10. Ủy quyền là gì ?

17.6K 1 0

Ủy quyền là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua nỗ lực của người khác. Điều này thể hiện lòng tin của bạn vào người khác để giao phó công việc mà, nếu không,chính bạn phải làm.

Chú ý !

- Ủy quyền không không phải là giao việc.

- Ủy quyền không phải là chỗ để bạn "tống khứ" (dumping) những công việc mà bạn không thích làm.

- Ủy quyền không phải là từ bỏ trách nhiệm.

- Ủy quyền bao hàm 3 khái niệm quan trọng : trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm cuối cùng.

Lợi ích của ủy quyền

- Ủy quyền là giải phóng thời gian của bạn.

- Ủy quyền là phương tiện để phát triển nhân viên.

- Ủy quyền biểu hiện lòng tin của bạn vào nhân viên.

- Ủy quyền giúp gia tăng chất lượng các quyết định.

- Ủy quyền giúp nâng cao quyết tâm, tinh thần hăng hái và là nguồn động viên cho nhân viên.

Điều gì ngăn cản bạn ủy quyền ?

o Một số giả định của bạn :

- Họ không đáng được như vậy

- Họ không thích có thêm việc ...

o Sự sợ hãi :

- Tôi không muốn họ biết nhiều quá !

- Nếu họ làm sai, tôi sẽ bị khiển trách !

o Niềm tin cá nhân :

- Tôi có thể làm việc đó tốt hơn nhiều

- Nếu chính tay tôi làm thì sẽ nhanh hơn nhiều

- Tôi thích lúc nào cũng bận rộn. Bạn ủy quyền những gì ?

- Những việc mà bạn thích làm và cũng đồng thời giúp người khác phát triển.

- Các công việc thường nhật.

- Các công việc cần thiết.

- Những việc mà bạn biết rất tường tận và muốn huấn luyện cho người khác.

- Công việc hấp dẫn, đòi hỏ sự sáng tạo và giúp cho nhân viên phát triển.

Những công việc bạn không nên ủy quyền

- Đánh giá thành tích công tác

- Định hướng hoạt động của đơn vị

- Động viên nhân viên

- Giao tiếp với nhân viên

- Xây dựng ê kíp

Một trình tự ủy quyền hiệu quả

1. Chuẩn bị :

- Những mục tiêu và kết quả mong đợi của công việc là gì ?

- Kết quả công việc được đo lường như thế nào ?

- Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện công việc ?

- Cần những nguồn lực và hổ trợ gì để hoàn thành công việc ?

10. Ủy quyền là gì ?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!