Author's Note

59 1 1

I dont own Prince of Tennis. This is a fanfiction. Thank you and Please enjoy my fanfic.

Lol. nag-english pa ako. nakaka-noseblood!

hahaha

dedcated to para sa inyo mga kababayan!.

4/10/15

The Princess of Tennis *ON HOLD*Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon