Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam

11.2K 2 0

Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam

Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam tức Tổng cục Tình báo quốc phòng được thành lập trên cơ sở Cục Tình/Quân báo (Cục 2), Bộ Quốc phòng năm 1995 và hoạt động theo Pháp lệnh tình báo do Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký ngày 14 tháng 12 năm 1996 và nghị định 96/CP do Thủ tướng Võ Văn Kiệt kí ngày 11 tháng 9 năm 1997.

Mục lục

1 Nhiệm vụ

2 Tổ chức

2.1 Lãnh đạo

2.2 Cơ quan, đơn vị trực thuộc

3 Lịch sử

3.1 Danh sách các đời Cục trưởng / Tổng cục trưởng

4 Những điệp viên nổi tiếng

5 Phong tặng

6 Chú dẫn nguồn

7 Liên kết ngoài

Nhiệm vụ

"Lực lượng tình báo thuộc Bộ Quốc phòng là lực lượng chuyên trách về công tác tình báo chiến lược hoạt động trên các lĩnh vực tình báo chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học kĩ thuật, công nghệ môi trường, văn hoá xã hội, thu thập và xử lí tin liên quan đến lợi ích quan trọng, sống còn của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, sách lược đối nội, đối ngoại và các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, quyết sách để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược..." (Điều 1 chương 1 của nghị định 96/CP).

"Đối tượng và mục tiêu của lực lượng tình báo thuộc Bộ Quốc phòng là những nơi có tin tức, tài liệu liên quan đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó đặc biệt chú ý đến các quốc gia, tổ chức và các cá nhân ở trong nước và ngoài nước có âm mưu hoạt động, đe dọa chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 11, chương 2 của nghị định 96/CP).

Tổ chức

Lãnh đạo

Tổng cục trưởng: Trung tướng Lưu Đức Huy;

Chính ủy: Trung tướng Dương Xuân Vinh;

Các phó Tổng cục trưởng:

Trung tướng, Phạm Ngọc Hùng

Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Cơ quan Tổng cục. Trụ sở chính tại đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội (gần bến xe Mỹ Đình), nằm phía bên phải nếu đi từ bến xe MĐ về Trung tâm HNQG.

Ủy ban Tham mưu - Cục vận.

Cục Chính trị - Tuyên huấn

Cục Kỹ thuật (nhập với Cục 25 ngày 14/6/2009)

Cục trưởng: Đại tá Lê Phương Mạnh (tự Ba Cói, Ốc Sét)

Các Cục: 11, 12-C1 (3 lần AHLLVT), 12-C2, 12-C3, 15, 16 (1 lần AHLLVT), 71, 72, 80.

Viện Cơ cấu chiến lược (thành lập ngày 2 tháng 9/2009, Liên Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội)

Viện trưởng: Thiếu tướng Phùng Quang Định

Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng Việt NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!