Chapter 2

191 16 3
                  

~(CHASE KARSON MANJARES POV)

"Daddy, where's mommy?" Sumilip ito sa likuran ko bago muling tumingin sa akin.

Hinaplos ko naman ang maliit na pisngi niya. "There's an emergency... she can't go."

Bumusangot ito at nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata niya. Damn.

"Shhh..." Agad kong pinunasan ang luha nito. "Nandito naman si daddy eh. Hindi ko hahayaang mag-isa ka. Look..." Pinakita ko sa kanya ang hawak kong wig na hiniram ko pa at pagkatapos at nilagay ko iyon sa ulo ko. "Hmm, do I look like Mommy now?"

Kahit namumula pa rin ang mga mata ay nagawa na nitong ngumiti at humagikhik.

"You look like a woman now, daddy."

I chuckled. "Let's go. Let's dress up."

Nagsuot din ako ng dress para lalo akong magmukhang mommy. Pinagtitinginan ako ng mga nanay sa paligid, but I didn't give a shit. I was doing that for my child and I would always do anything for her.

Sapat na sa akin ang nakita kong masaya siya at maparamdam ko sa kanya na walang kulang sa kanya dahil lagi akong mananatili sa tabi niya para punan lahat ng kulang at ibigay sa kanya ang lahat.

She changed my life. She made it meaningful and I couldn't imagine my life without her.

Kanina pa ito humagikhik ng tawa habang kumekembot ako para hindi malaglag ang hula-hoop sa baywang ko.

"Go daddy! Go!" She cheered.

Maraming naging activity sa school niya. Marami kaming sinalihan at halos lahat ng iyon ay napanalunan naming dalawa.

I didn't mind looking stupid.

Masaya ako dahil nakita ko kung gaano siya kasaya. Kung gaano niya na-enjoy ang araw even without Lia.

Dumaan pa kami sa park para kumain sa mga stalls doon bago ito mag-aya na umuwi ng bahay.

Nasa sasakyan pa lang ay excited na nitong buksan ang mga premyong nakuha naming dalawa. Excited na rin daw siyang makita ang mommy niya at batiin ito.

Having a sweet tooth, kinakain agad nito ang mga candy.

"Just eat few, hmm?" I told her habang nakatingin sa rear-view. "You told me ayaw mong masira mga teeth mo."

"Okay, daddy."

Binuksan pa namin ang iba pagdating namin sa bahay. Sinubuan pa ako nito ng candy na hindi ko naman hilig.

Mostly ay toys at pens pang drawing at pangkulay.

"Daddy, I had a great day. Thank you for always being there for me..."

Ngumiti ako. Of course, hanggang nandito ako, I promise you, you will never be alone."

Malambing itong yumakap sa akin bago muling buksan ang ilan pa.

Kahit naging mahaba ang araw ay tila hindi pa rin ito napapagod unlike me na halos maubos na ang erergy sa daming laro ang sinalihan naming dalawa. Hindi ko nga namalayan ang oras at mag-a-alas siete na pala ng gabi.

Napansin kong pumasok si Lia sa living room. Huminto ito nang makita kami. Hinagod ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa.

I suddenly felt conscious dahil hindi ko pa rin napapalitan ang suot kong dress.

I absentmindedly gulped something down my throat at agad ko ring hinawi ang lipstick sa mga labi ko.

Ugh... Dapat kanina pa ako nagpalit pagdating namin ng bahay ni Eli.

A Wife's RegretTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon