bua chu giang gioi

2.3K 3 0

Tài liệu tham khảo miễn phí

Phù trừ tích

(nghiện tích

thành khối):

104

BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI - Tiêu Diêu Tử

Phù trị nham

(nhọt, ung

thư): nham

B.HỌC TẬP

nuốt phù này có

thể giải người bị

tửu tích (rượu

tích), yên tích

(thuốc phiện)

cùng những ham

thú xấu.

chứng không

có thuốc trị,

có thể dùng

phù này, mỗi

buổi sáng một

cái, trong 40

ngày.

CHÚ  PALI  LÀM  TĂNG  TRÍ  NHỚ,  NHỮNG  GÌ      Đà HỌC  NHIỀU  NĂM

CŨNG KHÔNG QUÊN. 

Pô thí bú rê thí banh nho mà ha nhin năn, ắc ca se quách chắc sa, cắc răn

ắc nol tăn, chắc cắc qua, linh chắc quia, quít chắc quăn. 

(Mỗi  sáng  thức  dậy,đọc  1  hoặc  3  lần  thổi  vô  ca  nước,  dùng  nước        đó  súc

bua chu giang gioiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!