๊œคเผ˜๊ฆฟ แŽ“๐ŸŽ€แŽ“๐’๐ข๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐ฌ ๐Ÿ โ‡ขเณƒเผขเผ˜๊‰‚

840 39 0
                  

𓍼ִֶָ  ₆⁶︎ ﹅𖧧 ݃ 𓏲  ʾ˓𖤣  ˖  ㍈   ،، ₆⁶₆ . ୨ ࣪ ⊹𖥔˖࣪ ¡! 𖤐 ˓  ⊹ ˚. ‹ 𓂃◖ ˖ ݁ ˓ ╱ ᵎᵎ ꒦꒷𓄰⊹ ꉂ ˖ ݁ ˓ 𒀭 ˖ ࣪ 𓂃 ꉂ𓄰ダム ִֶָ    𓄹 ࣪ ִֶָ  ♡̷͎ ᵎᵎ  𑁍˖࣪ ˓ ִֶָ ♡̸꒷꒦˓ ༿ ⸒˖ ⩩𓄧  𖤐˚.𓂅٬ ⁶࣪˖՞៸៸  ◟.᪥'゙ʾ ╱╳╲ˀ𓏲! ִֶָ ꒱𓂃✦៹ 𓏰𓏰ՙ۪ 𖥔  ⌇ ♡ ❜ 𓏲 ⩨ 𖤐 ҂ ⊹ ִֶָ ⌗ ִֶָ 𓏲 あ𒀭﹫ 𓄹 ˖ ❫ ɞ 𖥔 ،،̲ ◖ 𖣠 ˖ ⩨  𓏰𓏰𒀭→變 ،̲،̲◖ਊ ▸ˑ ִֶָ𓂅˖ ࣪ が ˖ ،̲،̲╲﹫ ִֶָ ꒷˖ ؛𑁍˖ ִֶָ ⊹ ˖ ࣪𖧧 ぬ  ! ִֶָ˖ 𖥔˖࣪ ¡! 𖤐 𖧧 ִֶָ ʕ•̫͡•ʔ ،،̲ ִֶָ ぬ ָ࣪ ꒷꒦꒷﹫。 ִֶָ 𖥔 ࣪˖ ִֶָ ⊹ ˖ ࣪𒀭 ぬ ⠈﹫。# ˖࣪ ¡! ✽ ˖ʕ•̫͡•ʔ ،،̲ ִֶָ 𖥔 ࣪˖ あ﹫〃˖ ࣪ 𖥨 ࣪ ͎꒷𖤐 ʕ•̫͡•ʔ ִֶָ ˖ 𖥔⠈﹫ ! 𖦹 ぬ˖ ࣪،، 𝔖 › ࣪˖ ⌕  𖦹 ! ﹫。 ִֶָ ♡̸̸ ࣪˖𖧧 ִֶָ ⊹ ˖ ࣪✦𖣠 ִֶָ ،، ִֶָ 𖥔 ࣪˖ 。ⵢ ִֶָ  ⁄₆⁶₆°⊹.꒦꒷:¨·.·¨: ぬ ָ࣪  ! ʕ•̫͡•ʔ ִֶָ ⊹ ࣪✦ ¡ 𖦹 ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ ♡̸ᵎᵎ:¨·.·¨: ᨳ᭬(੭˘͈ᵕ˘͈)੭ ⸝⸝ ˚. ʾ˓𖤣 ▸ ▸ ⋆ ࣪ ◖ ༮𓍯☆供  ✽ % 𒀭✶ ๋࣭ ꉂ ⌕⌗⨾  𖥔✧𓂃 𐂂˖ ࣪ 𖡼君𝒮╱𖣠 ᥫ᭡˖  ࣪  ⌑ ˓˓  ˓𓄹 ࣪˖ . ݁ ˓ ៸ ، ݁ ˖ ✹ ˖࣪ 𓂅 ◖،،̲ › 𖥔 ࣪ ˖𖧧 ָ࣪‣ 𒄬 、 ݁، ݁ ˖ ★ ꒷៹₆⁶︎ ࣪˖‣ 𑁍 ࣪˖ ꗷ𓄹𓈒 ꉂ ࣪˖ 𖥔 ♡̷ ₍ᐢ..ᐢ₎  ࣪˖﹅❛𖦹 ⊹ 𓄹ᝰ 嫌い𓂃𓏲࣪  ╱ 𖤐𓂅:¨·.·¨: 𝙽𖤐ꕤ﹆𓄹✦ 𖡼 ָ࣪ ˖ 𓏲࣪ 𐀔  ᵎᵎ 𓄹𓈒  ˖ ࣪ . ִֶָ𓂅 
‣ 𒄬 ˓  𖣠 ، ˖  ▹ › 𖦹 ! . ݁ ٬٬ ࣪ ، 𒀭 𖨂 ◗  ▸ˑ 𖣠。 ! ≛ ، . ‹ 𖦆 冬◞¡ ࣪˖ ✶ʾʾ ﹗ ‣ ֶָ֢֪ 𓂃  ‹ 𖦹 ⋆ ‣ ぁ𓂃𑁍 ࣪˖ ›⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰  ¡! ぬ̳ ، .𓂃𑁍 ﹅  ‣  ៹ ࣪˖⁩ ◞ 𖤐  ࣪˖ ›★ ꒷៹  ₆⁶︎ ࣪˖﹅،،  𖥔 ׅ۬ ! ˖ ࣪ ꒷ ˓𓄰 ָָ࣪࣪ ؛  ࣪˖ 𓂅⊹  𖧧 ָ࣪ 𖡼 ָ࣪ ˖╲˚ׂᨘ✦ᝳ ▹ . ⊹ ᨘ໑. ♡୨ ࣪ ⊹ ֶָ 𖨂 ¡ . ⊹ ࣪𖣠 ִֶָ ›◞ 𖦹 ࣪˖ . ݁ ٬٬ ࣪ ، ̧ ִֶָ 𖥔 ࣪˖ ﹫。 .¡! ぬ̳ ، .˓ ִֶָ 𖥔 ࣪˖ Ꮩ̶ ぬ̳ ݁ ،،̲ ִֶָ  . 歡!›ଘ ˖  : 英  ▹  𖣠 ִֶָ𖤐˚.  ࣪ ִֶָ ヤ! ˖ 𖥧 ִֶָ  ˓ 𖣠 ݁ ✦ ִֶָ  ࣪ ،ヤ ! ◟⊹ ˚˖ ▹ ℜ 𖥸 ࣪ ، ̧¡ ﹫。 ! ≛ ، . ‹ℜ ࣪ ִֶָ ✦ ˖  ▹ 𖥔˙˖ . ˖ 𖥧 ִֶָ  › 𖦹 ! ˖ ࣪ 𖡼 ָ࣪ 𓄹  ゙ֶָʾʾ ﹗ ̨𖥔 ִ ་  ָ࣪ 𓂃 𓂃 ۪  ⊹ 𓄼   ࣪ ‣ ⌕ ݁ . 。 ! ≛ ، . ‹  𖦆 ʾ ִ 𖤐𖡼 ָ࣪ ˖ 𓏲࣪  𖤐 𓄹𓈒  ˖ ࣪ . ִֶָ𓂅  ݁ .  ⌕  𖦹 !﹫𓈒 ִֶָ  𖡼 Ꮺ ִャ𓄰۪۪
𖡼 ָ࣪  ꒷꒦  。𓄹 › ࣪˖ ⌕ ! 𖦹︎ 𖥻  ࣪ 𖡼 ˑ ִ  ★ ꒷៹  ₆⁶︎ ࣪﹅،،   𖥔 ׅ۬   ˖ ࣪ ꒷ ʾʾ ﹗ ‣ ֶָ֢֪ ˖ ࣪ ꒷꒦♥︎ ʾʿ˒ˉˍˑ˖˙˛

☄︎  𖦥  ⬫  ⬪  ◠  ᨒ  ☃︎  𖠳  ❅  𖠌  。  命  ꐑꐑ  ま  ❒  ꧇  ՚՚  ⭒  ⋆  ⾕  𖣖  ⩇  ⩉  𖣠  𖤣  ʚɞ  ⌯  𓂅  𓂃  𓏲  𓍯  ᯽  ﹫  ꈍᴗꈍ  𖣯   ݈݇-  𖥻  %  ꏏ  〄  ゅִ  𓄼  𓍢  ▨  ▦  ▩  ◌  ◍  ◔  ◕  ❀  ✿  ❁  ✾  ❖  ☆  ★  □  ■  ✮  ✰  ? ! ⍝  ∗  ✦  ✧  ꜝꜝ  𖢨  ៸៸𝆬  ᕬ  ⎙    ৎ୭  ‹𝟹  ‹𝟥  ♡  ♥︎  𐇯  𓂺  𓂸  𓃭  𓄇  𓍲  𓍱  𓏊  𓏋  𖠚  𖠅  𖠊  𖠿  𖤥  𖤘  𖤐  𖦹  𝅘𝅥𝅮  𝅘𝅥𝅯  🀋  🀙  🂻  🂽  🃖  🃄  𐇔  𐇓  𐂂  𐂃  ﹪  ﹙﹚  ☹︎  ☺︎  ﹅  ﹆  ⊹ ☕︎ 𓄲    ฅ ࣪ ˖   𓊔  𓈃 ⋆ › 𖠗 ִ⌗ ▹ ⚠︎ ★̲
ᕱ⠀⑅⠀𓂃⠀✦⠀𓄼⠀২⠀୨⠀⋆⠀𓂅⠀⬪⠀ꕤ⠀ՙ⠀╰╮⠀♡̶⠀৲⠀ৎ⠀⬪˙         𓈒⠀⌕⠀⊹ ࿔⠀៸⠀﹆⠀﹟⠀𓏲⠀‹𝟹⠀+⠀𖧧⠀،⠀ꗃ⠀ഒ ᐢ..ᐢ⠀ᘒ⠀∞⠀𖦹⠀⌗⠀★⠀♥︎⠀⭒⠀ʚ⠀𓍢 ♡⠀﹫⠀ᖘ⠀﹠⠀੭⠀◪⠀❪❫⠀𓏲⠀❪❫⠀𑁯໋⠀!⋆ 𖣠 🜸 ᨎ  ▦  𖦹 ◐⠀≀⠀⁺⠀˒⠀७⠀٫⠀ᨒ⠀⸼જ⠀◞

๐˜๐Ž๐ˆ๐Œ๐ˆ๐˜๐€, editing helpDonde viven las historias. Descรบbrelo ahora