For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Ngữ Pháp Tiếng Anh Full

23.5K 48 3

Mục lục

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh

1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

2. Noun phrase (ngữ danh từ)

3. Verb phrase (ngữ động từ)

4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

5. Đại từ

6. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan

7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)

8. Câu hỏi

9. Lối nói phụ họa

10. Câu phủ định (negation)

11. Câu mệnh lệnh

12. Các trợ động từ (Modal Auxiliaries)

13. Câu điều kiện

14. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại

15. Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)

16. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác

17. Tính từ và phó từ

18. Liên từ (linking verb)

19. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

20. Danh từ dùng làm tính từ

21. Cách dùng Enough

22. Much, many, a lot of và lots of - trong một số trường hợp khác

23. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

24. Câu bị động (passive voice)

25. Một số cấu trúc cầu khiến (causative)

26. Câu phức hợp và đại từ quan hệ

27. Cách sử dụng một số cấu trúc P1

28. Cách sử dụng một số cấu trúc P2

29. Những cách sử dụng khác của "that"

30. Câu giả định (subjunctive)

31. Lối nói bao hàm (inclusive)

32. to know, to know how

33. Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ

34. Những động từ dễ gây nhầm lẫn

35. Một số các động từ đặc biệt khác

36. Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu

37. Cách sử dụng to say, to tell

38. One và You

39. Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó

40. Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu

41. Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ

42. Thông tin thừa (redundancy)

43. Cấu trúc song song trong câu

44. Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

Ngữ Pháp Tiếng Anh FullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!