#9#

66 11 0
                  

''Erken başlardı kızların hayalleri. Annelerinden aldıkları görüntü bulutlar kadar güzeldi onlar için. 15 yaşında ne ojeler taşardı ne de rujları . Kokuları renk renk inerdi kaldırımlara. Tenindeki büyüyü bozardı hayırsızın birisi 18'e girdiği zaman. Sigarasını süngerine kadar çekerdi 19 olunca ve içindeki tenleri içine kusardı başka tenlere dokunmamak için, çünkü artık 20 olmuştu yaşı. Rujun rengi solmaya başlar ve ojenin kabukları dökülürdü 22 olunca kadın. Saçlarını kestirirdi , boyası akardı umursamazdı , ağlardı. Artık kadındı ve tırnaklarının arasında bile düşler vardı . Düşünce dizlerinden çok düşleri kanayan o küçük kız değildi artık.''

#Cehennemlik#Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin