Nguồn gốc sự sống

1K 0 0

Bài 32 Nguồn Gốc Của Sự Sống

I Tiến hoá hoá học

1 Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

Năm 1920 Oparin và handan cho rằng : các chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên trái đất có thể xuất hiện bằng con đường tổng hợp hoá học từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng là sấm sét , tia tử ngoại , núi lửa trong điều kiện môi trường chưa có oxi.

Năm 1953 Milo va Urây đã làm thí nghiệm phóng điện liên tục qua hỗn hợp khí CH4 , NH3 H2 và hơi nước, kết qủa thu được các aa.

2 Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ

Trong những điểu kiện nhất định , các đơn phân tử : axit amin, nucleotit kết hợp tạo thành các đại phân tử hữu cơ protein axit nucleotit .

Vật chất di truyền đầu tiên là ARN và ARN nhân dôi không cần enzim do đó có thể xem ARN tiến hoá trước ADN.

II Tiến hoá tiền sinh học

Khi các đại phân tử lipit protein axit nucleotit xuất hiện trong nước do tính kị nước sẽ lập tức hình thành nên lớp màng bao bọc lấy tập hợp các đại phân tử hữu cơ tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau chịu tác động của CLTN sẽ tiến hoá dần tạo nên các tế bào so khai .

Dưới tác dụng của CLTN tế bào sơ khai có được tập hợp các phân tử giúp nó có khả năng nhân đôi , phiên mã , dịch mã , trao dổi chất , sinh trưởng và sinh sản sẽ đượcgiữ lại và nhân rộng .

Sau khi tế bào nguyên thuỷ được hình thành thì quá trình tiến hoá sinh học tiếp diễn nhờ các nhân tố tiến hoá tạo ra sinh vật đơn bào , đa bào rồi các sinh vật như ngày nay.

bai33

I Hoá thạch và vai tro

1 Hoá thạch

là di tích của các sinh vật trong lớp đất đá

Di tích dưới dạng bộ xương , dấu vết của sinh vật , xác sinh vật còn nguyên vein trong hổ phách , lớp băng

2 Vai trò

Hoá thạch cung cấp những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triewn63 của sinh giới

Xác định tuổi hoá thạch

cho biết loài nào xuất hiện trước loài nào xuất hiện sau và mối quan hệ họ hàng giữa các loài

nhờ đồng vị phóng xạ

cacbon 14 có thời gian bán ã 5730 năm

urani có thời gian bán rã 4.5 ti năm

II Lịch sử phát triển sinh giới qua các dại dịa chất

1 Hiện tượng trôi lc5 địa

lớp vỏ trái đất dựoc chia thành những vùng riêng biệt gọi là các phiến kiến tạo

Các phiến kiến tạo luôn di chuyển do lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động tạo nên hiện tượng trôi dạt lục địa

Những biến đổi kiến tạo của vỏ trái đất làm thay đổi mạnh điều kiện khí hậu của trái đất do đó có thể tuyệt chủng hàng loạt các loài sau đó là thời điểm bùng nổ sự phát sinh loài mới