PROLOGUE

2.3M 34.2K 6.3K
                       

PROLOGUE

"GOD, I WANT you, Vienna," bulong ni Lander kay Vienna habang mapusok na hinahalikan ang mga labi niya. "I want you, Vienna. I want you so much."

Buong pusong tinugon ni Vienna ang mapusok na halik ni Lander. Para silang mga uhaw na dalawa habang naghahalikan. Napapadaing at halinghing nalang siya sa tuwing kinakagat ni Lander ang kaniyang mga labi na para bang nanggigil ito habang ang mga kamay ay naglulumikot at hinuhubad ang suot niyang damit.

Napakapit si Vienna sa braso ni Lander ng mag-umpisang gumapang ang mga labi nito pababa sa leeg niya.

"Oh," daing niya ng sapuin ni Lander ang isa sa mayayaman niyang dibdib at masahiin iyon habang ang mga labi ay niroromansa ang leeg niya na mas lalong nagpapaumigiting sa init ng katawan na nararamdaman niya sa mga sandaling 'yon.

Bumalik ang labi nito sa mga labi niya. Kapagkuwan ay pinangko siya at pinahiga sa kama pagkatapos ay kinubabawan siya.

"Lander," she moaned his name.

"Vienna." He kissed her deeply again as his hand pulled down the dress she was wearing. Napatitig ito sa hubad niyang katawan na tanging bra nalang at panty ang natira. Puno ng paghanga ang mga mata nito. "God, you're beautiful."

Kinagat niya ang pang-ibabang labi habang nakatitig sa guwapong mukha ng binata. "Am I really?"

Tumingin ito sa mga mata niya at ngumiti. "The most beautiful woman that I have ever dated and seen." Pagkasabi niyon ay sinakop na naman nito ng mapusok na halik ang mga labi niya.

Sunod-sunod ang naging pag-ungol niya ng ipasok ni Lander ang kamay sa loob ng panty niya saka dinama ang hiwa ng pagkababae niya.

"Oh!" Malakas siyang napaungol at bumaon ang kuko niya sa balikat ng binata. "Lander, oh!" Napaliyad ang katawan ni Vienna ng maramdaman niya ang isang daliri nito na kinakapa at hinihimas ang kaniyang basa nang pagkababae. Malakas na naman siyang napaungol ng dahan-dahan nitong inilabas-pasok iyon sa loob niya habang ang hinalalaking daliri ay nilalaro ang hiyas niyang pumipintig sa sobrang pagnanasang nararamdaman.

"Oh, God, Lander," ungol niya ng bahagya nitong kinagat ang leeg niya kasabay ng pagbilis ng paglabas-pasok ng isa nitong daliri sa loob ng pagkababae niya.

"Do you like that?" Tanong nito habang pababa ang mga labi sa naninigas niyang nipple.

Wala siyang lakas para magsalita kaya tumango nalang siya habang nakapikit at sarap na sarap sa ginagawa ng daliri nito sa pagkababae niya. In and out his finger moved and pleasured her.

"Oh, Lander..." Mahigpit siyang napasabunot sa ulo nito. "Ano ba ang ginagawa mo sa'kin—oh, God!"

Vienna toes curled when Lander slid two fingers inside her. Parang nagliyab ang katawan niya ng dahan-dahan nitong inilabas-pasok ang dalawang daliri nito sa loob niya. Napakasarap ng hatid ng isang daliri nito sa loob ng pagkababae niya. Nang dalawa na ang daliri nito sa nasa loob, mas lalo siyang nahihibang at mas lumalakas pa ang mga ungol na kumakawala sa mga labi niya.

"Oh! Oh! Oh!" Bumaon ang kuko niya sa balikat ni Lander habang sinasalubong ang bawat pagpasok ng daliri nito sa loob niya. "Oh, Lander!"

Muntik na siyang mapamura ng malakas ng hugutin ni Lander ang dalawang daliri nito sa loob niya at biglang umalis sa kama pagkatapos ay hinubad ang lahat ng saplot nito sa katawan at walang itinira.

Napatitig siya si Vienna sa mahaba nitong pagkalalaki na handang makipaglabanan kahit na anong oras. Hinawakan siya nito sa kamay at pinababa sa kama.

"Lander—"

"Shhh... Trust me, Vien."

Kinagat niya ang pang-ibabang labi. "I do trust you, Lander."

He kissed her lips. "Good."

Pinatalikod siya nito at pinadapa sa kama pero tanging kalahati lang ng katawan niya ang nakadapa. Ang mga paa niya ay nakaapak sa sahig, tanging ang kalahati lang ng katawan niya ang nakadapa sa gilid ng kama.

Inihanda niya ang sarili ng himasin nito ang pang-upo niya saka humawak ito sa magkabilang balakang niya.

"Ah!" Malakas na daing niya ng maramdamang dahan-dahan na pinapasok ni Lander ang kahabaan nito sa loob niya mula sa likuran. "Oh, God... Ang sarap niyan, Lander..."

He moved in and out of her. "Masarap ba, Vien?" Parang hinihingal nitong tanong.

"Yes," hinihingal na sagot niya habang nakakapit ng mahigpit sa bed sheet ng kama.

"Ah! Ah! Ah!" Panay ang ungol niya habang palakas na ng palakas ang pagbayo ni Lander sa pagkababae niya. Namamaos na siya dahil sa malalakas na ungol na kumakawala sa mga labi niya.

Nahihibang na siya sa sobrang sarap na pinapalasap sa kaniya ni Lander. Hindi niya alam kung saan kakapit, saan hahawak o saan ibibiling ang ulo para doon kumuha ng lakas na pakiramdam niya ay nawawala sa bawat pagbayo ni Lander sa pagkababae niya.

"Lander. Lander. Lander!" Vienna chanted and moaned his name as he moved faster inside her.

Hindi niya alam kung saan siya kakapit para doon kumuha ng lakas. Nanginginig ang tuhod niya sa sobrang sarap ng nalalasap.

Lander gripped each side of her ass and then he thrust hard, deep, and rough inside her. She couldn't stop moaning like crazy as Lander fucked her from behind.

Vienna didn't know when an orgasm came and go. Basta namalayan nalang niya na lupaypay na ang mga braso niya pero panay pa rin ang labas-pasok ni Lander sa loob niya.

Napuno na naman ng halinghing, daing, at ungol niya ang buong silid ng maramdamang lalabasan na naman siya.

"Oh, Lander. Oh, God," hinihingal na aniya habang sarap na sarap sa bawat ulos ni Lander sa loob niya.

Napasabunot siya sa sariling buhok ng maramdamang napakalapit na niya. "Oh, shit! Lander! Hayan na ako—oh!"

Nang maramdaman niyang may sumabog mula sa kaibuturan ng pagkababae niya, napasigaw siya sa sarap kasabay ng pagpuno ni Lander sa pagkababae niya ng mainit nitong katas na gustong-gusto niya.

Pareho silang lupaypay na dalawa pagkatapos nilang pagsaluhan ang masarap na pag-iisa ng katawan nila. Hindi na niya kayang gumalaw kaya naman napangiti siya ng maramdamang pinangko siya ni Lander at inayos ang pagkakahiga.

Napakasarap sa pakiramdam ng yakapin siya ni Lander mula sa likuran at hinalikan ang balikat niya.

"Hinding-hindi ako magsasawang angkinin ka, Vien," bulong ni Lander sa tainga niya at mas humigpit pa ang yakap nito sa kaniya mula sa likuran.

"Vien?" Malambing nitong tawag sa kaniya ng hindi siya umimik.

"Hmm?" She hummed.

"Masakit pa ba?" Bumaba ang kamay nito sa pagkababae niya at hinaplos iyon. "I'm sorry that I hurt you last night," anito na ang tinutukoy ay ang pagbibigay niya ng pagkababae rito kagabi. "I just can't help it. Napakaganda mo kagabi sa first date natin. You and your red dress. It made me want to make love to you even more."

Napangiti siya. "Binola mo pa ako."

"Nagsasabi ako ng totoo, Vien." Hinalikan siya nito sa batok. "At hindi ko rin napigilan ang sarili ko kanina ng makita kita."

Niyakap naman niya ang braso ni Lander na nakayakap sa beywang niya saka mas isiniksik pa ang katawan sa katawan nito.

"Vien?" Tawag nito sa kaniya.

"Hmm?"

"Paano kung malaman 'to ni Cali?" May kaunting pag-aalala sa boses ng binata. "Kilala mo naman 'yang step-brother mo, masyadong possessive sa'yo."

Nakangiting humarap siya rito saka hinaplos ang mukha nito. "Hayaan mo si Cali, ako ang kakausap sa kanya."

"Paano kung magalit si Cali?" Tanong ni Lander, "Iiwan mo ba ako?"

Umiling siya. "Hindi 'yon." Hinalikan niya ito sa tungki ng ilong. "Just trust me, okay?"

Nginitian siya ni Lander saka hinalikan siya sa mga labi. "I trust you, Vienna."


CECELIB | C.C.

POSSESSIVE 4: Lander StormTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon