Hiệp ước Nhâm Tuất và Hắc Mang

16K 7 1

 Hoàn cảnh và nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất (05/06/1862)
- Tháng 02/1861, Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hoà, quân ta kháng cự quyềt liệt nhưng do hỏa lực địch quá mạnh, Nguyễn Tri Phương buộc phải rút lui. Pháp thừa thắng đánh chiếm Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.
- Phong trào kháng chiến của nhân dân dâng cao, Pháp đang vô cùng bối rối thì triều Nguyễn đã kí với Pháp bản hiệp ước Nhâm Tuất (05/06/1862) gồm 12 điều khoản, có những khoản chính như Nhà Nguyễn thừa nhận cho Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn; mở ba cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên, triều đình bồi thường 20 triệu quan chiến phí; thành Vĩnh Long được trả lại cho triều đình Huế khi nào nhà Nguyễn làm cho nhân dân ba tỉnh miền Đông ngừng kháng chiến chống Pháp.

Hoàn cảnh và nội dung cơ bản của hiệp ước Hac măng 1883?
a. Hoàn cảnh lịch sử: 
- Nghe tin P đánh Thuận An, triều đình Huế xin đình chiến.
- 25/8/1883 Bản hiệp ước mới được đưa ra buộc ta phải kí (gọi là Hiệp ước Hác-măng)
b. Nội dung hiệp ước : 
- Nhà Nguyễn thừa nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn cõi VN. Trong đó:
+ Nam Kì là xứ thuộc địa từ năm 1874 ay được mở rộng ra hết tỉnh Bình Thuận.
+ Bắc Kì (gồm cả Thanh – Nghệ - Tĩnh) là đất bảo hộ
+ Trung Kì triều đình quản lí
- Đại diện Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung Kì.
- Ngoại giao Viêt Nam với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc) đều do Pháp nắm giữ.
- Quân sự: triều đình phải nhận các huấn luyện và sĩ quan chỉ huy của Pháp, phải triệt hồi binh lính từ bắc Kì về kinh đô Huế. Pháp được đóng đồn binh ở những nơi xét thấy cần thiết ở Bắc Kì, được toàn quyền xử trí hội cờ đen.
- Kinh tế: Pháp nắm & kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.
=> VN trở thành một nước thuộc địa nửa PK.


Hiệp ước Nhâm Tuất và Hắc MangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!