Anna (45)

12.4K 463 139
                  

-Super draft chapter. Raw. Will edit properly once everything is done-

-Bitin. Advisable na mag-ipon muna ng chapters.-

====================

"It's your bed, too," sabi ko habang naglalakad. Nararamdaman ko siyang nakasunod sa likuron ko. Nilingon ko siya at idinagdag. "You paid for it."

"It's in your name. Therefore, yours."

Nagbawi ako nang tingin at nag-concentrate sa paglalakad. The way his gray eyes seems to shimmer with what I can only describe as hunger makes me shiver in excitement and nervousness. The dynamic between Cole and I has always been shifting, but I got a feeling that tonight will set how we are going to be in the coming years.

I passed the threshold to the suite's bedroom and heard the bedroom door clicked closed behind us. I didn't turn back to look and continued walking pass the desk. I swiped the Chinese hairpin I laid there earlier.

Nakalimutan kong isara ang kurtina nang malaking bintana sa kuwarto. Kaya kahit nakapatay ang ilaw, sapat naman ang liwanag ng buwan na pumapasok sa kuwarto para makita namin ang malaking kama. Lumapit ako doon at huminto sa dulo. Twisting my long hair into a bun on top of my head, I sticked the pin in it to keep it in place and waited for Cole.

He flicked one lamp on and the warm light threw shadows on the walls and bed.

Warm lips pressed on my nape had me involuntarily closing my eyes. Like a dream, it was gone even before I could take another breath and found myself facing Cole. A hand behind my head, he drew me in for a deep but quick kiss. That kiss turned to soft butterfly wings on the tip of my nose, on my chin, pababa.

He took a quick inhale as his face got in between the cleavage formed by the corset-like design of my gown and growled. "What are you wearing? Let's get you more of that 'cause you smell fucking heavenly, baby."

Is he asking about the perfume? I have no idea what it is. Si Tita Leine naman ang naglagay niyon sa akin. Hindi ko nakita kung ano ang brand. If he likes it, I'll try and sneak into Tita's room para silipin kung ano iyon at pag-iipunan ko ang pambili. Tutal naman, wala na akong problema sa mga bra at panty ngayon. His mother has been buying me dozens of those. Kahit yata hindi na ako maglaba ng kahit isang panty sa tanang buhay ko, hindi ko pa rin mauubos na maisuot ang mga iyon. My boobs should just stop growing soon and I will be fine.

The next thing I know, Cole is already crouching in front of me. I couldn't see what he is doing. His dark mop of hair is blocking my view, but I felt his gentle fingers on my ankle. Maingat niyang inangat ang isa kong paa at pinapatong iyon sa kanyang hita.

Kinabahan ako. Hindi niya pa inaalis ang sapatos ko. Hindi ako nagbibiro nang sinabi kong my heels are razor-sharp. One wrong move and I could skewer his thigh!

Nawala ang pag-aalala ko at napalitan nang hindi maipaliwanag na pakiramdam nang hinuhubad na niya ang pagkakabuhol ng strap ng heels ko. The touch of his knuckles replaced the feeling of leather against my skin.

Muling naghiwalay ang slit ng gown ko sa harapan at kasunod niyon ay ang paggapang nang palad niya pataas. Nanayo ang balahibo ko nang huminto ang kamay niya sa sa kung saan niya ako kanina hinawakan noong nasa ballroom pa kami at pinipigilan niya akong sumama kay Kuya Giovani.

"My poor kiska. Does it hurt?"

Parang nahihipnotismong nakatingin lang ako habang nilalapit niya ang kanyang mukha sa aking hita. Maya-maya, dumampi na ga sa aking balat ang kanyang labi. The lick that replaced the gentle kiss almost made me jumped out of my skin.

Tiningala niya ako at muling nagtanong. "Does it?"

Natunaw yata ang ilang piraso ng brain cells ko kasi hindi ko siya maintindihan. "Hurt?" ulit ko na lang.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon