Prologue

9 1 0
                  


Love <3 (🟢) 📞 🎥 ⒤


Jan 28 at 9:00 am

Love💕:
Good morning!

Jan 28 at 10:30 am

Love <3:

Gmorning

Love💕:

Kumain ka na?

Jan 28 at 12:59pm

Love💕 :
Katatapos ko lang
kumain lunch,,,

Jan 28 at 1:23pm

Love <3:
ako din

Love💕:
Nice 😊

Jan 28 at 8:32pm

Love 💕:
good evening!

Love 💕:
Kumain ka na dinner?

Love 💕:
Sa mall ako kumain
gumala kasi kami nila Erika

Love💕:
Kadarating ko lang sa bahay

Love💕:
Napagalitan pa nga ako e di
daw ako magpaalam

Love 💕:
Tinext ko kaya sila

Love💕:
Kaso lowbat daw si papa

Love💕:
ano ba yan HAHAHAH

Jan 28 at 9:58 pm

Love <3:

Oo kumain n ko

Love <3:
Next time paalam ka
sa kanila sa personal

Love <3:
Wag text para di sila
nag-aalala

Love 💕:
Yes captain!

Jan 28 at 10:38pm

Love💕:
Kamusta ka?

Love💕:
Anong ginawa mo
ngayong araw?

Jan 28 at 11:00 pm

Love💕:
goodnight!

Love💕:
Sweet dreams😘

Love 💕:
Take care always 💗

Jan 29 at 12:01 am

Love <3:

gnight

y.writer

RESTART [EPISTOLARY]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon