8.Zalgo

5.3K 193 18
                  

Původ - 1

Zalgo se objevuje v memu, kde jsou naprosto normální lidé, při normální činnosti. Ale díky němu se komiks stane děsivý a zmatený. Lidé mohou používat ,, Messy text" ( Chaotický text/písmo) jako dlouhý způsob, jak říct

,, Zalgo je tady."

A stejně jako u Ďábla můžete být Zalgem posednuti.

Takové posedlosti se říká Zalgofikace. Zčernají vám oči a začne vám z nich a z úst vytékat krev. Není to hezký pohled. Zalgo ale může být zmíněn pouhými dvěma zásadními slovy…

,, On přichází."  

Původ - 2

Zalgo je horrorová bytost, ztělesnění teroru a chaosu. Je známý jako ,, Ten, kdo čeká za zdí " a někdy i ,, Nezperdian Hivemind". Je to nevidomá ohavnost se sedmi ústy.Jeho pravá ruka drží mrtvé hvězdy a jeho levé ruce drží svíčku ,, Jejíž svit je stín" a je potřísněný krví Am Dhaegar. Šest z jeho úst mluví různými jazyky. Když nastane ten správný čas, budou sedmé zpívat píseň, která ukončí život na Zemi.

Vyvolejte tuto bytost, která představuje chaos.

Vyvolejte pocit chaosu.

Bez pořadí.

Nezperdian Hivemind.

Zalgo.

Ten, kdo čeká za zdí.

ZALGO!

Původ - 3

Jeden z původních ,, Zalgo" komiksů.

Zalgo je duchovním dítětem Davea Kellyho ( ,, Shmorky"), Flash animátora a jednoho uživatele Something Awful ( Odtuď pochází i Slenderman) pod jménem ,, Goon". Byl zmíněn (Ale nebyl nakreslený v jeho pravé podobě), v parodiích publikovaných v novinových komiksech na tajných stránkách jeho webovky. Vzhledem k tomu, že se Mem rychle rozšířil, Shmorky vytvořil několik flash animací (v jeho vlastním nenapodobitelným stylu, samozřejmě) s odkazem na ZALGA. Zvláštní je, že podle něho Zalgo ovlivňuje pouze komiksy, karikatury a ilustrace, nikoli samotnou realitu.

 

CreepyPasta Stories (Cz překlad)Kde žijí příběhy. Začni objevovat