๊œคเผ˜๊ฆฟ แŽ“๐ŸŽ€แŽ“ ๐๐ข๐œ๐ค๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐Ÿ โ‡ขเณƒเผขเผ˜๊‰‚

802 41 3
                  

៱ ╭ ╯ 𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵 ! ╰╮⠀ׄ៱

⭒ . ʿʿ 𝐉𝐄𝐎𝐍 . 🧠 ; 𝘺𝘶𝘯𝘩ᜊ̸̷. ៸៸ 𓈒ᰭ ꅔꅔ
. ៶៶ . 🦴 ׄ. 𝐘𝐔̸꯭𝐍𝐇𝐎 𓂃 🐄 ‹‹ ᰭ .
𓐎 ; 🧺 ‧࣪ ⩇ ៶࣪ 𝘺𝙪𝙣꯭𝘩𝙤. 𝘴̶𝙝̶𝘪 ៹࣪ 𓄧 . ࣪𝅃
©by: yoonha4 in pinterest
៱ ╭ ╯ 𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵 ! ╰╮⠀ׄ៱
。 ᨳׅ 💭🩰 𝚢𝕖ꮻ𝘀𝗮𝕟ꬶׄ 𓈈 𝚝ĭ𝗇𝚢
。 ꕤ 𝐊̲⍶𝗇̲ꬶ 𓂃 ׂ 𝘆ׅ𝙚ᰓ꯭ׅ𝚂ׄ𝗮꯭𝗇ׅꬶ 🧠🎀
。 🍓 ࣪ ⌕ 𝗸𝗮𝗇ꬶ . 𝘆𝙚ׄ𝗈ׅ𝘀࣪𝗮𝗇ׅꬶ 𖤛
. ©by: yoonha4 in pinterest
៱ ╭ ╯ 𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵! ╰╮៱
。 ♟️ ◖ 𓂃 ͘ 𝖄ꫀׂѻ𝘀︪︩𝗮ׂռ𝗴 ͘ 𐀃 ࣭
。 ❅ ׄ ♠️̶ ׄ ִ 𝖄ꫀִ҇ⱺ҄𝘀ִᥲ̶ׄ𝗻̶𝗴ׂ 𓄦 ˖
。 ꐅ ׄ ˊᯅˋ ִ 𝐊𝐀̶𝐍̶𝐆 ׂ ִ 🕸️ 𓍯
© by: yoonha4 (pinterest)
ᝯ . 𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵 ! . ა
✶̸̵ ♟️ ! 𝐊̵̲𝟒̬𝐍̸̷̶𝐆̸ִ 𝐘̷̶𝚵̶̸̷𝐎̷̯𝐒𝟒̷̵̶̳𝐍̷̮𝐆̷ ̚ ❞̸ִ
☆̶ׂ̒ / ̸ִ★̸̸ ̚ ̬ 𝐉𝚵̷̳𝐎̸̷̹𝐍̷̬𝐆̸̷̸ 𝐘̷̱𝖀̸̳𝐍̷̶𝐇̷͆𝟎̷̯ .🕷️̷̶
ᨁ̸ִׂ⃕ 𝐏𝟒̷̸ִׂ𝐑̷̸̱𝐊̷̸̆᷌ ׂ ♣️̸̱ ִ 𝐒̸᷌𝚵̸̷𝟎̷̱⃕̌𝐍̸ִ̳̆᷌𝐆̸̷𝐇̸ׂ̆᷌𝐖𝚨̸̷̶ִׂ̆
﴾ 🕸️ ﴿ ׂ ̯ ❝ 𝐂̷̶𝐇̷̸̳𝟎̷̚𝟏̸̯ ׂ ≬ ִ 𝐒𝟒̸̷̱̚𝐍̷ִ̬͆᷌ 𓏴
𝐊̷𝟏̷̸ׂ̳𝐌̷̬ ׂ ─ ִ 𝐇̷̸ׂ̱𝟎̷𝐍̷̶ׂ𝐆̷̸̯𝐉𝟎̷̸𝐎̷𝐍̷̸⃕𝐆̷̬ ִ ✶̷̸̯ ׂ 去
∦ (#'Д') ׂ̒ 𝐒̶᷌𝟎̷̸̱𝐍̷̸̡̚𝐆̷ ׂ⭑ִ 𝐌̷̸̶𝟏̷̸̶ִ𝐍̷̳͆𝐆̷̸ׂ𝟏̷̬ !‽
☎️ ! 𝐂̸̶ִׂ𝐇̸̷̷𝟎̸̳𝐈̸ׂ ̯ ׂˊᯅˋ 𝐉𝟎̸̶̯𝐍̷̸̳᷌𝐆̸̷ִ̳𝐇̷̆̌𝐎̷̸ִ ❞ ̷ׂ
𝐉𝖀̸𝐍̸̷𝐆̸ ׂ─ 🔌 ִ 𝐖̸𝟎̸̷̳𝟎̸̱𝐘̸𝟎̷̶̱̆᷌𝖀̸𝐍̷̸̶ִ̱᷌𝐆̸̬ ﹅
© yoonha4 (Pinterest)

☇ 🦢 ₊ 𝖻𝗶𝗻𝗇𝗶𝖾 𓂅 ˚
𖥲 '₊ 𝗐·𝗂𝗇.𝗻𝗶𝖾 ;🎀 !⧘
҂:🌷˚₊ 𝕡𝗋ꜟ𝗻𝖼𝖾 𓍼 '₊
҂ ː🧊⁺ 𖥻𝕓.𝖾𝗮𝗋 ࠾ ₊
𖥲 🖇️ , ⁺ 𖥻𝕤e𝗻𝕡𝗮i : ⭏ ' ©
₊ ' 🐇 ◦ 𖥻s𝗮.𝗻a ₊
☇ " 🌷. 𖥻𝗿o𝘀.e 𓂃 "
◦ . 🎀 ⁺ y𝗼o.ni𝗲 ₊ ' ,
𔘓̸ ju𝗻g.w𝗼̲n . 🥛̶ ' ₊
, 𔘓̸ yo.han . 🥛̶ ' ₊
. 𖥻w𝗼n.w𝗼o 𓂃 "
, ៶᮫ׄ › yᜊ̸.h꯭a𝗻 . 🐄 ' ₊
, › ׄ‧ 𝐕𝐀ᕬ𝐓𝐄 𝅃 ᮫ׄ🧠 ' ៹
͓ׄ 🎨 · 𝘯꯭ᜊ̸𝙣𝘺 ៶៶᮫ׄ 可爱 .
𔓕 🖇️ 𓂃 ' hi̶rᜊ̸. to ₊ 🦴 '
. 𝅃 : 𖣯𖣯 d̶a.c̶hi! ꅔ ' 🖇️ 𖦝
' 𔘓 .𖥻r𝗮̶b̶.b¡𝘁 . 🐇 ,
⊹ . 🥕𓂃 c𝗮̲.r̲ro̶t . 𓄼
𝅔 ' ⚝ . bu̶n̶.ny 𓂃 ₊ 🐰 '
ꅔꅔ̫࣪🧺 '៹yᜊ̷ha𝗻𓂃࣪𔘓. °
ꅔ˳ʿ 🥛⭒Gᧉ࣪𝗼꯭𝗻꯭࣮H𝗮k᮫〫🍙᮫࣪𝅃࣪
ꃍꃍ࣪ 🍼 ›࣮𝘴𝘰꯭࣪𝘰𝘣ࣸ𝘪𝘯៸៸࣪ 🖇️ ·៵
〫ˬ࣪ 🧠 . ❅ʿʿ𖥻𝘬𝘰ࣸ𝘰꯭𝘬𝘪𝑒៹࣪ 🌷៸៸ʿ . °
៶៶࣪ 🧇 ‧𝅃𝐖𝐎꯭𝐎꯭𝐒꯭𝐄𝐎𝐊·ׄ↺〬 .𓄦
◍ˬ 🍭 ࣪𓂃(Nick) . 𖥻𝐫࣪𝐮𝐬࣪𝐡៸៸࣪ 🏩 ʿ.
© yoonha4 (pinterest)

៱╭ ╯𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵 !╰╮៱
; ; nicks cortos ᐡ. ̫ .ᐡ
ᨳ ׂ ˖ nickname ๑ˊᯅˋ๑ 🎀
𖤛 ׂ ֶָ nickname 🧠🍽️ ❅ ׂ
૮ ׂ ׅ nickname ⸼ ׄ 🍽️🎀 . ⇊
ઇઉ ˖ 🦴🎀 . nickname ››
𖠵 ⸼ ׂ🕷️ ; nickname 🎥 ׂ ᝰ
ᯤ̸ ׂ ⭑ nickname 🕸️📂 ⸼ ა
҂ ׂ ׅ 📷 ; 🔌 nickname ✶
; ; nicks largos ᐡ. ̫ .ᐡ
ᨳ ៹ 𝘃𝗮𝗻𝗍ᧉ 𓈒 🧠 (nick) ⭒ ៶៶
ฅ 💒 ֶָ 𝐓𝐈꯭𝐍꯭ 𝐘 ៵៵ (nick) 𝆹 ꕤ
🩰ׄ . 𔓶 𝘀ᰓ𝖿𝘁ֶָ . (nick) . ⩇⩇
𐇵ׄ ៶៶ 🦴🥛 (nick) ‹‹ ❅ׄ 𓈒
ઇઉ ٬٬ ࣪ grumpy ₊ (nick) 🎀 ៹
ᰈׄ ˳ 𝗴𝗅ׄᰓׅ𝘄 🧠 . (nick) 𓂃
๑ˊᯅˋ๑ . 🕷️📂 𝘁𝕚ռ︩︪ꭚ . (nick) ❖
✶ׄ ˳ ϐ𝗮︩︪𝗯ꫀ 🎼🥋 ،، (nick). ミ
𖥔 ♟️🐄 ᔾ (nick) 𝅓 𝗰ᥔ𝘁ռ𝗲𝘀t 𓄦
⭒ .ʿʿ (Nick) ͓ׄ 𖣯· t¡〫𝗻̶࣪y̶. 🎀 ៸࣪ ៸ 𓈒ᰭ ꅔ
◍ ᮫࣪ 𓂃ʿ . (nick) . 🧺 ⭒v꯭e𝘯꯭𝘂𝘀 ៶៶᮫ׄ 𐇖
ꅔꅔ 𓈒 ❅࣪ . (nick) . 📂 𓈒ᰭ wᜊ̷lf ⇊̶ ʿʿ .ꜝ
࡚ʿʿ . 𔖱𔖱 (nick) ͓ׄ 🎥⭒ v𝗮̶𝗻̶t̶ᧉ࣪˳ ʿ↺ׄ 𝆹
ׄׄ 𓈒 🌷. (nick) ͓ׄ 𔘓 · 𝘧꯭𝘢࣪𝘪𝘳࣪𝘺 ៶ ៶᮫ׄ ❅࣪ .
© yoonha4 (pinterest)

ᡕᠵֺ᠊ᡃ່࡚ࠢ⸝ּ່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 . * . 𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵 ! . ა
(# •̀ロ•́ ) ⏧̸̷̭̅ 𝐖̷̶̅𝟏̷̸̴̵⃡𝐍̸̴̳𝚵̷̲̒᷌ 🚧 tu nick ✦
⎋̸̷̵̳ ﴾🕋﴿ 𝐅̸𝐔̸̷̫̈́⃡᷇𝐂̸̷̵̳𝐊̸̷᷌̕ 𐏒 tu nick ─ 嫌い
☆ / ★ ─ 𝐁̸̷𝐋̸̷̳᷌᷇𝚫̷̸̫᷌᷇𝐂̷̈́𝐊̷ ᷌ 🚧 tu nick
⎋̷̷̸̮̕ ⋆ 🚬̖̫̒̌ tu nick ᨒ 𝚳̸̶̴̭̒̅̕𝐎̷̸̶̴̳̕𝚯̸̷𝐍̷̸̖̫
𝚫̷̸̳𝐍̷̸̶̴̫𝐓̶̴̭̅̕𝟏-̫𝐑𝟎̷̸̫̅𝐌̷̶̴̭̕𝚫̷̸̶̴̫̕𝐍̷̸̶̴𝐓̷̳𝟏𝐂 ꫱̷̒ tu nick ⚠️
🚧̷̸̪ ‽ tu nick ★ / 𝐃̷̅🅞̷̸̷̳𝐋̷̸̶̴̭𝐋̸̷̪̕ ✶̷̷̭
𑰧̸̷ 𝐁̸̫𝐋̷̸̭̈́᷇̒𝐔̸̷𝐄̸̳̈́𝐁̸̸̳᷌𝐄̸̴̶̲̅𝐑̸𝐑̸̵̭⃡𝐘̸̷ ﴾ 🕋 ﴿ tu nick ꗄ
© my usser: yoonha4 in Pinterest
ᝯ . 𝙽̲ׄ𝙸̲𝙲̲ׄ𝙺̲𝚂̲ׄ by: 𝘆𝗵 ! . ა
🚧 ִ ⎋̸ ׂ 𝐁̸̒𝐘̳᷌𝚵 ̸ִ𝐁̸𝖄𝐄̸ׂ̳ ִ ★ / ̸ׂ nick
( # 'Д' ) ִ 𒁹̶̸ ׂ tu nick ׂ ̻% ִ ׂ𝟎𝐔̸ׂׂ̲̱̒𝐓̶᷌
☆̶ׂ̒ / ★̸ ִ tu nick ׂ ᨁ̸̒ ִ 𝐋̸ִ𝐔̸̶ִׂ𝐕̸ׂ̒ 𝖀̸̶ִ ׂׂ ❞̸ִ̻
𝐂̶ִ𝐘̸ׂ︪︩𝐁̸𝚵̸̌𝕶ׂ̮ ִ ﴾ 🚧 ﴿ִ ̸ ׂ ─ ، ׂ tu nick
𖤩 . tu nick 𒁹 𝐒𝐏̸𝟏̳̚𝐃̸̸̲𝚵̸𝐑 🚬
★̶̲ ִ 🚬 . tu nick % 𝐉𝖀̸̳⃕̚𝐌̸︨̺𝐏 ! ‽
© yoonha4 (Pinterest)

๐˜๐Ž๐ˆ๐Œ๐ˆ๐˜๐€, editing helpDonde viven las historias. Descรบbrelo ahora