For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

8. lanh dao tinh huong

1.2K 0 0

Người Lãnh đạo sẽ thành công khi phong cách lãnh đạo phù hợp với tình huống.

Phong cách lãnh đạo này có đặc điểm:

- Định hướng: nói với cấp dưới những kỳ vọng về họ, cung cấp các hướng dẫn, lịch trình, quy định và chuẩn mực Ảnh hưởng tích cực đến sự thỏa mãn và kỳ vọng của cấp dưới, người thực hiện những nhiệm vụ khơng rõ ràng

- Hỗ trợ: Đối xử bình đẳng với cấp dưới và quan tâm đến lợi ích của họ. Ảnh hưởng tích cực đến sự thỏa mãn của cấp dưới, người thực hiện những nhiệm vụ khĩ khăn nhiều áp lực

- Tham gia: Cấp dưới đĩng gĩp ý kiến. Ảnh hưởng tích cực đến sự thỏa mãn của cấp dưới, người đang háo hức tham gia vào những việc mới mẻ

- Định hướng kết quả: Mục tiêu thách thức, nhận mạnh sự xuất sắc, cải tiến liên tục, duy trì niềm tin. Ảnh hưởng tích cực đến niềm tin rằng sự cố gắng sẽ dẫn đến kết quả tốt đối với cơng việc mới và khơng rõ ràng.

Khi chọn một phương pháp lãnh đạo, sử dụng nhân viên thích hợp thì nhà quản trị cần phải quan tâm đến những điều này :

Những kinh nghiệm thực tế cho thấy người ta rút ra những nhận xét sau:

- Trong các phương pháp lãnh đạo, sẽ có một phương pháp "tự nhiên" đối với nhà quản trị hơn những phương pháp khác.Nhìn chung, đối với bạn nên áp dụng phương pháp này tốt hơn những phương pháp cịn lại.

- Dù thích phương pháp nào đi nữa, nhà quản trị cũng có lúc dùng một trong phương pháp ở mức độ khác nhau.

- Chắc chắn nếu nhà quản trị thích một phương pháp lãnh đạo thì điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của nhà quản trị.

- Nếu tình huống thay đổi, hay cĩ những yếu tố địi hỏi bạn sử dụng phương pháp thích hợp nhất. Do đĩ nhà quản trị nên kiểm tra cá tính của mình trước khi sử dụng nhân viên.

Cần sử dụng phương pháp độc tài với những loại người sau :

• Những người hay có thái độ chống đối :

- Họ không thích quyền lực. Họ là người ngang tàng, hay gây gỗ.

Do đó phương pháp độc tài sẽ được áp dụng để chế ngự tính khí đó, hướng năng lực của họ vào những mục tiêu mong muốn.

• Những người không tự chủ :

- Loại người này luôn cảm thấy thiếu ý chí và nghị lực.

- Vì vậy đối với họ cần phải có những quy định cứng rắn.

Họ thường thấy âu lo và bất định nên cần có nhà lãnh đạo đầy uy quyền và giàu năng lực từ đó tạo niềm tin cho.

• Cần sử dụng phương pháp dân chủ đối với những loại người sau :

- Những người có tinh thần hợp tác :

- Họ sẵn lòng cộng tác với người khác không có nghĩa là phủ nhận tài năng, cá tính của mình.

Tuy nhiên một nhân viên có cá tính như thế này sẽ phát huy năng lực cao nhất nếu được lãnh đạo theo phương pháp dân chủ, và họ rất ít cần sự lãnh đạo.

8. lanh dao tinh huongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!