Codul Muncii RM

20.9K 3 1

CMUNCIIA/1973

ID intern unic: 286183

Версия на русском Fişa actului juridic

Republica Moldova

PARLAMENTUL

COD Nr. CMUNCII

din 25.05.1973

Codul muncii al Republicii Moldova

Publicat : 26.12.1969 în B.Of. Nr. 000 Promulgat : 25.05.1973 Data intrarii in vigoare : 12.07.2001

ABROGAT PRIN L154/28.03.03, MO159/28.07.03 ART.648 LA DATA 01.10.03

Modificat

L814/05.02.2002, MO27/21.02.2002 art.146

L286/21.06.2001, MO78/12.07.2001 art.590

L263/24.12.98, MO62/17.06.99 art.288

L205/25.11.98, MO7/28.01.99 art.38

L106/23.07.98, MO79/26.08.98 art.540

L1375/19.11.97, MO5/22.01.98 art.6

L919/11.07.96, MO61/20.09.96 art.603

L891/21.06.96, MO49/25.07.96 art.463

L640/10.11.95, MO70/14.12.95 art.804

L184/19.07.94

L1315/02.03.93, MO5/1993 art.125

L692/27.08.91, MO11/1991 art.104

L434/26.12.90

L391/05.12.90, MO12/1990 art.299

Notă: În textul Codului cuvintele "administraţia întreprinderii, instituţiei, organizaţiei" se înlocuiesc cu cuvîntul "administraţia", cuvintele "muncitorii şi slujbaşii" - cu cuvîntul "salariaţii", termenele "contractul colectiv" şi "contractul de muncă" se înlocuiesc respectiv cu termenele "contractul colectiv de muncă", "contractul individual de muncă" la cazul respectiv conform Legii nr.1315-XII din 02.03.93

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova

Codul muncii al Republicii Moldova reglementează raporturile de muncă ale tuturor salariaţilor, contribuie la creşterea productivităţii muncii, la îmbunătăţirea calităţii muncii, la sporirea eficienţei producţiei sociale şi la ridicarea pe acreastă bază a nivelului material şi cultural de viaţă al oamenilor muncii, la întărirea disciplinei muncii şi la transformarea treptată a muncii spre binele societăţii în prima necesitate vitală a fiecărui om capabil de muncă.

Codul muncii al Republicii Moldova stabileşte un înalt nivel al condiţiilor de muncă, apărarea pe toate căile a drepturilor de muncă ale salariaţilor.

[Art.1 completat prin Ucazul din 08.04.88]

Articolul 2. Drepturile şi îndatoririle de muncă fundamentale ale salariaţilor

În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munca pe care el o alege liber sau pe care o acceptă liber, dreptul de a dispune de capacităţile sale la muncă, dreptul de a-şi alege profesia şi ocupaţia, precum şi dreptul la protecţie de şomaj.

Munca forţată este interzisă.

Fiecare salariat are dreptul:

1) la condiţii de muncă ce corespund cerinţelor securităţii şi igienei;

Codul Muncii RMCitește această povestire GRATUIT!