Giải phẩu TUYẾN GIÁP TRẠNG VÀ CẬN GIÁP TRẠNG

911 0 0

TUYẾN GIÁP TRẠNG VÀ CẬN GIÁP TRẠNG

Bài giảng Giải phẫu học

Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn

1. TUYẾNGIÁP TRẠNG(GLANDULATHYREOIDEA)

Tuyếngiáplàtuyếnnộitiếtlớnnhấtcủacơthể,nằmởphầntrướccủa cổ,ởtrước các vòng sụn khí quản trên và hai ben thanh quản,ngangmức các đốtsốngcổ5,6,7vàngực1.Làtuyếncónhiềumạchmáu,cómàunâu đỏ, nặng khoảng 30g. Tuyếngiápởphụnữthườngtohơnnam giớivàtolêntrong thời kỳkinh nguyệt vàthai nghén.

Tuyếngiápcómộttầmquantrọngvề sinhlýcũngnhưbệnhlý,vớichức năng chuyểnhoái-ốtđểsảnxuấtracáchormon giáp  trạng  là  thyroxin  (T4)  và  triithyroxin (T3),  có  tác  dụng  quan  trọng  trong  việc chuyểnhoávàtăng trưởngcủa cơthể,nên thiếuchất đósinhrabệnh đần(Mi-xơ-đem), thừathìbịBasedow.ỞmiềnnúiViệtnam,

những  rối  loạn  chuyển  hoá  i-ốt;  tuyến  giáp

sinhrabướucổvớitỷlệcao(bướuthường hoặcbướuBasedow).

11. Hình thể ngoài liên quan

Tuyếngiápcó2thuỳbênnốivớinhau bởieogiữa:

1. Sụn giáp

2. Mỏmtháp

3. Thuỳbên

4. Eo giáp

5. Sụn khí quản

Hình 4.49. Tuyến giáp

-Eogiápcao1,5cm,nganglcm(khicókhikhông)nằmởtrướccác vòng sụn khí quản II, III, IV Từ bờtrên eo thường tách ra một mẩutuyến chạy lêntrênhìnhtamgiácgọilàthuỳtháp(lobus pyramidale),thuỳnằmlệchsang tráivànốivớixươngmóngbằngmộtdảixơlàditíchcủaốnggiáplưỡi. Tuyếngiápcómộtbaoxơriêngvà đượcbọctrongmột baomỏngdolátrước khí quảncủamạccổtạothành.Tuyến giáp di chuyểntheothanhquảnkhinuốt (đặc điểmphân biệt bướu giáp với cácbướu khácở cô).

Thuỳbêntuyếngiápcóhìnhnón đỉnh hướnglêntrênrangoàitớingang mứcđườngchếchsụngiáptrong.Đáyởdướitớingangmứcvòngsụnkhí quản 4, 5. Thuỳbên cóchiềucao5chỉ, chỗ rộng nhất3cm vàdày2cm.Thuỳ tuyến gồm có 3 mặt, 2 bờ và 2 cực.

- Các cực:

+Cực trên hayđỉnh của thuỳtuyến liên quan với động mạch giáp trên

+Cựcdướihayđáynằmtrênbờtrêncánức1-2cm,liênquanvớibó mạch giáp dưới. Cựcdưới của thuỳtrái còn liên quan với ốngngực.

- Các mặt:

+Mặt trước ngoài liên quan với các cơ vùng dướimóng.

+Mặttrong(haymặttạng)liênquanvớithanhkhíquảnởtrướcvớihầu

ở dưới và thựcquản ở sau hai bên với 2 dây thầnkinhthanhquản quặt ngược.

+Mặtsauliênquanvớibaomạchcảnh,trongbaocóbómạchthầnkinh

cổ.

- Các bờ:

+Bờ trướcliên quan mật thiết với nhánh trước củađộng mạch giáp bên.

+Bờsautrên,ởdướiliênquanvớiđộngmạchgiápdướivàngànhnối

củanóvớinhánhsaucủađộngmạchgiáptrên.Ởbờsaucòncócáctuyếncận giáp trạng.

Giải phẩu TUYẾN GIÁP TRẠNG VÀ CẬN GIÁP TRẠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!