7. Tầm nhìn là gì?

14K 0 0

Tầm nhìn là hướng đi, là bức tranh hấp dẫn nhưng có thể đạt được trong tương lai. Việc mỗi cá nhân, nhóm hay tổ chức có tầm nhìn và có thể đạt được tầm nhìn ấy là rất quan trọng. Tầm nhìn là không chỉ là một lời tuyên bố ghi trên một tấm thẻ mà hơn thế, nó có thể đưa người ta đến những hành vi mới.

Có thể hình dung: Bức tranh về tương lai

Có thể mong ước: Phù hợp với lợi ích dài hạn của các bên liên quan

Khả thi: Mục tiêu mang tính hiện thực, có thể đạt được

Tập trung: Rõ, giúp cung cấp hướng dẫn cho việc ra quyết định

Linh hoạt: Tương đối tổng quát, cho phép cá nhân chủ động và ứng phó với những thay đổi

Có thể truyền đạt: Dễ giải thích, dễ hiêu

Là một nhà lãnh đạo, nếu bạn không biết bạn sẽ dẫn dắt tổ chức của mình đến đâu, đạt được mục tiêu gì thì bạn chẳng thể mang lại tương lai cho tổ chức và nhân viên của mình. Tầm nhìn sẽ truyền cảm hứng và đưa các cá nhân, các nhóm đến một tầm cao mới. Đó cũng là một trong nhiều chức năng quan trọng của lãnh đạo.

Quá trình xây dựng tầm nhìn phải trải qua 3 bước cơ bản:

1) Phát triển hướng đi

- Thu thập và phân tích thông tin, số liệu: khuynh hướng, mối quan hệ và những liên kết

- Phát triển hướng đi: Tầm nhìn và chiến lược

- Mô tả môi trường hoạt động trong tương lai

- Cách để đạt mục tiêu

- Tầm nhìn và chiến lược

- Ý tưởng mới

- Kết hợp những gì đã được mọi người biết đến

- Có cái nhìn bao quát mang tính chiến lược

- Biết nhìn thấy những gì mà người khác không nhìn thấy.

2) Phát triển ý tưởng mới

- Lĩnh vực kinh doanh đã bão hòa, cạnh tranh khốc liệt

- Tầm nhìn mới: Thị trường toàn cầu, tập trung sinh viên và phụ nữ, nhiều sản phẩm dịch vụ mới, tăng năng suất và giảm chi phí, dịch vụ tốt nhất

- Truyền đạt "tầm nhìn", gây dựng niềm tin

- Thay đổi "cách nghĩ, cách làm cũ"

- Tiêu chuẩn tuyển chọn mới và đào tạo nhân viên

- "Thưởng dám nghĩ dám làm", "Thưởng kết quả xuất sắc"

3) Đưa mọi người liên quan về cùng một hướng

- Làm cho mọi người hiểu về "Tầm nhìn"

- Tạo niềm tin và đạt được cam kết

- Trao quyền

- Khi hành vi nhất quán với "tầm nhìn" người khác không thể can thiệp

- Tránh những cản trở