For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

tai lieu

11.4K 22 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
a.    1862
2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
a.    1868
3: Huyện Bình Khê nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời làm Tri huyện thuộc tỉnh nào?
a.    Quảng Ngãi
4: Thân Phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
a.    1929
5: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời tại đâu?
a.    Cao Lãnh
6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
a.    1901
7: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
a.    Huế
8: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
a.    Bốn
9: Nguyễn Sinh Cung(Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
a.    1895
10: Thân Phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Nguyễn Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào?
a.    1901
11: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 vào năm nào?
a.    1906
12: Nguời thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a.    Nguyễn Sinh Sắc
13: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp - Việt Đông Ba năm nào?
a.    9/1906
14: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?
a.    Năm học 1907 – 1908
15: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào?
a.    1905
16: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào năm nào?
a.    5/1908
17: Nguyễn Tất Thành đến Qui Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?
a.    9/1909
18: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
a.    9/1910 đến 2/1911
19: Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Lausơ Tơrêvin đang cập bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn và đón khách đi Mác – xây khi nào?
a.    5/6/1911
20: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?
a.    6/5/1911
b.    2/6/1911
c.    4/6/1911
d.    5/6/1911
21: Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a.    21 tuổi
22: Nguyễn Tất Thành lần đầu đặc chân lên đất pháp là ngày, tháng năm nào?
a.    30/6/1911
b.    6/7/1911
c.    5/7/1911
d.    15/7/1911
23: Nguyễn Tất Thành nói “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó có thời gian nào?
a.    6/1909
b.    7/1910
c.    6/1911
d.    6/1912
24: Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa?
a.    Tháng 9/1911
25: Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
a.    1912 – 1913
26: Nguyễn Tất Thành ở nước Anh Vào thời gian nào?
a.    1914 – 1917
27: Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a.    Tất cả các công việc trên
28: Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới hội nghị Véc – xây vào ngày tháng năm nào?
a.    18/6/1919
29: Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?
a.   
b.    7/1920
30: Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán thành quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp khi nào?
a.    12/1920
31: Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hóa Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai?
a.    Tất cả các tác giả trên
32: Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
a.    1919
33: Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ nhất của Đảng cộng sản Pháp vào năm nào?
a.    1920
34: Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ 2 của Đảng cộng sản pháp vào năm nào?
a.    1922
35: Nguyễn Ái Quốc đến ở tại số nhà 9, ngõ Công poanh thuộc quận 17, Paris khi nào?
a.    7/1921
36: Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp, làm Trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào?
a.    1922
37: Nguyễn Ái Quốc là người thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản  Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?
a.    Thứ nhất
38: Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên khi nào?
a.    1/4/1922
b.   
39: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a.    Tại Hội nghị Véc-xây(Pháp) 18/6/1919
40: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu?
a.    Pháp
41: Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào?
a.    L.Hmanité
42: “Luận cương của V.I.Lênin làm cho rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đồng đảo: Hởi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” Nguời đã nói câu này khi đang ở đâu?
a.    Paris, Pháp
b.   
43: Thay mặt Hội nghị những người Việt Nam yêu nước tại pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội Nghị Véc – xây bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?
a.    8 điểm
44: Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang pháp, đó là năm nào?
a.    Tháng 5/1922
45: Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học tập ở Paris Pháp trong đó có?
a.    Cả 3 người trên
46: Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc Viết về sự kiện Khải Định sang pháp nă 1922?
a.    Cả 3 tác phẩm trên
47: Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?
a.    7/1920
48: Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại quốc tế nông dân vào thời gian nào?
a.    Tháng 10/1923
49: Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào?
a.    1923
50: Nguyễn Ái Quốc dự Đại Hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào?
a.    1924
51: Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời đến dự mít tinh và nói chuyện tại Hồng trường (Maxcơva) vào thời gian nào?
a.    1/5/1925
52: Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương Đông Liên Xô vào thời gian nào?
a.    1923 – 1924
s53: Năm 1923 – 1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Quốc tế nào?
a.    Cả 3 đều đúng
54: Nguyễn Ái Quốc viết bài” Lênin và các dân tộc thuộc địa” khi đang ở đâu?
a.    Pháp
55: Nguyễn Ái quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?
a.    Nhân Đạo
56: Để chuẩn bị Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?
a.    1924
57: Ngay sau khi tới Quảng Châu (1924) Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Maxcơva, cho những đâu?
a.    Tất cả các nơi trên
58: Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm “Tâm tâm xã” ở đâu?
a.    Quảng Châu Trung Quốc
59: Hồ Chí Minh Đã cải tổ Tâm Tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào?
a.    1925
60: Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925?
a.    Phạm Văn Đồng
61: Nguyễn Ái Quốc Đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào?
a.    Tháng 6/1925
62: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách thanh niên ở dâu?
a.    Quảng Châu(Trung Quốc)
63: Tác phẩm “bản án chế độ thực dân pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào?
a.    Tiếng Pháp
64: Tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt nam lần đầu tiên vào năm nào?
a.    1946
65: Tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp” được Nhà xuất bản Sự thật dịch, in ra tiếng Việt vào năm nào?
a.    1960
66: Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả 2 vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra” câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
a.    Bản án chề độ thực dân Pháp
67: Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” khi đang ở đâu?
a.    Quảng Châu, Trung Quốc
68: Nguyễn Ái Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào?
a.    1925
69: Tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là những năm nào?
a.    1925 – 1927
70: Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán Bộ tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
a.    Đường cách mệnh
71: Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin : “không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động…chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?
a.    Đuờng cách mệnh
72: “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, …là bầu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu nói đó trong tác phẩm nào?
a.    Đường cách mệnh
73: “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác Phẩm nào?
a.    Đường cách mệnh
74: “Trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
a.    Đường cách mệnh
75: “Hai trăm thanh niên trong một tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn của họ bị bắt…họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Đương. Đó là dấu hiệu của thời đại.” Câu đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong bài báo hay tác phẩm nào?
a.    Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11và tháng 12 năm 1924
76: Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)?
a.    Số 13/1
77: Tuần báo Thanh Niên, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên vào thời gian nào?
a.    Ngày 21-6-1925
78: Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào?
a.    7 – 1924
79: Mang tên Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào?
a.    Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
80: Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào?
a.    Năm 1925
81: Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu?
a.    Trung Quốc
82: Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Quốc dân Đảng Trung Quốc vào năm nào?
a.    Năm 1926
83: Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dân Đảng Trung Quốc lúc nào?
a.    Ngày 14 – 1 – 1926
84: Cuốn “Đường Cách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khóa huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu?
a.   
b.    Trung Quốc
85: Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào?
a.    Tháng 2 năm 1947
86: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào?
a.    Năm 1930
87: Tờ báo “Lính cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia biên tập viên tờ báo?
a.    Tất cả những người trên
88: Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy” vào thời gian nào?
a.    5 – 1927
89: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” được xuất bản năm nào?
a.    1925
90: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do ai biên soạn?
a.    Nguyễn Ái Quốc và nhóm sinh viên Trung quốc
91: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên được viết bằng tiếng gì?
a.    Tiếng Pháp
92: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào?
a.    Nga
93: “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào?
a.    Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc
94: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây ai là đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng?
a.    Tất cả những người trên
95: Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?
a.    Brúcxen
96: Nguyễn Ái Quốc viết một bức thư gửi cho một cán bộ Quốc tế Cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, vv..” bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?
a.    4 – 1928
97: Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra quyết định đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào?
a.    4 – 1928
98: Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức để tìm đường đến Thái Lan Khi Nào?
a.    6 – 1928
99: Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào?
a.    6 – 1928
100: Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào?
a.    7 – 1928
101: Tại Xiêm, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thầu Chín (Ông già Chín) từ thời gian nào?
a.    8 – 1928
102: Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhân loại tiến hóa sử” và “Cộng sản A.B.C” lúc đang ở Xiêm, là thời gian nào?
a.    Năm 1928
103: Nguyễn Ái Quốc bị tòa án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào?
a.    10 – 1929
104: Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?
a.    11 – 1929
105: Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
a.    12 – 1929
106: Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”
a.    V.I.Lênin
107: Câu “Cách mệnh mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a.    Đường cách mệnh
108: Câu: “…Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng d0ể đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a.    Chính cương vắn tắt của Đảng
109: Trong điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, Đảng viên có mấy trách nhiệm?
a.    5 trách nhiệm
110: Ngày 1 – 5 – 1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
a.    Xingapo
111: Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào?
a.    6 – 1931
112: Khi bị bắt, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?
a.    Tống Văn Sơ
113: Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào?
a.    6/1931 – 1/1933
114: Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông?
a.    Luật sư Lôdơbai
115: Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông: bức thư đó viết lúc nào?
a.    6/1938
116: Đại hội VII Quốc tế Cộng Sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự gồm những ai?
a.    Tất cả những người trên
117: Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại Hội VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)
a.    Nguyễn Ái Quốc
b.    Lê Hồng Phong
c.    Nguyễn Thị Minh Khai
d.    Hoàng Văn Nọn
118: Từ tháng 10 – 1934 đến hết 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế V.I.Lênin. Lúc này Bác lấy tên gì?
a.    Lin
119: Hồ Chí Min được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viên nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào?
a.    1/1/1937 – 31/12/1937
120: Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viên nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
a.    “”
b.    Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á”
121: Nghiên cứu sinh Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô để “về Phương Đông” thời gian nào?
a.    Tháng 10/1938
122: Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng Trung Quốc thời gian nào?
a.    10/1938 – 12/1940
123: Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì?
a.    Thiếu tá
124: Cuối 1938, Hồ Chí Minh Đã Từ Cam Túc (tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đạo?
a.    Diệp Kiếm Anh
125: Từ Quảng Tây Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
a.    Tháng 2/1940
126: Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là:
a.    Notre Voix”(Tiếng nói của chúng ta)
127: Năm 1939, sau hai lần không bắt liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc?
a.    Viết bài báo đăng
128: Thời kỳ 1939 – 1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh:
a.    Vương
129: Nguyễn Ái Quốc Đã tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Hàm Dương - Hồ Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào?
a.    2/1939 – 9/1939
130: Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử hai người đi Diên An học trường Quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng “Cố gắng học thêm quân sự”?
a.    Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng
131: Hồ Chí Minh về Nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày tháng năm nào?
a.    28 – 1 – 1941
132: Địa danh đầu tiên Hồ Chí Minh đặt chân đên khi mới về nước, tại cột mốc 108 trên biên giới Việt – Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?
a.    Hà Quảng
133: Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?
a.    Cao Bằng
134: Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để là tài tiệu huấn luyện cán bộ?
a.    Lịch sử Đảng Cộng sản Nga
135: Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” vào năm nào?
a.    1941
136: Về đến Cao Bằng Nguyễn Ái Quốc đã dùng đến bí danh gì để hoạt động cách mạng?
a.    Già Thu
137: Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào?
a.    Hà Quảng, Cao Bằng
138: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
          “Dân ta phải biết sử ta
            Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
         Đó là tác phẩm:
a.     “Lịch sử nước ta”
139: Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, họp 5 – 1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ tọa, có mặt những ai?
a.    Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ
140: “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của Hội Nghị Trung ương nào?
a.    Hội nghị TW8 (5(1941)
141: Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?
a.    19 – 5 – 1941
142: Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít vào thời gian nào?
a.    8/1942
b.   
143: Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào?
a.    8/1942 – 9/1943
144:  Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã giải Hồ Chí Minh đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc Quảng Tây (Trung Quốc)?
a. b. 30 nhà tù
c
145: Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ “Nhật Ký Trong Tù” tập thơ đó có bao nhiêu bài?
a.    134 bài
146: Bài thơ: “Gạo đem vào giã bao đau đớn
                        Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
                        Sống ở trên đời người cũng vậy
                        Gian nan rèn luyện mới thành công”
        ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
c. Nhật ký trong tù
d.
147: Ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc tham gia một số hoạt động của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh về Việt Nam:
a.    Tháng 9/1944
148: Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại hội quốc dân. Người khẳng định “cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”. bức thư đó Hồ Chí Minh đã viết thời gian nào?
a.    Tháng 10/1944
149:Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pác Bó để phổ biến chủ trương thành lập quân giải phóng. Ai là người được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công việc này?
a.    Phùng Chí Kiên
150: Đội Việt Nam tuyên truyền giải được thành lập lúc nào?
a.    22/12/1944
151: Hồ Chí Minh lấy bí danh là ông Ké từ khi nào?
a.    Năm 1943
152: Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pác Bó về Tân Trào vào ngày tháng năm nào?
a.    4/5/1945
153: Cuộc hành trình từ Pác Bó về Tân Trào của Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ kéo dài từ:
a.    Ngày 4/5/1945 – 13/8/1945
154: Hồ Chí Minh, Ban thường vụ TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào?
a.    13/8/1945
156: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi đó của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào?
a.    8/1945
156: Tối ngày 12/8/1945 Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thông tin nào?
a
c. Đài thu thanh
157: Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tân Trào về Hà Nội khi nào?
a
c. Ngày 22/8/1945
d

158: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
a. b. Tháng 8-1945
c
159: Cuối tháng 7/1945, tại nán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?
a
c. Võ Nguyên Giáp
d

160: Ngày 13/8/1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Đó là hội nghị nào:
a
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng
d.

161: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào:
a.
b. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
c
162: Hồ Chí Minh đã soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập tại nhà số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào thời gian nào:
a.
d. 28-29/8/1945
163: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập (1945)
b.
164: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:
a.
b. Tuyên ngôn độc lập
c.
165: Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai làm cố vấn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa?
a. Vĩnh Thụy
b
166: Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiễu trừ giặc đói diễn ra ở đâu?
a. b. Nhà hát lớn Hà Nội
c
167: Uỷ ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ai làm Trưởng ban:
a
c. Hồ Chí Minh
d
168: Bác Hồ viết: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí… . Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích từi văn bản nào của Hồ Chí Minh
a. Chống nạn thất học
b
169: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ vào ngày, tháng, năm nào?
ab. 6/9/1945
c
170: Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh, Người đã nói: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ… Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Phiên họp đó diễn ra lúc nào?
ab. 3/9/1945
171: Sáng ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở đâu?
c. Bắc Bộ phủ
172: Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh nêu 6 vấn đề cấp bách:
1- Tăng gia sản xuất để chống nạn đói
2- Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân
3- Tổ chức Tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực tối cao của toàn dân
4- Phát động phong trào Cần Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và nhân dân
5- Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc phiện
6- ……………………….
Theo anh (chị) vấn đề thứ 6 là gì?
b. Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và kêu gọi nhân dân lương giáo đoàn kết
173: “Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước”. Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh:
c. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09/1945
174: Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng” đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng?
c. Vương Thị Lai
175: Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đói vào ngày tháng năm nào?
c. 28/9/1945
176: Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng khóa đầu tiên của trường đại học nào?
a. Đại học Y khoa Hà Nội
177: Ngày 29/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 40 về việc lập thêm một Tòa án quân sự ở đâu?
c. Nha Trang
178: Ngày 5/11/1945, Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai mạc “Ngày kháng chiến” của nhân dân Thủ đô ở đâu?
d. Khu Việt Nam học xá
179: “Đã hơn một tháng nay, anh chị em đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hi sinh anh dũng của các bạn đã sáng rọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào?
d. Nhân dân Sài Gòn - Gia Định
180: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng 12/1946?
a. Sản xuất giỏi
181: Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt đồng bào vào thời gian nào?
a. 1/1/1946
182: Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai là người nhà từ Nghệ An ra thăm?
c. Cả 2 người trên
183: Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: “Ngày mai, là một ngày cả quốc dân ta lên con đường mới mẻ … vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào lúc nào?
b. Ngày 5/1/1946
184: Ngày 1/1/1946, Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt đồng bào ở đâu?
a. Nhà hát lớn

185: Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Hứa (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước: “Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho Soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn.Thế mà ông ta đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sơ tấu bàn việc chỉnh tu võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy, triều đính không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn”. Giáo dân ấy là ai?
c. Nguyễn Trường Tộ
186: Ai là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm vào Nam Bộ với đoàn đại biểu Pháp để giải thích và thi hành Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946?
d. Hai người b và c
187: Hồ Chí Minh cùng với đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng ký cam kết Tinh thần đoàn kết. Trong đó hai bên nhất trí không công kích lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau chống Pháp và ủng hộ Nam bộ kháng chiến vào ngày tháng năm nào?
b. 24/11/1945
188: Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?
a. 21/11/1946
189: “Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp… Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia”. Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mới, không có bọn phản động tham gia. Chính phủ đó được thành lập khi nào?
d. Tháng 11/1946
190: “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do …Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và dân tộc”. Đó là trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Kỳ họp đó diễn ra lúc nào?
b. Tháng 3/1946

191: “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!” Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ văn kiện nào?
b. Thư gửi đồng bào Nam bộ 31/5/1946
192: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân…. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”. Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh đó được tổ chức tại Hà Nội ngày nào?
b. 1/6/1946
193: “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định Sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít ting của nhân dân thủ đô tại đâu?
c. Bắc bộ phủ, Hà Nội
194: Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng?
c. Huỳnh Thúc Kháng
195: Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước khi Hồ Chí Minh đi đâu?
a. Pháp
196: Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Pháp (1946), ai đã lập ra “Chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa Nam kỳ”?
c. Đácgiăngliơ
197: Trong thời gian Hồ Chí Minh ở Pháp, Người không làm gì trong các việc sau:
a. Dự hội nghị Phôngtennơblô

198: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở đâu?
a. Paris
199: Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào?
b. Báo Cứu quốc
200: Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi cần thiết?
d. Nguyễn Lương Bằng
201: Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà Đông từ khi nào?
b. Ngày 3/12/1946
202: Ngày 24/12/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp ai để thỏa thuận những điều kiện hợp tác giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dân Đảng?
d. Hai người a và b
203: Ngày 5/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ mít ting của hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc mít ting đó diễn ra ở đâu?
a. Khu Việt Nam học xá
204: Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài báo Cứu quốc, có đoạn viết: “Tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. Bài báo đó có tên là gì?
b. Tự phê bình

205: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đây là đoạn trích trong thư Bác Hồ gửi cho thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết năm nào?
b. 1946
206: “Làm việc nước bây giờ là hi sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Bác Hồ viết câu đó trong văn kiện nào?
c. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá
207: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Hồ Chí Minh viết câu đó lúc nào?
a. Ngày 5/1/1946
208: Ngày 6/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I tại địa điểm bỏ phiếu nào?
b. Phố Hàng Vôi
209: Ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận với ai về những vấn đề chính để đi tới Hiệp định Sơ bộ 6-3, đồng thời thỏa thuận dùng chữ “Chính phủ tự quyết” thay cho chữ “tự do của Chính phủ” trong văn bản của Hiệp định?
a. J.Xanhtơni
210: Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thăm nước Pháp thời gian nào?
b. 5/1946
211: Trên đường tới Pháp, tháng 6 năm 1946, Hồ Chí Minh dừng chân ở đâu?
d. Cả 3 nước trên
212: “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em … Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:
c. Thư gửi đồng bào toàn quốc
213: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào:
c. 23/10/1946
214: “Không chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép này được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết vào thời gian nào?
c. 20/12/1946
215: Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại:
c. Làng Vạn Phúc, Hà Đông
216: “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên đây được trích từ đâu?
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
217: Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, quy định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt và nêu rõ: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Quốc lệnh đó được công bố lúc nào?
c. Ngày 26/1/1947
218: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương năm nào?
a.    1944
219: Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở đầu bức thư Người viết:
“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng
Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ thương”
Đó là tết Trung thu năm nào?
b. 1951

220: “Chúng ta quyết đánh thắng trận này.
        Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc”. Đoạn văn trên trích từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch:
b. Cao – Bắc - Lạng
221: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến…Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh đượcc trích trong tác phẩm nào?
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
222: Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh nói: “mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là: ĐOÀN KẾT DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Buổi ra mắt đó vào lúc nào?
b. 3/3/1951
223: Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào?
d. 1952
224: Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, Hồ Chí Minh nói: “Người người thi đua. Ngành ngành thi đua. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua”. Đại hội đó được tổ chức thời gian nào?
b. 5/1952
225: “Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc. Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất, nhất định thành công”. Bài thơ này được Hồ Chí Minh viết vào năm nào?
c. 1953

226: Ngày 25/1/1853, tại Hội nghị TW Đảng, Hồ Chí Minh đã gửi Bản dự thảo Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghị TW Đảng lần thứ mấy của khóa II:
b. Hội nghị TW 4

227: Hồ Chí Minh khẳng định:
“Nay tuy châu chấu đấu voi,
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”
         Điều khẳng định trên xuất hiện ở thời gian nào trong quá trình kháng chiến chống Pháp:
b. 2/1951
228: Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1 tháng 1 năm 1954, Hồ Chí Minh nói:
“Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”
Vị tướng được trao nhiệm vụ đó là:
c. Võ Nguyên Giáp
229: Tại cuộc họp Bộ chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa, bàn về kế hoạch tác chiến Đông – Xuân. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình địch, Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
       “Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh… Không sợ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn” – bàn tay Người mở ra, mỗi ngón tay chỉ về một hướng.
Cuộc họp này diễn ra vào thời gian nào?
c. Tháng 12/1953
230: Kết thúc Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
       “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Hội nghị Bộ chính trị được mở ra thời gian nào:
b. 6/12/1953

231: Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Trận đánh đó là chiến dịch nào?
d. Điện Biên Phủ

232: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nê chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?
c. Chiến thắng Tây Bắc
233: Tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh gặp gỡ nhà báo kiêm đạo diễn điện ảnh liên Xô Rôman Cácmen vào thời gian nào?
d. Tháng 7/1954

234: Hồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên, vào thời gian nào?
c. Tháng 9/1954
235: Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?
d. Đền Hùng
236: Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hồ Chí Minh chỉ đạo, tổ chức thành công vào thời gian nào?
c. Tháng 9 năm 1955
237: Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ nhất vào thời gian nào?
b. 14/6/1957
238: Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ sau tại đâu “Chúng ta đoàn kết một nhà, Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu …”?
c. Nghệ An
239: Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với các đại biểu quân đội của Quân khu IV đóng trụ sở tại Vinh vào thời gian nào?
b. 15/6/1957
240: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Việt Nam do kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa II thông qua, vào ngày nào?
b. Ngày 31/12/1959
241: Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai vào thời gian nào?
b. Ngày 8/12/1961
242: Hồ Chí Minh đến thăm trường Sư phạm miền núi tỉnh Nghệ An khi nào?
b. Ngày 9/12/1961
243: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
b. Đạo đức cách mạng
244: Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh có bút danh là gì?
c. T.L
245: Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta?
c. 39 năm
246: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu nói đó của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?
d. Sửa đổi lối làm việc

247: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in lần đầu tiên trên tạp chí nào?
b. Tạp chí Học tập
248: Hồ Chí Minh viết bài: “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” được đăng ở tạp chí nào?
a. Tạp chí Học tập
249: Tác phẩm “Liên Xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh công bố vào thời gian nào?
b. Tháng 10 năm 1957
250: Tác phẩm “Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông” của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?
c. Tiếng Pháp
251: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở trong văn kiện nào?
b. Lời kêu gọi, ngày 17/7/1966
252: Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười Nga?
d. 50
253: Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh được đăng lần đầu trên tờ báo nào?
d. Nhân dân
254: Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân ra ngày tháng năm nào?
c. 1/11/1967
255: Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào lúc nào?
d. 9 giờ 47 phút ngày 3/9/1969
256: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?
c. Bản Di chúc
257: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở văn kiện nào?
d. Bản Di chúc
258: Bài thơ: “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào! Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc Tết này, Hồ Chí Minh viết vào năm nào?
d. 1969
259: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhận định trên ở trong văn kiện nào?
b. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 9/9/1969
260: Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thể nhất tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào thời gian nào?
d. 9/9/1969
261: Uỷ ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Uỷ ban liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào?
a. Ngày 8/9/1969
262: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong Văn kiện nào?
d. Di chúc
263: Ai là người vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Người ngồi làm việc tại Bắc bộ phủ?
d. Cả 3 người trên
264: Các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Thị Kim vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Người làm việc ở đâu?
d. Bắc bộ phủ
265: Khi giáo dục “Tư cách người công an cách mạng” Hồ Chí Minh nêu lên mấy điều?
d. Sáu
266: Những câu nói sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh:
d. Tất cả các câu nói trên

267: Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đức. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
b. Tác phẩm “Đời sống mới”
268: “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta biết điều gì:
d. Tất cả các điều trên
269: Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
b. Sửa đổi lối làm việc
270: Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?
b. X.Y.Z

271: “Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dân, với đồng bào”. Câu đó Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
b. Bài nói tại trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh
272: “Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì dân dân là tối đại đa số trong dân tộc. Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi kinh tế và chính trị của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân”. Hồ Chí Minh nói điều đó nhằm thực hiện chủ trương nào?
d. Tất cả các chủ trương trên
273: “Đoàn viên và thanh niên nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành nhũng người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa  “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
a.    )
b.    Di chúc (1969)
274: “Bồi duỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
a.    Di chúc (1969)
275: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được ghi lại trong tác phẩm nào?
a.    Phát biểu với kiều bào ở pháp
276: “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con. người cách mạng phải học tập suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”. Đây là lời Bác Hồ căn dặn ai?
a.    Nguyễn Thị Thập
277: Chọn phương án trả lời đúng nhất:
a.    Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
278: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng tử là gì?
a.    Tinh thần hiếu học
279: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
a.    Lòng nhân ái cao cả
280: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?
a.    Cả a, b, c
281: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
a.    Đấu tranh vì tự do dân chủ
282: Theo Hồ Chí Minh, uu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
a.    Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
283: Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là gì?
a.    Để sống với nhau có tình có nghĩa
284: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
a.    5
285: Chọn phưong án trả lòi đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
a.    Từ năm 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam
286: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ….
          Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I.Lênin.
a.    Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các dân tộc và vấn đề thuộc địa
287: Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
a.    1990
288: Hồ Chí Minh nói câu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào?
a.    1966
289: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
a.    Cách mạng vô sản
290: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
a.    Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
291: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
“Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy … mà tự giải phóng cho ta”
a.    Dưới sự lãnh đạo của Đảng
292: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
“Việt Nam muốn làm bạn với …, không gây thù oán với một ai”
a.    Mọi nước dân chủ
293: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
a.    Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
294: Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã” được trích từ tác phẩm nào?
a.    Đường cách mệnh
295: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?
a.    Chủ nghĩa yêu nước
296: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
a.    Con đỉa hai vòi
297: Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quyết định?
a.    Do đặc tính của giai cấp công nhân
298: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?
a.    Ở các nước tư bản phát triển nhất
299: Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
a.    Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất
300: Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cần có những yếu tố nào?
a.    Tất cả mọi người được phát triển được hết khả năng của mình
301: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
a.    Làm theo năng lực, hưởng theo lao động
302: Theo giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì?
a.    Đảng Cộng sản lãnh đạo
303: Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
a.    Cả a, b, c đều đúng
304: Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dười chế độ dân chủ mới có những yếu tố nào?
a.    Chủ nghĩa xã hội
305: Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
a.    Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ
306: Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội?
a.    Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của nhà nước
307: Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
         “Nông dân giàu thì nước ta giàu, _______ thịnh thì nước ta thịnh”.
a.    Nông nghiệp
308: Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước nào?
a.    Cả 3 đều đúng
309: Hồ Chí Mới bắt đầu nói về loại hình hợp tác xã từ khi nào?
a.    Năm 1927
310: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy đặc trưng?
a.    4
311: Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì?
a.    Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
312: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?
a.    Con người xã hội chủ nghĩa
313: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?
a.    1941
314: Mặt trận Liên - Việt được thành vào thời gian nào?
a.    1954
316: Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố nào?
a.    Cả 3 đều đúng
317: Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?
a.    Cả a, b, c, d đều đúng
318: Hãy hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh:
         “Rằng đây bốn biển một nhà
           ______ đều là anh em”
a.    Bốn phương vô sản
319: Trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng loại mặt trận nào?
a.    Cả a, b, c đều đúng
320: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước  ta hiện nay là gì?
a.    Đại đoàn kết dân tộc
321: Theo Hồ Chí Minh, Để lãnh đạo mặt trận dân tốc thống nhất, Đảng phải làm gì?
a.    Có năng lực lãnh đạo
b.    Có chính sách đúng đắn
c.    Câu a, b đúng
d.    Câu a, b sai
322: Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất?
a.    Đảng Cộng sản
b.    Nhà nước xã hội chủ nghĩa
c.    Các tổ chức chính trị - xã hội
d.    Cả a, b, c đều đúng
323: Hãy hoàn tất câu nói sau: “Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay _________”.
a.    Xấu
b.    Kém
c.    Yếu
d.    Không
324: Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là gì?
a.    Công tác tư tưởng chính trị
b.    Công tác lý luận
c.    Công tác cán bộ
d.    Cả 3 đều đúng
325: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: “Trong quan hệ quần chúng Đảng phải”
a.    Luôn luôn lắng nghe theo quần chúng
b.    Theo đuổi quần chúng
c.    Khôngđược theo đuổi quần chúng
d.    Cả 3 đều sai
326: Chọn phương án trả lời sai trong các câu sau đây: “Nhà nước vì dân là nhà nước”
a.    Phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân
b.    Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân
c.    Do dân làm chủ tổ chức nên
327: Theo Hồ Chí Minh Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?
a.    Đường lối chủ trương chính sách
b.    Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước
c.    Bằng công tác kiểm tra
d.    Cả 3 đều đúng
328:  Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào?
a.    Năm 1945
b.    Năm 1946
c.    Năm 1948
d.    Năm 1950
329: Quốc hội khóa I của nước ta có bao nhiêu đại biểu?
a.    333
b.    425
c.    475
d.    495
330: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua năm nào?
a.    1945
b.    1946
c.    1950
d.    1975
331: Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào?
a.    1954
b.    1959
c.    1965
d.    1975
332: Cho đến nay nước ta đã mấy lần sửa đổi hiến pháp
a.    2 lần
b.    3 lần
c.    4 lần
d.    5 lần
333: Theo Hồ Chí Minh “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?
a.    Tham ô
b.    Lãng phí
c.    Quan liêu
d.    Cả 3 đều đúng
334: Hồ Chí Minh qui định mấy môn trong thi tuyển công chức?
a.    4
b.    5
c.    6
d.    7
335: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
a.    Pháp luật đúng là pháp luật thể hiện và bảo vệ được lợi ích của dân
b.    Pháp luật đúng là pháp luật bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền
c.    Pháp luật đúng là pháp luật duy trì sự cầm quyền của Đảng
d.    Không có câu nào đúng
336: Bầu cử các đại biểu của dân vào các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc loại hình dân chủ nào?
a.    Trực tiếp
b.    Gián tiếp
c.    Câu a, b đúng
d.    Câu a, b sai
337: Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của cách mạng?
a.    Tài năng và đạo đức
b.    Trí tuệ và sáng tạo
c.    Nhân ái và vị tha
d.    Cả 3 đều đúng
338: Luận điểm sau đây là của ai: “Đảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc và thời đại”.
a.    Các Mác
b.    V.I.Lênin
c.    Xtalin
d.    Hồ Chí Minh
339: Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết nhất cho một con người là gì?
a.    Cần
b.    Kiệm
c.    Liêm
d.    Chính
e.    Cả a, b, c, d đều đúng
340: Theo Hồ Chí Minh, Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì?
a.    Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể
b.    Loại bỏ lợi ích cá nhân
c.    Không giày xéo lên lợi ích cá nhân
d.    Cả 3 đều đúng
341: Câu nói sau đây là của ai? “Người mà không liêm không bằng súc vật”
a.    Khổng Tử
b.    Mạnh Tử
c.    Hồ Chí Minh
d.    Lão Tử
342: Câu nói “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai?
a.    Khổng Tử
b.    Mạnh Tử
c.    Hồ Chí Minh
d.    Lão Tử
343: Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai?
a.    Các Mác
b.    V.I.Lênin
c.    Hồ Chí Minh
d.    Lê Duẩn
344: Theo Hồ Chí Minh, chữ “người” nghĩa là gì?
a.    Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn
b.    Đồng bào cả nước
c.    Loài người
d.    Cả a, b, c
345: Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phài làm gì?
a.    Yêu nước
b.    Thương dân
c.    Thương nhân loại bị áp bức
d.    Cả a, b, c
346: Đặc trưng cốt lõi nhất của đạo đức tư tường Hồ Chí Minh là gì?
a.    Lòng thương người
b.    Sự quan tâm đến con người
c.    Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
d.    Cả a, b, c
347: Trong di chúc, Hồ Chí Minh Xác định đầu tiên là công việc gì?
a.    Tiếp tục phát triển kinh tế
b.    Ra sức phát triển văn hóa
c.    Công việc đối với con người
d.    Cả 3 đều sai
348: Câu nói nào sau đây là của Hồ Chí Minh?
a.    Học không biết chán, dạy không biết mỏi
b.    Học, học nữa, học mãi
c.    Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phài học
d.    Không có câu nào
349: Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
a.    Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hóa và kinh tế
b.    Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa
c.    Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế
d.    Không có cau nào đúng
350:Chọn cụm từ đúng: “Văn hóa……cho quốc dân đi”.
a.    Mở đường
b.    Dẫn đường
c.    Soi đường
d.    Chỉ đường
351: Năm 1943, Hồ Chí Minh đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóa nước Việt Nam. Chương trình đó bao gồm mấy điểm?
a.    3
b.    4
c.    5
d.    6
352: Quan điểm xây dựng một nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa còn có tính chất dân tộc được Hồ Chí Minh nêu ra vào thời gian nào?
a.    Năm 1951
b.    Năm 1954
c.    Năm 1960
d.    Năm 1965
353: Theo Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào?
a.    Đạo đức mới
b.    Lối sống mới
c.    Nếp sống mới
d.    Cả a, b, c
354: Anh, chị hãy hoàn thành câu sau của Hồ Chí Minh: “Một dan tộc dốt là một dân tộc …”.
a.    Chậm phát triển
b.    Lạc hậu
c.    Yếu
d.    Kém
355: Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì?
a.    Làm việc
b.    Làm người
c.    Làm cán bộ
d.    Cả a, b, c
356: Theo Hồ Chí Minh, một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cu nào?
a.    Tầng lớp trí thức
b.    Thanh niên
c.    Thiếu niên, nhi đồng
d.    Cả 3 tầng lóp trên
357: Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa thu nào trong năm?
a.    Mùa xuân
b.    Mùa hạ
c.    Mùa thu
d.    Mùa đông
358: Tìm một phương án sai trong giai đoạn sau đây:
           “Trong 10 năm đầu(1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước,
              Nguyễn Ái Quốc đã:
a.    Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục
b.    Đến khoảng gần 30 nước
c.    Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp
d.    Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân
359: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây:
       “ Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu văn hóa phuơng Đông. Cụ thể là:
a.    Những mặt tích cực của Nho giáo
b.    Tư tuởng vị tha của Phật giáo
c.    Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi...
d.    Không có điểm nào nhầm lẫn
 360: Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi truờng nào?
a.    Truờng tiểu học Pháp - Việt ỏ Vinh
b.    Trường tiểu học Đông Ba ở Huế
c.    Truờng Quốc học Huế
d.    Trường Dục Thanh ở Phan Thiết
361: Bài thơ “Người đi tìm hình của nước”viết về Hồ Chí Minh là của tác giả nào?
a.    Huy Cận
b.    Nguyễn Đình Thi
c.    Chế Lan Viên
d.    Tố Hũu
362: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản vào năm nào?
a.    1920
b.    1922
c.    1925
d.    1927
363: Tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh được xuất bản vào năm nào?
a.    1920
b.    1925
c.    1927
d.    1930
364: Hồ Chí Minh viết Lịch sử nước ta vào thời gian nào?
a.    1940
b.    1941
c.    1942
d.    1943
365: Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?
a.    1931 – 1933
b.    1940 – 1941
c.    1942 – 1943
d.    1944 – 1945
366: Ai là tác giả của hai câu thơ:
        “ Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
           Phần nhiều do giáo dục mà nên”
a.    Khổng tử
b.    Hồ chí minh
c.    Mahátma Ganđi
d.    Giêsu Crít
367: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào năm nào?
a.    1930
b.    1941
c.    1945
d.    1946
368: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thực chất là một văn kiện quan trọng để xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Tác phẩm này được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?
a.    Tháng 2/1947
b.    Tháng 6/1947
c.    Tháng 12/1947
d.    Tháng 10/1947
369: Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh xuất bản vào năm nào?
a.    1945
b.    1946
c.    1947
d.    1948
370: Hồ Chí Minh viết “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” vào năm nào?
a.    1950
b.    1955
c.    1960
d.    1965
371: Bài “ Ba mươi năm hoạt động của Đảng” của Hồ Chí Minh đăng tải trên tạp chí nào?
a.    Học tập
b.    Thư tín quốc tế
c.    Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội
d.    Cả 3 đều đúng
372: Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
a.    Bản án chế độ thực dân pháp
b.    Đường cách mệnh
c.    Tuyên ngôn độc lập
d.    Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
e.    Thường thức chính trị
 373: Hồ Chí Minh viết mấy tác phẩm có tên Đạo đức cách mạng?
a.    1
b.    2
c.    3
d.    4
374: Hồ Chí Minh viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vào năm nào?
a.    1966
b.    1967
c.    1968
d.    1969
375: Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” vào thời gian nào?
a.    7/1949
b.    6/1949
c.    12/1949
d.    9/1949
376: Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” với bút danh gì?
a.    X.Y.Z
b.    Chiến Thắng
c.    Lê Quyết Thắng
d.    Cả 3 đều sai
377: Bài báo “Dân vận” của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào?
a.    15/10/1947
b.    15/10/1948
c.    15/10/1949
d.    15/10/1950
378: Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Thường thức chính trị” với bút danh gì?
a.    Đ.X
b.    X.Y.Z
c.    Hồ Chí Minh
d.    Q.Th
379: Hồ Chí Minh khởi xuớng Tết trồng cây với hai câu thơ “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” vào năm nào?
a.    1960
b.    1961
c.    1962
d.    1966
380: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”  là một văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh gì?
a.    Trần Lực
b.    Nguyễn Ái Quốc
c.    Hồ Chí Minh
d.    T.L
381: Tác phẩm “Liên Xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh viết về nhân dịp kỉ niệm lần thứ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười vĩ đại?
a.    40 năm
b.    42 năm
c.    43 năm
d.    44 năm
382: Tác phẩm “Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông” của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?
a.    Tiếng Việt
b.    Tiếng Nga
c.    Tiếng Pháp
d.    Tiếng Trung Quốc   
383: Hồ Chí Minh viết “[………..] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.
a.    Cách mạng tư sản Pháp
b.    Cách mạng Tháng Mười
c.    Cách mạng Tân Hợi
d.    Cách mạng Tháng Tám 
384: Cho biết câu thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong” được Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào?
a.    Ngắm trăng
b.    Cảm tưởng đọc Thiên gia thi
c.    Không ngủ được
d.    Cảnh khuya
385: Hồ Chí Minh viết một bài quan trọng nhan đề là: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bài viết của Người vào năm nào?
a.    1967
b.    1968
c.    1969
d.    1965
386: Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội pháo binh ngày 13/4/1967, trong đó có tám chữ vàng. Tám chữ đó là gì?
a.    Chân đồng, tay sắt, đánh giỏi, bắn trúng;
b.    Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
c.    Chân đồng, vai thép, đánh giỏi, bắn trúng
d.    Chân đồng, tim thép, đánh giỏi, bắn trúng
387: Khái niệm tư tuởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sủ dụng từ bao giờ?
a.    Từ năm 1945
b.    Từ năm 1969
c.    Từ năm 1986
d.    Từ năm 1991
388: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?
a.    Truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam
b.    Tinh hoa văn hóa loài nguời
c.    Chủ Nghĩa Mác – Lênin
d.    Những Phẩm chất chủ quan của Hồ Chí minh
e.    Cả a, b, c, d
389: Chọn phuơng án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a.    Tư tuởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta
b.    Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta.
c.    Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
390: Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc lịch sử vào thời gian nào?
a.    Năm 1954
b.    Năm 1960
c.    Năm 1965
d.    Năm 1969
391: Chọn phương án đúng cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào?
a.    Trong cách mạng tháng 8/1945
b.    Trong kháng chiến chống Pháp
c.    Trong kháng chiến chống Mỹ
d.    Tất cả các câu trên
392: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc:
a.    Chân chính
b.    Sô vanh nước lớn
c.    Hẹp hòi
d.    Cá nhân
393: Chọn Phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh:
a.    Qui luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
b.    Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người
c.    Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài
d.    Tất cả các phương án trên
394: Chọn phuơng án trả lời cho câu hỏi sau: Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:
a.    Đi tù giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản
b.    Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân
c.    Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc
d.    Tất cả các phương án trên
395: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: các mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:
a.    Giác ngộ dân chúng
b.    Tổ chức, tập hợp dân chúng
c.    Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
d.    Tất cả các phương án trên
396: Chọn Phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Lực lượng giải phóng dân tộc gồm:
a.    Công nhân, nông dân
b.    Công nhân, nông dân, trí thức
c.    Toàn bộ dân tộc
d.    Cả 3 đều sai
397: Chọn phuơng án trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:
a.    Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc
b.    Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc
c.    Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa hơn các nước chính quốc
d.    Cả 3 đều đúng
398: Chọn phuơng án trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng bạo lực là dấu tranh:
a.    Vũ trang
b.    Chính trị
c.    Kết hợp cả đấu trang vũ trang và đấu tranh chính trị
d.    Không câu nào đúng
399: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?
a.    Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bào vệ đất nước
b.    Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân
c.    Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
d.    Tất cả các phương án trên
400: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xả hội là gì?
a.    Một nền kinh tế hiện đại, có sức tăng trưởng cao
b.    Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động
c.    Phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật
d.    Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động

tai lieuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!