Prologue

2.8M 42.9K 1.9K
                         

Copyright © 2013 by Alyoony Stories

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this story may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the author, except where permitted by law.

 

~*~

 

Love is like a game. Kung sino ang unang mahulog, siya ang talo.

Swerte mo kung pareho kayong nahulog.

Pero umiyak ka na kung ikaw lang ang nahulog habang siya nag-lalaro pa rin.

Pero sa bawat laro, maraming pwedeng mangyari. Maraming twist ang pwedeng dumating.

Baka akala mo panalo ka na, pero hindi mo nare-realize na ikaw pala ang talo sa larong ito.

O akala mo, talo ka na, pero hindi mo alam, may higit pang darating sa ‘yo.

Gusto mo bang mag laro? Handa ka bang isugal ang puso mo?

Dito, nasa iyo kung seseryosohin mo ang lahat o hindi…

The Falling Game (EndMira: Ice)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon