câu hỏi luật so sánh

10.5K 1 1

1. Số HTPL nhiều hơn số QG

2. Luật so sánh là 1 ngành Luật thực định

3. LSS là 1 ngành Luật trong HTPL Quốc gia

4. Sử dụng luật nước ngoài và sử dụng so sánh luật là 2 giai đoạn trong cùng 1 hoạt động nghiên cứu luật nước ngoài

5. Khi nghiên cứu Luật nước ngoài, ng' n/c nên đặt mình ra khỏi hệ thống PL nước mình

6. Trên thế giới có 4 dòng họ PL chính

7. Dòng họ Civil law còn có tên là dòng họ PL Châu Âu Lục địa

8. Dòng họ Civil law, sự ảnh hưởng của Luật La Mã đến Luật công và luật tư là như nhau

9. So sánh chế định hợp đồng trong PL VN với PL TQ là so sánh ở cấp độ vĩ mô

10. Dòng họ Common law lan rộng từ Anh qua con đường thuộc địa hóa

11. Mối xung đột giữa Common law và equity law đã đc giải quyết ở cuối thế kỷ 15

1. Các nghiên cứu về luật nước ngoài là Luật so sánh ?

2. So sánh vĩ mô phải dựa trên kết quả nghiên cứu của so sánh vi mô ?

3. Pháp luật quốc tế không phải là đối tượng nghiên cứu của Luật so sánh ?

4. Ở Châu Âu lục địa trước CM Tư sản Pháp 1789 đã có pháp điển hoá ?

5. Cả luật tư và luật công ở Châu Âu đều được xây dựng dựa trên luật La Mã ?

6. Cả luật tư và luật công ở Châu Âu đều chịu ảnh hưởng của luật La Mã ?

7. Thuật ngữ luật La Mã để chỉ những sản phẩm của hoạt động lập pháp từ năm 459 TCN đến thời kỳ phục hồi luật La Mã (thế kỷ 17-18) ?

8. Trước thế kỷ 18 ở Châu Âu chưa có luật thành văn ?

9. Trong Civil Law, luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn phán quyết của Toà án ?

10. Trong Civil Law, luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn tập quán ?

11. Trong Civil Law, luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn học thuyết pháp lý ?

12. Trong Civil Law, luật hình sự là luật tư ?

13. Trong Civil Law, điều ước quốc tế có giá trị pháp lý cao hơn đạo luật quốc gia ?

14. Mọi phán quyết của Toà án Pháp đều có thể kháng cáo ra Toà án tư pháp tối cao ?

15. Bộ luật Thương mại Pháp 1807 không chứa đựng các quy phạm điều chỉnh quan hệ thương mại ?

16. Các Toà án cấp Liên bang của Đức chỉ xem xét cấp chung thẩm các vụ án được toà án cấp bang chuyển lên ?

17. Quá trình mở rộng ảnh hưởng của Common Law hoàn toàn giống với quá trình mở rộng của Civil Law ?

18. Trước thế kỷ 19, ở Anh chưa có luật thành văn ?

19. Luật thành văn và án lệ ở Anh được xây dựng trên cơ sở tập quán ?

20. Một số quốc gia từng là thuộc địa của Anh nhưng không theo hệ thống Common Law ?

21. Một số phán quyết của Toà án bang ở Mỹ có giá trị bắt buộc ngay cả với Toà án Liên bang ?

câu hỏi luật so sánhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!