Informacje wstępne

9 0 0
                  

Duch:

Numer - D31

Godność - Dawid Tur

Wiek Ante-Mortem - 21 lat

Przyczyna śmierci - Wypadek samochodowy

Destynacja - Nierozpatrzona

Wywiad:

Data wywiadu: 16.05.2022

Czas rozpoczęcia - 14:30

Czas zakończenia - 15:36

Miejsce - Obiekt badawczy Ectocorp nr. 1 w Warszawie

Reporter/ka Zaduszny/a - Aleksandra Kacewicz

Transkryptor/ka - Michał Subiel

Uwagi dodatkowe:

Ze względu na to że duch nr. D31 podobnie jak m. in. duchy nr. B4 oraz A21 nie wstąpił jeszcze w zaświaty, niemożliwa jest do stwierdzenia jego destynacja. Z tego powodu zamiast przydzielać go do grup potępionych czy zbawionych, duch nr. D31 został przypisany do stosunkowo nowej grupy - nierozpatrzonych. Warto dodać, że nr. D31 to PIERWSZY DUCH, który opowiedział historię, która wydarzyła się mu POŚMIERTNIE.

Recenzja transkryptu:

Opowieść ducha nr. D31 wydaje się kompletna i klarowna. Brak zawiłych dygresji, lecz część wtrąceń należy skrócić lub wyciąć. Historia ducha nr. D31 pełna jest brutalnych i dramatycznych scen, które dotykają tematów zdrowia psychicznego i samobójstwa. Ponadto sam protagonista to antybohater. Przez powyższe cechy i pozostałą treść historii opowieść oceniamy na odpowiednią dla grupy wiekowej od lat 16 powyżej. Gatunkowo opowieść przypisujemy do dramatu psychologicznego/romantycznego.Wywiad z nr. D31Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz