Chapter 7 (Dangerous)

Start from the beginning
                  

Muli na naman siyang napatitig sa mga mata ng dalaga. Habang tintitigan niya ito ng mas matagal, tila nakikita niya ang sarili sa mga mata nito.

Sinapo niya ang mukha ng dalaga.

"Why are you doing this? You should run away from me. You should stay away from me. You saw my actions earlier. That's not normal. I'm...dangerous," he murmured.

Kasabay ng pagpatak ng mga luha nito ay ang mapait na pagngiti.

"Hindi ako natatakot sa'yo. Wala kang ginagawang masama sa akin kaya bakit lalayuan kita?" tugon nito.

Hindi siya nakaimik at nanatiling nakatitig sa dalaga.

"Let me show you how dangerous I am, Seiranel," mariing sabi niya at marahas na pinunit ang saplot nito.

Inaasahan niyang lalayo ito pero matapang itong nakatingin sa kaniya. Marahas niyang hinawakan ang leeg nito kasabay ng mariing pagsakop muli ng labi niya sa labi ng dalaga.

Walang ingat niyang hinila ang saplot nito sa ibaba. Lahat ng saplot ng dalaga ay bumagsak sa buhangin. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagsakal niya sa leeg nito at nang makitang halos hindi na ito makahinga ay binitiwan niya ito.

Sunod-sunod itong napaubo pero nanatili ang dalaga sa harapan niya. Kapag ibang babae ito ay tatakbo na papalayo sa kaniya.

Hindi ba ito natatakot? O pinapakita lang nito sa harapan niya na matapang ito?

Marahas na sinakop ng palad niya ang malusog na dibdib ng dalaga. He gritted his teeth when he heard her moan. She liked it. She like his touch.

"H-Hunter..." napapaos ang boses na tawag nito sa pangalan niya.

Muli siyang napatiim-bagang. He wants her to beg for mercy. He wants to see her getting scared. Pero hindi niya iyon nakita sa dalaga.

Marahas niyang sinabunutan ang buhok ng dalaga dahilan para mapatingala ito. Ngumisi siya kasabay ng pagdila niya sa leeg nito.

"You're letting me do this to you. Are you sure you want me to continue?" he dangerously asked.

Sa halip na sagutin siya ay inabot nito ang labi niya at mariin siyang hinalikan. Tiim-bagang na tinulak niya ito dahilan para mapasalampak ang dalaga sa buhangin.

Marahas niyang hinubad ang mga saplot. Isa-isang bumagsak ang mga iyon sa buhangin. Naghubad siya sa mismong harapan ng dalaga habang ang mga mata niya ay hindi humihiwalay ng tingin dito.

Hinarap niya ito at muling sinabunutan. Gusto niya itong sakalin ulit. He's ruthless. A man with with a cold heart. Tila normal lang sa kaniya ang ginagawa. Wala siyang maramdaman na kahit ano ngayon. He's not a gentleman. All he wanted to do right now is to show this woman how dangerous he can be. She shouldn't trust him. She shouldn't seek help from him.

He leaned in and reached for her pinkish nipple and put it inside his mouth. He bit her nipple and sucked it hard.

Awtomatikong umangat ang katawan ng dalaga dahil sa ginawa niya. She's gasping and moaning at the same time.

He's waiting for her to beg to stop what he is doing right now but she remains silent.

Marahas niyang pinadapa ang dalaga sa buhangin at walang ingat at marahas niya itong inangkin mula sa likod.

Napangisi siya nang makita kung paanong bumaon ang kuko ng dalaga sa buhangin. Nag-uumpisa pa lang siya.

He buried himself deep inside her. He's taking her from behind roughly.

Inilapit niya ang bibig malapit sa tainga ng dalaga.

"Listen..." he whispered and thrust deeper inside of her that made Seiranel moan. "I want you to scream and come hard, you understand?" mariing sabi niya.

Seiranel nodded.

"Come hard, baby. I won't treat you right just because you're a woman, you hear me?" he dangerously said and again, she nodded.

Muli niya itong sinabunutan at mas marahas niya itong inangkin mula sa likod. She's so fucking tight and his shaft is hurting everytime he thrust.

Inangat niya ang katawan ng dalaga at umulos ng mabilis at marahas. Umaalog ang buong katawan nito habang inaangkin niya ito sa marahas at walang ingat na paraan.

Patuloy niya itong sinabunutan at muli ay binagsak niya ang mismong mukha nito sa buhangin.

Marahas itong napasigaw sa sakit dahil sa ginawa niya pero hindi niya ito tinigilan. Muli niya itong inangat at muli ay binagsak sa buhangin.

Sunod-sunod ang sigaw ng dalaga sa pinaghalong sakit at sarap. Pabilis nang pabilis ang bawat ulos niya.

Binuhat niya ito at muling dinala sa malaking bato. He leaned her against the big rock and kneeled right in front of her.

Kusa niyang sinampay ang isang paa nito sa balikat niya at kaagad na sinunggaban ang pagkababae nito. He roughly licked and sucked her femininity.

Sunod-sunod ang ungol at sigaw ng dalaga nang marahas na gumalaw ang dila niya sa pagkababae nito. He insert his two fingers inside of her that made her scream even more.

Despite what he is doing right now, this woman never begged him to stop. Her body responded to everything he did. She's letting him do what he wants to her body.

"Hunter..." hingal na hingal nitong tinawag ang pangalan niya.

Mas lalo niyang binilisan ang galaw ng dila sa pagkababae nito kasabay ng dalawa niyang daliri na naglabas-masok sa pagkababae ng dalaga.

Ramdam niyang naninigas ang dalaga. She's about to come. Ilang sandali lang ay sumabog ito sa mismong bibig niya.

Lahat ng katas na nilabas nito ay inubos niya. Seiranel's body trembled. Hindi pa siya tapos.

Tumayo siya at binuhat ito. He inserted his length inside of her. Damn! She's really tight!

Mahina siyang napadaing habang umuulos. Buhat-buhat niya ang dalaga at kitang-kita niya ang magandang mukha nito habang marahas niya itong inaangkin. Mahigpit ng yakap ng dalaga sa leeg niya habang umuungol.

Nakaawang ang labi nito at napakasarap pakinggan ng ungol na lumalabas mula sa bibig ng dalaga. What she is doing right now makes him hard even more. He won't stop taking her at this place right now. The more she moaned, the more he gets thirsty.

"Come even more," he muttered.

Hingal na hingal na tumango ito. Muling sumabog ang dalaga at siya ay patuloy na umuulos.

"H-Huwag mong ipasok sa loob ko. Pakiusap..." bulong nito sa tainga niya.

Napangisi siya. He's not planning to come inside of her, either. He never come inside of any woman he bedded before.

"Can I come inside your mouth, then?" he bluntly asked and smirked again.

Tumingin ito sa kaniya at napatitig sa mga mata niya. Muli niyang itong hiniga sa buhangin at umulos sa ibabaw nito.

Titig na titig sila sa isa't-isa habang mabilis at marahas siyang umuulos. Hinawakan niya ito sa leeg habang patuloy na umuulos.

Ang isang kamay niya ay nilalaro-laro ang pagkababae nito. The pleasure that he saw in her eyes is very satisfying.

May sugat at dumudugo na ang gilid ng labi ng dalaga. Namumutla na rin ito dahil sa mahigpit na pagkakasakal niya sa leeg nito.

Dahan-dahan niya itong binitawan sa leeg pero patuloy siya sa marahas na pag-ulos. Tinutulungan nito ang sariling makahinga.

Habang nakatitig siya sa dalaga ay hindi niya mapigilang abutin ang labi nitong may bahid nang dugo.

Inabot niya ang labi ng dalaga at tinikman ang dugo sa gilid ng labi nito. Mabilis niyang hinugot ang pagkalalaki sa loob ng dalaga at sumabog siya sa ibabaw ng tiyan nito.

Hingal na hingal siya habang nakatingin kay Seiranel na ngayon ay unti-unting pumipikit at unti-unti ay...nawalan ng malay.

To be continued...

A/N: Hunter, ang harsh mo. Ako nagsusulat pero ako natatakot.🤧

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now