DECEPTION

303 15 7
                  

"Mahal kita," nakangiti kong sabi habang matamang nakatitig kay Aimee.

Bigla siyang tumigil sa pagkain ng niluto ko saka napangiti. Bahagya rin siyang lumapit sakin para hinalikan ako sa gilid ng labi.

"Mahal din kita." saka natatawang napailing. "ang random mo talaga, no?"

Kibit-balikat ang sagot ko kasabay ng pagtingin ko sa cellphone ko. Napabuntong hininga ako saka tinitigan ulit si Aimee na magana nang kumakain.

"Bakit?" tanong niya.

"Ang ganda mo." sagot ko.

Bahagyang tumaas yung kilay niya saka ako pinitik sa noo, "tumigil ka nga."

"Ang sexy mo rin."

"Isa."

"Ang bango mo."

"Dalawa! Umayos ka diyan, Ken!"

"I'm so lucky to have you," sabi ko pa habang titig na titig sa kaniya. "ako lang dapat, naiintindihan mo?"

Umirap lang siya bilang sagot na ikinailing ko. Pinanuod ko siyang matapos kumain at mag linis ng pinagkainin niya. Habang ginagawa niya iyon, tumatakbo naman ang isip ko sa malayo.

Paano kung ngayon lang pala ito?

Paano kung pansamantalang kasiyahan lang pala ang meron kami ngayon?

Paano kung—

"Ken?" napaigtad ako nang may humawak sa pisngi ko. "okay ka lang?"

Hinawakan ko ang kamay niya saka iyon inilapit sa mga labi ko habang nakasandal ako sa island counter ng kusina ko.

Masuyo ko siyang tinititigan habang kinikintalan ng halik ang likod ng kamay niya. Hanggang isa-isa kong hinalikan ang mga daliri niya, patungong palad hanggang sa pulsuan niya na may bakas ng isang taong gulang na marka ng sugat.

Pumikit ako ng mariin ng maalala ko na naman ang nangyari noon.

"I'm sorry..." bulong ko. "I'm so sorry..."

"Tama na, Ken..." bulong niya sabay bawi ng kamay, "it's been a year—"

"But—"

Pumikit ako ng idampi niya sakin ang labi niya kasabay ng pagpalibot niya ng mga braso sa leeg ko ay ang pag hapit ko sa beywang niya.

Mas nilaliman ko pa ang halik at nang hindi makuntento ay mabilis ko siyang iniangat sa island counter. Sa pagitan ng mga hita niya ako nanatili habang hindi pinuputol ang mapusok naming halik.

Bumaba ang labi ko sa leeg niya, habang ang kamay ko ay marahang nag lalakbay sa beywang niya, pababa sa kaniyang mga hita.

Nararamdaman ko na ang pananabik. Kailan ba noong huli kaming magkita? At kailan ba noong huli ko siyang maangkin?

Dalawang linggo? Tatlong linggo? Hindi. Mahigit isang buwan na nang huli ko siyang makita at makasama.

"Oh..." ungol niya ng bahagya kong kagatin ang leeg niya kasabay ng pag sipsip at pag dila dito para mabawasan ang sakit, ngunit sapat na para hindi mag iwan ng marka. "Hmm..."

Umangat ang kamay ko patungo sa dibdib niya saka iyon marahang minasahe. Pero agad napalitan iyon ng pagnanasa na nauwi sa pagmasahe ko ng mariin kasabay ng pag halik ko paakyat sa tainga niya.

"I love you so much, my love. I love you." bulong ko.

"Hmm— oh! Aray..." daing niya ng panggigilan ko ang dibdib niya.

"Miss na miss kita." marahan kong bulong habang bumababa ang labi ko sa dibdib niya, "miss na miss ko sila." patukoy ko sa mayayaman niyang dibdib sabay sunggab sa mga ito.

DeceptionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon