đề thi tội phạm học

11.1K 2 1

đề tội phạm học - K29

Câu 1: Khẳng định sau Đ hay S ?tại sao?

a/Tội phạm học là tâm lý học về tội phạm

b/Tội trộm cắp tài sản là tội phổ biến nhât trong cơ cấu tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở Việt nam trong thời gian gần đây

Câu 2: CHo số liệu số vụ trộm cắp tài sản đc xét xử tại tỉnh H năm 2002-2006 như sau, vẽ biểu đồ và nhận xét:

2002: 217 vụ

2003: 229 vụ

2004: 259 vụ

2005: 289 vụ

2006: 312 vụ

Thật là tệ hại. Cả 2 lớp mình đều làm sai. Đúng ra phải tính phần trăm dựa trên cở năm 2002 là 100% rồi mới vẽ biểu đồ. Bên cạnh đó còn nhiều bước nữa,tính điểm chi li.Tất cả là tại lớp mình chưa đc dạy làm bài tập trong khi các lớp khác đã học, bất công

1. Trả lời đúng sai:

a. Nguyên nhân của Tội phạm là do lòng tham của con người

b. Nhân thân người phạm tội là không thay đổi

2. Vẽ biểu đồ cơ cấu và nhận xét về cơ cấu tội phạm đối với thống kê về tội xâm phạm sức khỏe, danh dự nhân phẩm con người

Tội ít nghiêm trọng 8978 (hinh nhu the)

Tội nghiêm trọng (khong nho so lieu)

Tội rấy nghiêm trọng (khong nho so lieu)

Tội đặc biệt nghiêm trọng (khong nho so lieu)

Giải bài 2 nhé:

Phải tổng hợp số liệu các bị cáo. Rồi tính theo công thức: X (từng tội) / Y (tổng số bị cáo) x 100%

Như vậy sẽ tính được số % bị cáo của từng tội trên tổng số bị cáo

Vẽ biểu đồ cơ cấu thì phải vẽ hình tròn.

Lấy hình tròn làm 100% rồi chia từng phần ra theo tỷ lệ các tội tương ứng

Nhìn vào sách mà vẽ cho chuẩn.

Vẽ xong phải có giải thích hình nào tương ứng với tội nào.

Phần nhận xét và đánh giá, có hết trong sách ý.

đề thi tội phạm họcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!