Kế hoạch quân sự Nava

7.8K 3 2

Hoàn cảnh lịch sử và nội dung kế hoach quân sự Nava:

* Hoàn cảnh lịch sử:

- Bước sang năm 1953 trải qua 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược VN, Pháp ngày càng bế tắc, gặp nhiều khó khăn (nội tình nước Pháp không ổn định, phong trào phản đối thực dân Pháp xâm lược VN, 19 lần thủ tướng thay đổi, 8 đời tổng thống).

- Không khí trên chiến trường: Pháp ngày càng sa lầy, 39 vạn quân Pháp bị tiêu diệt, Pháp rơi vào thế bị động, phạm vi chiếm đóng của Pháp ngày càng thu hẹp.

- Trong bối cảnh đó Pháp đã càu viện mĩ tiếp tục theo đuổi chiến tranh tới cùng (mĩ chi phái cho 73%) đồng thời Pháp và Mĩ đã cử Nava sang VN mang theo kế hoạch quân sự mang tên ông là Nava. Nhằm mục đích giành một thắng lợi về mặt quân sự để kết thúc chiến tranh trên thế danh dự, chuyển bại thành thắng.

* Nội dung:

- Kế hoạch quân sự Nava gồm 2 bước được thực hiện trong 18 tháng:

+ Bước 1: Pháp thực hiện chiến lược phòng thủ miền Bắc, xâm lược miền Nam, xây dựng lực lượng cơ động mạnh.

+ Bước 2: Quay ra tấn công miền Bắc giành thắng lợi về mặt quân sự, chuyển bại thành thắng, giánh lại quyền chủ động trên chiến trường chính chiến trường Bắc bộ có lợi cho Pháp.

=> Như vậy điểm mấu chốt của kế hoạch quân sự Nava là xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, giành thắng lợi về mặt quân sự, chuyển bại thành thắng để kết thúc chiến tranh.

Kế hoạch quân sự NavaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!