusto mo pang mabuhay, tigil-tigilan mo ang pagsasalita ng masama tungkol sa asawa ko. You don't know her."


"Of course I know her! Anong tawag sa babaeng buntis na tapos sumama pa sa ibang lalaki ha?"


Nag-igting ang panga ko. "So what? I don't want to conclude. I want to talk to my wife. Hindi ikaw ang kailangan ko kaya umalis ka na." Matigas na sabi ko.


Lumapit siyang muli sa'ken saka hinaplos ang dibdib ko. "But..honey, I'm worried. Alam mo namang ayokong naloloko ka. I'm here. Do you want me to make you happy?" Malanding sabi niya.


I admit, before, I always aroused when she's doinf this but now? Now that I have Vanna and little Ynarez? I can't. I'm faithful to Vanna. Ayokong gumawa ng bagay na maaaring makasira sa'men. Damn it.


"Umalis ka na."


Iginala niya ang kamay niya sa katawan ko pababa sa..fuck. Agad kong pinigilan ang kamay niya.


"Ah-aray, nasasaktan ako, Oliver.."


I glared at her. "Mas masasaktan ka kung 'di ka pa aalis dito." Banta ko.


Hinila niya ang kamay niya sa kamay ko. "Hindi ka sasaya sa kanya! Sisigiraduhin kong pagsisisihan mo na mas pinipili mo pa ang bitch na 'yon!"


"One."


"Asshole! Tingnan lang natin kung maging masaya pa kayo! Tingnan lang natin kung na kanino ang huling halakhak!"

One Night Stand (R18)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon