Chapter 6: I'm getting her back

Magsimula sa umpisa

“Ang tanging babae na hindi kayang patulan ni Jeff.”  Singit ni Kai na sinamaan ng tingin ng binata. Teka, kalian ba napikon ang alaskador na kaibigan? Tinaasan na lang niya iyon ng kilay at hindi na niya masyadong pinansin mukhang marami rin pala siyang nakaligtaan nang mawala siya sa roon.

Mayamaya pa ay nakarinig ng malakas na kalabugan kasunod ng paglitaw ng isang dalagang nasa tantiya niya ay nasa dise-otso anyos saka lang niya naalala ang mukha nito. Ito ang batang kasama ni Jeff noon sa school festival nila pero sa pagkakaalam niya ay nasa otso anyos pa lang ito ngayon bakit kaa mukha na itong disi-otso anyos ngayon? (A/N: practically ay dose-anyos talaga ito noon pero dahil mas mukha itong eight years old dahil sa height nito.) Pero dapat siguro ay hindi na niya dapat pang pakialamanan 'yon hindi ba?

“Do you found anything Eden?” tanong ni Reese.

“I know where Ate Rina is.” Nakangiting sabi nito sa kanila she may look  a girl but she already has a aura of alike of royalties.

“Stop the suspense Eden, where is she?” Jeff commented rudely. Kahit siya hindi maiwasang mapakunot-noo sa asal ng kaibigan kalian pa nagging magaspang ang ugali nito sa mga babae? And why is many question started forming in his head? He must focus on finding where Rina is.

She pouted it seems she’s already used to Jeff rough manner. “I’m not talking to you.” She taunted before sending him a sweet smile he notice that Jeff gritted his teeth as if he’s pissed of or something. “Long time no see, Kuya Veil.”

He just smiled at her somewhat thinking her as a little sister that he can’t have. Agad naman itong sumeryoso at napansin niyang nagiba ng kulay ang kulay tsokolate nitong mga mata ngayon tila nagging lila naman ito.

“She’s in Great Britain.” His jaw dropped. Damn! Nandon na siya bakit ba bumalik-balik pa siya sa Pilipinas? Asar! Pero sabagay hindi rin naman niya malalaman kung nasaan ang dalaga kahit na naroroon pa siya. “Its not only that, she was captured of a lowlives vampires under the order of a certain Baron. I think she will be auction as a slave.”

“Hindi ba matagal nang ipinagbabawal ang ganon simula nang magbago ng pamumuno ang palasyo?” he could saw the questioning gazed of Rey alam nito kung sino talaga siya bilang ito ay parte ng council kahit na matagal na itong hindi nagpapakita sa kanyang ama.

He clenched his jaw. “There are still vampires doing that and the palace can’t contain them all for once.” Isa iyon sa kasalukuyang tinututukan ng kanyang ama at sa pagkakaalam niya ay may mga tauhan na itong inutusan para tuluyang malaman kung sino ba talaga ang nasa likod ng lahat kahit may mga hinala na sila kung sino ay kailangan pa rin ng mga ito ng ebidensya na maipapakita sa council na siyang nagsisilbing tagapaghatol nila.

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!