Prologue

2.7K 124 6
                  


----

"ALBERT!!!!!"

Rinig kong sigaw ni Ina pero wala akong pakialam. Gusto ko nang makalabas.

Isiniksik ko ang ulo ko sa maliit na butas.

"Ano yun Mahal ko?" rinig kong tanong ni Ama.

"MANGANGANAK NA AKO!!"

"Manganganak ka na pala. Akala ko naman kung ano na... ANO MANGANAGAK KA NA?"

Nagsisigawan na ang mga tao sa paligid. Pero ang nasa isip ko..

'Gusto ko nang makalabas.. Gusto ko nang makalabas'

"Mahal na Reyna. Isang malakas na ire ang kailangan nyo para makalabas na ang prinsesa." rinig kong sabi ng matandang babae.

Ayon yun sa boses nya.

Pakiramdam ko may tumutulak sa paa ko para mapadali ang paglabas ko.

"Aaaaaaaaahhhhhhhhh!!!"

Rinig na rinig ko ang pagsigaw ni Ina at maya maya pa'y may nakita na akong liwanag.

'Ayy, sa wakas nakalaya din sa masikip na lugar.'

Gusto kong isigaw yun pero hindi ko mabuka ang bibig ko at na pagod ako sa paglabas dun.

"Kamadrona, bakit tila hindi naiyak ang anak ko." rinig kong sabi ni Ama.

"Hala!! Oo nga." rinig kong sabi ng matandang babae.

Nagulat ako nang biglang may tumiwarik sakin at hinampas hampas ang pwetan ko.

'Pun*eta!! Ang sakit. Lintik kang matanda ka.'

"Wuhhaa, wuhhha, wuhhha" sigaw ko.

"Salamat sa dyosa ng liwanag!! Umiyak din sya" rinig kong sabi pa ng matanda.

'Mukhang nakahinga kayo nang maluwag nung makita nyo akong sumisigaw ahh!! Napa ka ano nyo ha!! Bad 😭😭'

'Iyak sa kanila ang pagsisigaw ko?'

ALEXIS ADVENTURE 'In a Baby Body'Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon