Tatlumpu't tatlo

83.4K 3.3K 780

TATLUMPU'T TATLOWala akong ibang maramdaman ngayon kung ‘di ang matinding galit at puot na sumisiksik at bumabalot sa buong katawan ko. Patuloy pa ring bumabagsak ang mga luha sa aking mga mata nang dahil sa pag sakripisyo ni Laxus sa sarili niyang buhay para lang mailigtas ako. Bakit? Bakit kailangan niya pang gawin 'yun? Bakit niya pa kailangan patayin ang sarili niya para lang mailigtas ako? Nakita ko ang mga patak ng dugo ni Laxus na nananatili sa lupa. Hinawakan ko ito kaya mas lalo akong nakaramdam ng matinding galit. Unti-unti nang dumidilim ang paningin ko. Unti-unti akong nawawala sa sarili kong katinuan. Hanggang sa napatayo ako dahil sa matinding na biglang naramdaman ng katawan ko.

"UGH!" bigla akong napasigaw dahil sa kakaibang sakit na aking nararamdaman. Iba itong sakit na 'to kumpara sa mga galos at sugat na kumikirot. Parang may gustong lumabas sa katawan ko. Parang may gustong kumuwala mula sa loob-loob ko. "UGH!" patuloy akong napapasigaw dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Puro paghiyaw lang ang nasasabi ko dahil buong katawan ko ay kumikirot. Parang may gustong kumawala sa iba't ibang parte ng katawan ko.

Napansin kong lahat ng mga nilalang na may mahika ay titig na titig sa akin. Halata sa mukha nila ang pangamba't takot. Si Goddess Erza halatang hindi rin mahulaan ang nangyayari sa akim. Kahit din naman ako hindi ko alam ko kung ano itong nararanasan ko o kung bakit parang may mga bagay na pilit gustong lumabas sa sarili. Ang sakit. Sobrang sakit. Nararamdaman ko na parang nababali ang mga buto ko sa loob ng katawan ko. Bigla ako binalutan ng itim na awra. Isang makapal na usok ang bumalot sa katawan ko.

"Mahal na Goddess Erza! Nagsisimula na siyang magpalit ng anyo sa isang demonyo!"

"Ano ang gagawin natin mahal na Goddess? Halatang hindi na niya ma-control ang kapangyarihan niya!"

"Maghanda kayo aking mga nilikha! Sugurin niyo siya! Ilabas niyo ang lahat ng kapangyarihan niyo. Atakahin niyo siya hanggang hindi pa natatapos ang pagpapalit niya ng anyo!"

Naramdaman kong inaatake ako ng mga nilalang na ginawa ni Erza habang binabalutan ako ng makapal na itim na usok. Pero masyadong malakas ang nararamdaman kong kapangyarihan na dumadaloy sa buong katawan ko kaya walang nagawa ang mga atake nila. Nanatili lamang ako sa loob ng usok habang may kung ano-anong mga bagay na lumalabas sa katawan ko.

May unti-unting bagay na lumalabas mula sa noo ko. Pag hawak ko dito isang malaki at baluktot na sungay ang lumabas. Para akong naging demonyo dahil sa sungay na ito. Dahan-dahan ding nasisira ang suot kong damit hanggang sa itim na panty at bra nalang ang suot ko. Kasabay ng pagsira ng aking damit isang pares ng brown na pakpak na parang sa malaking paniki ang kumawala sa likuran ko. May mga tattoo ring nagsisilabasan sa balat ko na nagbibigay sa akin ng kakaiba at malakas na kapangyarihan.

Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang ganitong kalakas na kapangyarihan. Wala rin akong pakialam kung gaano kapangit ang itsura ko ngayon o kung mag mukha akong demonyo katulad ng sinasabi ng mga walang kwentang nilalang na umatake sa akin ngayon. Ang tangi lang na nasa isip ko ay sila ang pumatay kay Laxus. Sila ang nagtulak kay Laxus para kitilin nito ang sarili niyang buhay. At higit sa lahat ay kailangan ko silang patayin, ubusin at sirain ang kaharian na ito para mapaghigante ko ang ginawa nila sa lalaking nagsakripisyo ng buhay niya para lang mailigtas ako.

Unti-unti nang nawawala ang itim na usok na bumabalot sa buong katawan ko. Pakiramdam ko natapos na ang paglabas ng mga bagay sa sarili ko dahil natapos na ang sakit at kirot. Isang malakas na enerhiya ang aking nararamdaman na alam kong makakatulong sa akin para burahin ang mundong ito sa isang iglap.

Kitang-kita ko ang takot sa mga nilalang na nasa harapan ko nang makita nila ang aking itsura. Takot at pangamba ang bumalot sa mga mukha nila. Kahit si Goddess Erza naloka. Napangisi ako sa mga reaksyon nila. Dahil alam kong hindi magtatagal ay mabubura ko na silang lahat at mananatiling alamat ang kanilang pagkabuhay.

Jenny and the Magic Arinola (Published Under LIB)Where stories live. Discover now