#3#

84 15 0
                  

Acı, hiçbir zaman zevkten üstün değildir.

#Cehennemlik#Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin