For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

chuong 3 chu the luat quoc te

29K 9 14

CHƯƠNG III

CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ

Mục đích nghiên cứu:

- Trong bất kỳ quan hệ pháp luật nào, chủ thể tham gia đóng vai trò vô cùng quan trọng và là một trong những dấu hiệu để xác định quan hệ nào đó có thuộc phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật đó hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về một trong những đặc trưng quan trọng của luật quốc tế, đó là vấn đề về chủ thể của luật quốc tế.

- Nghiên cứu về chủ thể luật quốc tế sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các đối tượng được xác định là chủ thể của luật quốc tế, và địa vị pháp lý của các chủ thể trong đời sống quốc tế, trên cơ sở đó sinh viên có thể tự so sánh sự khác nhau giữa đối tựong là chủ thể của luật quốc tế và đối tượng là chủ thể của luật quốc gia; vấn đề công nhận quốc tế, kế thừa quốc tế...

Tài liệu tham khảo: Nghiên cứu vấn đề này, sinh viên cần tham khảo các tài liệu sau:

1. Giáo trình luật quốc tế trường Đại học Luật Hà Nội

2. Luật quốc tế - lý luận và thực tiễn

3. Tuyên bố Montevideo về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ngày 27/12/1933

I. KHÁI NIỆM

1. Định nghĩa

- Khác với các chủ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật quốc gia, các chủ thể của luật quốc tế không xuất hiện tại cùng một thời điểm với nhau. Khi tham gia vào các quan hệ pháp luật quốc tế, do tính chất quyền năng chủ thể khác nhau nên vai trò của các chủ thể luật quốc tế cũng khác nhau. Về cơ bản, việc xác định một thực thể là chủ thể của luật quốc tế có một số dấu hiệu sau:

- Có sự tham gia vào các quan hệ quốc tế do luật quốc tế điều chỉnh

- Có ý chí độc lập (không phụ thuộc vào các chủ thể khác) trong sinh hoạt quốc tế;

- Có đầy đủ quyền và nghĩa vụ riêng biệt đối với các chủ thể khác thuộc phạm vi điều chỉnh của luật quốc tế;

- Có khả năng gánh vác những trách nhiêm pháp lý quốc tế do những hành vi mà chủ thể đã thực hiện gây ra.

 Căn cứ vào các dấu hiệu nêu trên, có thể thấy: Chủ thể luật quốc tế là những thực thể độc lập tham gia vào những quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh, có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và khả năng gánh vác trách nhiệm pháp lý quốc tế từ những hành vi mà chính chủ thể thực hiện.

- Như đã tìm hiểu tại Chương 1, chúng ta biết rằng chủ thể của luật quốc tế bao gồm: Quốc gia, tổ chức quốc tế, dân tộc đang đấu tranh giành quyền dân tộc tự quyết, và một số thực thể đặc biệt khác. Trong đó, quốc gia được xác định là chủ thể truyền thống và phổ biến nhất của luật quốc tế.

* Phân loại chủ thể LQT

Căn cứ vào nội dung quyền năng chủ thể, các chủ thể luật quốc tế được phân thành:

- Chủ thể cơ bản của luật quốc tế là quốc gia

- Chủ thể phái sinh là các tổ chức quốc tế liên chính phủ

chuong 3 chu the luat quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!