Cach chuyen tien mobifone

62.7K 1 0

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng là ai?

Các thuê bao trả trước mạng MobiFone. Cụ thể:

Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều mới có thể thực hiện chuyển tiền;

Thuê bao nhận tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều, khóa MỘT chiều, khóa HAI chiều đều được nhận tiền.

Cách đăng ký:

Để thực hiện các giao dịch, khách hàng phải đăng ký MẬT KHẨU. Chi tiết:

Trên máy điện thoại di động, bấm:

*117*MẬT_KHẨU*MẬT_KHẨU# rồi OK/YES

Trong đó MẬT_KHẨU là Mật khẩu khách hàng muốn sử dụng.

Ví dụ: khách hàng muốn sử dụng Mật khẩu là 12345 thì bấm *117*12345*12345# rồi OK/YES. Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong việc chuyển tiền là 12345.

Mật khẩu: là một số gồm n chữ số, trong đó n nhận giá trị từ 1 đến 5.

Sau khi được cấp MẬT KHẨU, khuyến nghị khách hàng đổi MẬT KHẨU

Đổi MẬT KHẨU:

Trên máy điện thoại di động, bấm: *118*MẬT_KHẨU_CŨ*MẬT_KHẨU_MỚI*MẬT_KHẨU_MỚI # rồi OK/YES

Trong đó:

MẬT_KHẨU_CŨ: mật khẩu CŨ khách hàng đang sử dụng.

MẬT_KHẨU_MỚI: mật khẩu MỚI khách hàng muốn sử dụng.

Ví dụ: Khách hàng đang sử dụng Mật khẩu CŨ là 12345 nhưng muốn đổi Mật khẩu MỚI là 56789, bấm:*118*12345*56789*56789# rồi OK/YES.

Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong giao dịch chuyển tiền sẽ là 56789.

Thực hiện chuyển tiền:

Để chuyển tiền sang một số điện thoại khác, trên máy di động bấm: 119*SĐT_NHẬN*SỐ_TIỀN*MẬT_KHẨU# rồi OK/YES

Trong đó:

SĐT_NHẬN: Là số điện thoại sẽ nhận tiền. SĐT_NHẬN có thể có hoặc không số 0 ở đầu.

Ví dụ: Số điện thoại 0901234567 có thể nhập 2 cách: 0901234567 hoặc 901234567

SỐ_TIỀN: là số tiền khách hàng muốn chuyển.

MẬT_KHẨU: là MẬT KHẨU để sử dụng dịch vụ.

Ví dụ: Thuê bao 0901234567 muốn chuyển 20.000 cho thuê bao 0931200009, MẬT KHẨU thuê bao đang sử dụng là 56789, trên máy điện thoại di động, bấm: *224*0931200009*20000*56789# hoặc *119*931200009*20000*56789# OK/YES. Số tiền 20.000 đồng của thuê bao 0901234567 được chuyển sang tài khoản chính của thuê bao 0931200009.

Giá Cước:

2.000 đồng/lần chuyển (đã bao gồm thuế VAT)

Cước/lần chuyển tiền không phụ thuộc vào số tiền được chuyển

Lưu ý:

Sau khi chuyển tiền, tài khoản chính sẽ bị trừ đi số tiền đã chuyển và trừ thêm 2.000 đồng.