Trắc nghiệm Vi Sinh

29.4K 116 10

BỘ CÂU HỎI THI LÝ THUYẾT VI SINH

LỚP Y-K.05 A, B

HỌC KỲ II (2006-2007)

Phương thức thi: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

 

ĐỀ SỐ 1

1. Khái niệm xoắn khuẩn:

           A. Là những vi khuẩn lượn xoắn, di động được nhờ có lông

           B. Là những vi khuẩn lượn xoắn, di động

           C. Di động hoặc không, nếu di động thì có lông quanh thân

           D. Không di động

                             Đáp án: câu B

2. Đặc điểm cấu tạo tế bào của vi khuẩn:

          A. Có nhân điển hình

          B. Không có nhân

          C. Không có màng nhân

          D. Có bộ máy phân bào

                             Đáp án: Câu C

3. Đặc điểm chất nguyên sinh của vi khuẩn :

          A. Protein và polipeptid chiếm khoảng 50% trọng lượng khô

          B. Protein và polipeptid chiếm khoảng 80% trọng lượng khô

          C. Không có enzym nội bào

          D. Chứa nội độc tố

                                Đáp án: Câu A

4. Đặc điểm màng nguyên sinh của tế bào vi khuẩn:

          A. Có tính thẩm thấu chọn lọc và vận chuyển điện tử...

          B. Là nơi tổng hợp nhân của vi khuẩn

          C. Là nơi tổng hợp các Ribosom cho tế bào

          D. Là nơi bám của các lông của vi khuẩn

                                Đáp án: Câu A

5. Đặc điểm vách của vi khuẩn Gram dương:

          A. Gồm nhiều lớp petidoglycan, có tính vững chắc

          B. Gồm một lớp petidoglycan, tính vững chắc thấp

          C. Peptidoglycan bản chất hóa học là lipid và acid amin

          D. Thành phần acid teichoic ít có ở nhóm vi khuẩn này

                                Đáp án: Câu A

6. Đặc điểm vách của vi khuẩn Gram âm:

          A. Gồm nhiều lớp petidoglycan nên có tính vững chắc

Trắc nghiệm Vi SinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!