For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phân tích ĐN giai cấp của LÊNIN

8.4K 4 3

Là những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong hệ thống sản xuất XH nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với TLSX về vai trò của họ trong tổ chức lao động XH và như vậy khác nhau về cách thức hưởng thụ, về phần của cải XH mà họ ít hoặc nhiều dc hưởng.Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động hoặc những tập đoàn khác, do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế Xã hội nhất định

+Các giai cấp khác nhau về quan hệcủa họ đối với TLSX trong XH hay khác nhau về sở hữu . 1 bên toàn bộ hay hầu hết TLSX ,1 bên ko có hay có ít TLSX

+Tổ chức LĐSX :1 bên chỉ huy điều hành nên sản xuất và quản lí XH còn một bên thì fụ thuộc

+Các giai cấp khác nhau về quy mô thu thập ,fân fối sản phẩm .1 bên ko lao động chiếm hầu hết sản phẩm làm ra 1 bên chiếm it sản phẩm làm ra

trong 3 yếu tố ,yếu tố 1 giữ vai trò quyết định vì ai nắm TLSX thìnắm luôn việc điều hành ,quản lí XH và của cải làm ra

*Ý nghĩa

Đây là một ĐN khoa học làm rõ mối quan hệ của các giai cấp trong XH và nó như ngọn đèn fa để soi rọi tính fức tạp của QH giai cấp trong XH

Là cơ sở để chúng ta phê phán những quan điểm sai như cho rằng các giai cấp là khác nhau về quy mô thu thập ,về màu da ,về sở thích ,về nghề nghiệp

Phân tích ĐN giai cấp của LÊNINĐọc truyện này MIỄN PHÍ!