Anna (10)

14.9K 522 457
                  

May staring contest ba at ako lang ang hindi na-inform?

Pumipila na ako para sa mga orders namin at nililingon ko ang mga lalaking iniwan ko sa booth. Nagtititigan lang sila. Si Papa, si Cole, at si Theo. Seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Papa. Bored naman ang expression ni Cole. Si Theo ay nakahalukipkip at mukhang galit. Bakit siya nagagalit sa tatay ko, eh, kakakita lang nila?  Abnormal talaga 'tong seatmate ko.

Hindi ko alam kung paano naging kasama na namin 'tong dalawang ito rito. Hindi ko maalalang inimbitahan ko silang sumama sa aming kumain. Tinawag ko lang sila kanina para ipakilala kay Papa pero pagkatapos noon akala ko aalis na sila. Tapos heto at kasama sila sa listahan ko ng orders.

Napatingin ako rito sa limandaang binigay ni Papa at napasimangot. Kung sana dalawa lang kami, may sukli pa sana 'tong makukupit ko. Kaso apat na nga kami. Mukhang mag-aabuno pa ako nito.

Natagalan ako sa pag-order dahil kailangan kong palitan ang ibang sizes ng mga order ko. Gusto ko sana ng Large Shots Combo at mushroom soup. Kaya lang, hindi na nga kasya ang pera ko. Regular Shots Combo na lang ang pinili ko at tinanggal ang soup.

Nilingon ko ulit ang booth namin at sinamaan ng tingin ang dalawa kong kaklaseng dahilan kung bakit ako gugutomin mamayang gabi sa dorm. Nabalewala lang ang mga nanlilisik kong tingin dahil nakatingin pa rin sila kay Papa.

"Miss, okay na ba? Ito na ba ang final orders mo?"

Maririnig na ang inis sa boses ng cashier. Hindi ko naman siya masisisi kasi papalit-palit nga ako ng order. Napilitan akong um-oo kahit na gusto ko talagang ipatanggal ang large Hot Shots na extra spicy at isang Zinger mula sa order. Lalong nadagdagan ang pagkabuwisit ko kasi may beinte pang sukli. Ano'ng gagawin ko sa beinte? Ipang-Cornetto? Hindi ko 'yon gusto! Kaasar! Sarap hatiin nitong pera at isampal sa dalawa kong mga kaklaseng ang kakapal ng mga mukhang mag-order ng mas mahal pa sa orders namin ni Papa!

Bumalik ako sa booth at nakita kong nagpalit ng posisyon ang tatlo. Napapagitnaan na nina Cole at Theo si Papa na ang natitirang space na lang para sa akin ay sa tabi ni Cole. Nakasimangot na tumabi nga ako sa lalaki. Inalis naman niya ang kanyang tingin mula sa Papa ko at nilipat sa akin.

"Nasaan na ang mga in-order mo?" pabulong niyang tanong.

Tinaasan ko siya ng kilay. Ano 'to? First time niya makakain sa KFC at hindi niya alam na hihintayin pang mag-flash ang number namin sa board? Gaano ba siya kayaman na hindi nakakakain sa fastfood? At kung mayaman pala 'tong hinayupak na 'to, bakit kami ni Papa ang pinagbayad niya sa mga kakainin nila? Lalong nalukot ang mukha ko sa isiping iyon.

"Nandoon pa sa loob ng kusina, kamahalan, at niluluto pa." Itinaas ko ang claim stub na hawak ko para makita niya ang numero at tapos tinuro ko ang white screen sa counter area.

Kinunutan niya rin ako ng noo. "Bakit ang sungit mo na naman?"

"Ay, masungit ba 'to?" nang-uuyam kong sabi at nilakihan ko pa ang mga mata ko para inosente-look daw. "Ganito ba dapat?" nang-iinis kong ipinahid ang pisngi ko sa manggas niya, tumingala sa kanya at nag-beautiful eyes. "Inihahanda pa lang po ang pagkain ninyo, mahal na hari," ani ko sa malambing na boses at ngiting-ngiti pa. Ngiting plastic.

Matiim niya akong tinitigan bago tinulak ng kanyang braso ang pisngi ko palayo. "Pitikin ko 'yang ilong mo, eh," banta niya na ikinatabon ko kaagad sa ilong ko. Mahirap na at baka totohanin. Ito na nga lang ang natitirang matangkad sa akin, mababawasan pa. "Umayos ka nga," dagdag niya pa. "Nakakahiya sa Papa mo 'yang pinaggagawa mo."

Lumabi ako't dinilaan siya. Umurong naman ako palayo sa kanya at umupo ng maayos.

Maya-maya ay nag-flash na ang order namin sa white screen at sinamahan ako ni Cole para kuhain ang mga orders namin. Na siya namang dapat. Kanila kaya ang mga pinakamahal na items tapos kahit piso wala silang inambag. Aba, dapat lang na siya ang magbuhat ng tray. Kahit doon man lang makabawi siya.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon