hihi

2.7K 136 9
                  

6/11/2021 :))

Đọc lại cái fic mình viết từ 2019 mà muốn đào cái lỗ để chui vào luôn, chứ xấu hổ quá để đâu cho hết. Vừa đọc dòng đầu đã thấy mùi trẻ trâu tràn ngập rồi 🤦.

Quê chứ ê kéo dài. Huhu

À nghe tin HYBE hiện hồn trên Wattpad mà tui ba chấm quá =))

À nghe tin HYBE hiện hồn trên Wattpad mà tui ba chấm quá =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Shortfic] VKOOK | Vợ Ngốc Đáng Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ