LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC QUỐC GIA - Michael Porter (Fulbright)

18.3K 3 4

LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC QUỐC GIA

Sự thịnh vượng của một quốc gia được tạo ra chứ không phải kế thừa. Nó không phát

triển từ sự sẵn có tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, lãi suất, hay giá trị tiền tệ của một

quốc gia giống như điều mà kinh tế học cổ điển khăng khăng khẳng định.

Khả năng cạnh tranh của một quốc gia phụ thuộc và năng lực của các ngành trong

việc đổi mới và nâng cấp của quốc gia đó. Các công ty tạo ra được lợi thế so với các đối thủ

cạnh tranh giỏi nhất trên thế giới là do áp lực và thách thức. Các công ty này hưởng lợi từ

việc có những đối thủ cạnh tranh mạnh ở trong nước, các nhà cung ứng nội địa năng động, và

những khách hàng trong nước có nhu cầu.

Trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, các quốc gia đã trở nên

quan trọng hơn, chứ không phải kém quan trọng đi. Vì cơ sở của sự cạnh tranh đã dịch

chuyển ngày càng nhiều sang sự tạo ra và mô phỏng kiến thức, cho nên vai trò của quốc gia

đã tăng lên. Lợi thế cạnh tranh được tạo ra và duy trì thông qua một quá trình địa phương hóa

cao độ. Tất cả những khác biệt về giá trị, văn hóa, cơ cấu kinh tế, định chế, và lịch sử của các

nước đều đóng góp cho sự thành công về cạnh tranh. Đây là những khác biệt đáng kể trong

các kiểu hình của khả năng cạnh tranh tại mọi quốc gia; không một quốc gia nào có thể hay

sẽ có khả năng cạnh tranh tại mọi hay thậm chí phần lớn các ngành. Cuối cùng, các nước

thành công trong các ngành cụ thể bởi vì môi trường nội địa của các nước đó hướng về tương

lai nhất, năng động nhất và thách thức nhất.

CÁC KIỂU HÌNH CỦA SỰ THÀNH CÔNG VỀ CẠNH TRANH CỦA QUỐC GIA

Để nghiên cứu lý do tại sao các quốc gia đạt

được lợi thế cạnh tranh trong một số ngành cụ

thể và những ý nghĩa đối với chiến lược công

ty và nền kinh tế quốc dân, tôi đã thực hiện

một nghiên cứu trong bốn năm về 10 quốc gia

thương mại hàng đầu thế giới: Đan Mạch,

Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo, Thụy

Điển, Thụy Sỹ, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Tôi

nhận được sự hỗ trợ của một nhóm gồm hơn

30 nhà nghiên cứu, phần lớn trong số này là

người bản địa và sống tại quốc gia mà họ

nghiên cứu. Tất cả các nhà nghiên cứu này đều

LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC QUỐC GIA - Michael Porter (Fulbright)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!