tai lieu

6.1K 8 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

a.    1862

2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?

a.    1868

3: Huyện Bình Khê nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời làm Tri huyện thuộc tỉnh nào?

a.    Quảng Ngãi

4: Thân Phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?

a.    1929

5: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời tại đâu?

a.    Cao Lãnh

6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?

a.    1901

7: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?

a.    Huế

8: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?

a.    Bốn

9: Nguyễn Sinh Cung(Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?

a.    1895

10: Thân Phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Nguyễn Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào?

a.    1901

11: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 vào năm nào?

a.    1906

12: Nguời thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?

a.    Nguyễn Sinh Sắc

13: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp - Việt Đông Ba năm nào?

a.    9/1906

14: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?

a.    Năm học 1907 – 1908

15: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào?

a.    1905

16: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào năm nào?

a.    5/1908

17: Nguyễn Tất Thành đến Qui Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?

a.    9/1909

18: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?

a.    9/1910 đến 2/1911

19: Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Lausơ Tơrêvin đang cập bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn và đón khách đi Mác – xây khi nào?

a.    5/6/1911

20: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?

a.    6/5/1911

b.    2/6/1911

c.    4/6/1911