7. Tầm nhìn là gì?

17.1K 0 0

Tầm nhìn là hướng đi, là bức tranh hấp dẫn nhưng có thể đạt được trong tương lai. Việc mỗi cá nhân, nhóm hay tổ chức có tầm nhìn và có thể đạt được tầm nhìn ấy là rất quan trọng. Tầm nhìn là không chỉ là một lời tuyên bố ghi trên một tấm thẻ mà hơn thế, nó có thể đưa người ta đến những hành vi mới.

Có thể hình dung: Bức tranh về tương lai

Có thể mong ước: Phù hợp với lợi ích dài hạn của các bên liên quan

Khả thi: Mục tiêu mang tính hiện thực, có thể đạt được

Tập trung: Rõ, giúp cung cấp hướng dẫn cho việc ra quyết định

Linh hoạt: Tương đối tổng quát, cho phép cá nhân chủ động và ứng phó với những thay đổi

Có thể truyền đạt: Dễ giải thích, dễ hiêu

Là một nhà lãnh đạo, nếu bạn không biết bạn sẽ dẫn dắt tổ chức của mình đến đâu, đạt được mục tiêu gì thì bạn chẳng thể mang lại tương lai cho tổ chức và nhân viên của mình. Tầm nhìn sẽ truyền cảm hứng và đưa các cá nhân, các nhóm đến một tầm cao mới. Đó cũng là một trong nhiều chức năng quan trọng của lãnh đạo.

Quá trình xây dựng tầm nhìn phải trải qua 3 bước cơ bản:

1) Phát triển hướng đi

- Thu thập và phân tích thông tin, số liệu: khuynh hướng, mối quan hệ và những liên kết

- Phát triển hướng đi: Tầm nhìn và chiến lược

- Mô tả môi trường hoạt động trong tương lai

- Cách để đạt mục tiêu

- Tầm nhìn và chiến lược

- Ý tưởng mới

- Kết hợp những gì đã được mọi người biết đến

- Có cái nhìn bao quát mang tính chiến lược

- Biết nhìn thấy những gì mà người khác không nhìn thấy.

2) Phát triển ý tưởng mới

- Lĩnh vực kinh doanh đã bão hòa, cạnh tranh khốc liệt

- Tầm nhìn mới: Thị trường toàn cầu, tập trung sinh viên và phụ nữ, nhiều sản phẩm dịch vụ mới, tăng năng suất và giảm chi phí, dịch vụ tốt nhất

- Truyền đạt "tầm nhìn", gây dựng niềm tin

- Thay đổi "cách nghĩ, cách làm cũ"

- Tiêu chuẩn tuyển chọn mới và đào tạo nhân viên

- "Thưởng dám nghĩ dám làm", "Thưởng kết quả xuất sắc"

3) Đưa mọi người liên quan về cùng một hướng

- Làm cho mọi người hiểu về "Tầm nhìn"

- Tạo niềm tin và đạt được cam kết

- Trao quyền

- Khi hành vi nhất quán với "tầm nhìn" người khác không thể can thiệp

- Tránh những cản trở

- Tạo ra "năng lượng" cho nhân viên bằng cách thỏa mãn nhu cầu của con người

- Nhà lãnh đạo giỏi động viên khuyến khích nhân viên theo nhiều cách

- Truyền đạt tầm nhìn

- Tham gia của nhân viên

- Hỗ trợ giúp đỡ

- Ghi nhận thành tích và thưởng.

- Khuyến khích phát triển năng lực lãnh đạo của cấp dưỡi

Các thuộc tính:

- Nhìn các khó khăn như là những cơ hội

- Đặt ra quyền ưu tiên

- Tập trung vào khách hàng

- Can đảm

- Suy nghĩ sáng tạo và có tính chất quyết định

- Khoan dung trước sự mơ hồ

- Thái độ tích cực với những sự thay đổi

- Tận tâm với những cách tân tốt nhất cho giới trẻ

Các kỹ năng:

- Tranh luận, làm sáng tỏ và đề ra các giá trị và các đức tin

- Tạo nhiệt huyết, truyền cảm hứng và bảo vệ tầm nhìn đã được chia sẻ

- Truyền đạt về kế hoạch chiến lược ở tất cả các cấp độ trong tổ chức

- Nhận thức các khó khăn tồn tại trong quá trình lên kế hoạch

- Đặt ra các câu hỏi ở tầm vĩ mô và bắt đầu bằng cụm từ "cái gì sẽ xảy ra nếu...?"

- Hỗ trợ ban cố vấn thông qua quy trình thay đổi

- Khuyến khích mơ ước và nghĩ về những điều không thể tưởng tượng nổi

- Sắp xếp ngân sách, lên kế hoạch, các chính sách và các chương trình có tính hướng dẫn với tầm nhìn và các mục tiêu cho từng khu vực

- Tham gia vào việc đặt mục tiêu

- Phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động

- Tập luyện và lên kế hoạch về những thứ cần phải bỏ đi một cách rõ ràng

- Chuyển đổi quá trình lên kế hoạch chiến lược sang việc lên kế hoạch cụ thể

Hiểu biết:

- Các vai trò và trách nhiệm của từng ban và những người giám sát trong việc lên kế hoạch và thực hiện các kế hoạch

- Quá trình lên kế hoạch chiến lược, các công cụ lên kế hoạch ngắn và dài hạn.

- Tầm nhìn, các đức tin, sứ mệnh của cả ban và của các bộ phận

- Mối quan hệ giữa ngân sách và việc lên kế hoạch tại các bộ phận

- Các nhân tố tầm địa phương, quận, và tầm quốc gia có ảnh hưởng tới kiến thức

- Các thực tiễn và nghiên cứu trong việc cải thiện thành tựu kinh viện

- Quá trình thay đổi và những chuyển đổi về bản chất của các mô hình

- Các chiến lược để thu hút và truyền thông với cộng đồng

Ngoài ra, có ba câu hỏi bạn cần trả lời khi xác định tầm nhìn cho bản thân:

- Đặc điểm nào bạn cảm thấy tự hào khi mô tả về bản thân bạn?

- Có đặc điểm nào mà bạn không thấy thích?

- Đặc điểm nào bạn đang tạo ra nhằm mô tả về bản thân bạn rõ ràng hơn?

7. Tầm nhìn là gì?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!