Ramazân'da Bazıları

21 2 2
                  

Bazıları oruç tutar, bazıları yiyip yutar,
Ağzının ayarı yok durmadan atıp tutar,
Bu son grup için lazımdır sağlam yular,
Ramazân'da bazıları neler yapar neler yapar...

Bazıları oruç tutmaz derler ki "E şeker!",
Tamam ama saygı nerede be birader?
İnsan bu belki oruçlunun canı çeker,
Ramazân'da bazıları neler eder neler eder...

Bazıları hiç bırakmaz orucu ve teravihi,
İşte günümüzdeki gerçek Müslümanlar vallahi,
Eminim ki onların ahiret yurtları olacak kallavi,
Ramazân'da bazıları haset eder haset eder...

Bazıları durmadan laf atar İslam'a,
Dünyevi konularda tam bir fırlama,
Ağzımıza gelen laflar çoktur ama,
Ramazân'da bazıları dilin tutar sözün yutar...

Bazıları inatla 40 lira kabul eder fitreyi,
Kendisine gelince 100 lira ile doldurur mideyi,
Azıcık konuşunca derler başlatma fitneyi,
Ramazân'da bazıları laf anlamaz söz dinlemez...

Bazıları bu aya denk getirir zekâtı,
Bilirler ki bu ayda her sevap onlarca katı,
Bazıları bırakamaz o şatafatlı yatı katı,
Ramazân'da bazıları iyi yapar hesabı...

Bazıları okur sabah akşam Kur'an-ı Kerîm,
Benim onların arasında var mı acaba yerim?
ReHiTu der ki ben onları sevenlerdenim,
Onların dualarıyla inşallah Cennet'tir yerim. 

ReHiTu'nun ŞiirleriHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin