Simula

3.9M 63.1K 41.5K
                  

Warning: SPG

—————————————-

Simula


"Jade, wag mo nang painumin si Porsh."


Kahit nakapikit ako ay naririnig ko ang talim ng boses ni Tessa. Dumilat ako at umiikot parin ang paningin ko. Tessa's with her boyfriend and Jade with her probably boytoy for tonight.


"Come on, Tess. I want to be happy! Hindi ba iyon pwede? Huh?" utas ko habang kinukuha ang kopitang may lamang cocktail.


Hindi ko na mabilang kung ilan nito ang naubos ko sa gabing ito. Maingay ang buong bar at marami nang nagsasayawang tao sa dancefloor. The party's in full blast.


Sumimsim ako sa cocktail at inubos ko sa isang inuman ang buong laman nito. Nag angat agad ako ng kamay para makakuha ng isa pa.


"Why don't you break up with him, Porsh? Hindi iyong laging ganito!" iritadong sinabi ni Tessa.

"I can't!" maagap kong sinabi.


Hindi na ulit nagsalita si Tessa. Tapos na ang usapan pag sinabi kong hindi ko kayang makipag break kay Clyde. He's my long time boyfriend. Pangatlong beses na ito ngayon! Pangatlong beses sa loob ng dalawang taong pagsasama namin! Pangatlong beses ng pagtataksil niya sa akin.


Gusto kong maiyak ngunit naubos na yata ang luha ko. Namamanhid na ang buong katawan ko sa sakit na idinulot niya sa akin. I am so tired of it! So tired! But I can't stop...


"Ang mabuti pa, Porsh... Magsaya na lang tayo ngayong gabi! Clyde is an ass." Tumawa si Jade bago binalingan ang lalaking nakayakap sa kanya.


Huminga ako ng malalim at pinatay ang cellphone ko. Ilang tawag na ni Clyde ang pumapasok pero hindi ko sinasagot. Hindi niya alam na nandito kami ng mga kaibigan ko.


Tumayo ako, umiikot na ang paningin ko pero hindi nagpapigil ang mga paa ko. Dumiretso ako sa dancefloor at sumayaw na doon.


Nagpakalunod ako sa maingay na dance music. Nakataas ang kamay ko habang nagsasayaw. Nakapikit din ako habang ginagawa ko iyon.


Nagulat ako nang may naramdaman akong kamay sa aking baywang. Alright, I've been to bars and this is not new. Nagpatuloy ako sa pagsasayaw habang nararamdaman ang init ng katawan ng lalaking nasa likod ko.


Mas lalong umingay ang buong bar sa musika ng panibagong DJ. Naghihiyawan na ang mga tao ngunit nanatili ako sa pagsasayaw kasama ang misteryosong lalaki sa likod ko. Bawat pag-indayog ng katawan ko ay sinasabayan niya.


Umikot ako para maharap siya. Nakita ko ang pag igting ng bagang niyang halos perpekto sa pagkakaukit. Ang kanyang buhok ay malinis ang gupit. Ang kanyang kilay ay nagdedepina ng kanyang kulay brown at malalim na mga mata. Matangos din ang kanyang ilong. Ang kanyang labi ay halos pula at mukhang malambot.


Naka puting button down shirt siya, mukhang kakagaling lang sa trabaho. His muscles looked tight and strained beneath the white material of his shirt.

Give In To You (GLS#3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon