Break Up Cake

49 0 0
                  

Hindi ko akalaing ito na ang huli natin
Bakit ganuon, ang oras natin parang kay bitin?
Hindi ko alam kung paano tatanggapin
Bakit nagawa mo akong lisanin

Ako'y bumili ng isang regalo
Nakalagay sa isang kahong hugis puso
Ito ay aking binili upang sa iyo'y maibahagi
Aking pagmamahal sa huling sandali

Unang subo para sa mga pangakong napako
Pangalawa, para sa sakit na nadarama
Pangatlo, hindi ba sapat ang pagmamahal na ibinigay ko?
Pang-apat, ginawa ko naman lahat

Kung anong tamis ng pagkain sa ating harapan
Ganun naman kapait ang pighating nararanasan
Hindi ko akalaing magwawasakan ang samahan
Na akala ko ay walang hangganan

Dito na ba?
Eto na ba?
Yung huli
Hindi na ba pwede?

Hindi ko alam paano magpapaalam
Hindi handa pero kailangan
Siguro'y hindi talaga para tayo
Paalam, salamat sa lahat mahal koA/N: Inspired by a tiktok video

TulaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon