Chapter 4

167 11 6
                  

~(LIA ELIZA ALFARO POV)

"Sit here, Ms. Alfaro," Nakangiting sambit ng isang staff habang nakalahad ang kamay sa malapad na kahoy na nakabagsak sa puting buhangin kung saan nakaupo ang ilan pang guests sa isla.

Sinadyang tumabi sa akin ni Riel doon.

Hindi ako pupunta roon para lang sumama sa circle ng mga ito if staffs didn't tell me na required iyon.

Mayroong bonfire sa gitna ng circle. Kahit papaano ay naiibsan no'n ang lamig ng simoy ng hangin.

"Guys, we have three new comers here. Ms. Sanchez, Ms. Santillan, and Ms. Alfaro."

Sabay-sabay nagsalita ang mga ito. They all welcomed us. Hindi ko inabala ang sarili kong ngitian ang mga ito o batiin man lang. I knew going there was not a good idea. I didn't want people to see how vulnerable I was.

"Can you formally introduce yourselves? You first Ms. Sanchez."

"Hi... magandang gabi sa inyong lahat. I'm Jasmine Sanchez, 26 years old."

"Why are you here?" Someone asked.

"Uh, para sa kaalaman niyo, we all have to share here. Kailangan naming malaman kung ano ang dahilan niyo sa pagpunta rito at ibang impormasyon katulad ng pangalan niyo. Huwag kayong mag-alala, para na rin tayong isang malaking pamilya rito." The staff explained.

Bumakas sa mukha ng babae ang lungkot. "My husband died."

Sandaling tumahimik ang buong paligid na tanging ang alon lang sa karagatan ang naririnig.

By just hearing that certain word, kumikirot na ang dibdib ko.

"2 years ago na. I can't... I can't move on. Nahanap ko ang lugar na 'to sa internet. Maraming galing na rito na naka-move forward na sa buhay kaya naisip ko... baka makatulong ang lugar na ito sa akin."

"You chose the right place," sambit ng isa sa circle.

Pinilit nitong ngumiti. "Nice to meet you everyone."

"What about you, Ms. Santillan?"

"H-Huh?" Maang ni Riel. Alam kong kanina pa nito pinag-iisipan ang sasabihin dahil hindi niya rin inaasahan ang ganoong set-up. "My name is Riel Santillan. 25 years old. Uhm... si Chuchu, 'yung aso ko kasi na... na-chugi kaya... naisipan kong magpunta rito, you know, to move on."

I didn't know how she was able to say that gayong buhay na buhay pa si Chuchu na alaga niyang aso.

They again welcomed Riel bago ibigay sa akin ang buong atensyon nila.

"And you Ms. Alfaro?"

I never liked introducing myself to anyone, but then... simple na lang akong humugot ng malalim na hininga.

"Lia Alfaro. My husband died in a car accident 2 years ago."

Kusang humigpit ang kamao ko after saying that. I was never comfortbale bringing up anything about that.

"Welcome to this island," muling sabi ng mga ito.

Isa-isang binanggit ng mga ito ang pangalan at sandali nilang binanggit ang rason kung bakit nasa isla sila. Hindi ako interesadong alamin ang mga pangalan nito ngunit kahit hindi ko gustong pakinggan ay narinig ko ang pangalan ng lalaking 'yon.

"I'm Chase Manjares, I'm here because I'm trying to... to forget someone... someone I know I can't have."

Naramdaman ko ang simpleng pagsiko sa akin ni Riel at narinig ko ang simpleng pagbulong nito.

A Wife's RegretTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon