prologue

384K 4.2K 300
                         


 "Love is unpredictable so be ready when it hits you. You will suffer from so much pain but trust me, that's the sweetest pain you can ever have in your life."


WHEN GANGSTERS MEET THE SADIST

Written by: ArkistephPROLOGUE

You know what's the feeling of being CONTENTED?

'yon 'yong pakiramdam na mas mahal ka ng taong mahal mo higit pa sa inaakala mo.

But once you start to LOVE, everything will become COMPLICATED.

You'll start doing STUPID things that you have never done before ... .

Ang tama magiging mali at ang mali magiging tama.

It's like falling in love with a GANGSTER.

My BRAIN said it was wrong, but my HEART said it was fine and it really made me insane.

Sa dami ng klaseng tao sa mundo sa G*GO pang 'to ako nagkagusto.

Alam ko maraming dahilan para kainisan ko siya pero mas madaming dahilan para mapalapit ako sa tulad n'ya.

Parte na ng buhay namin ang mag asaran, magsakitan, kulang nalang pati magpatayan. Alam ko corny to pero 'di ko naman inaasahan na ang madalas naming pag aaway ang magiging dahilan kung bakit naging abnormal ang tibok ng puso ko.

I never noticed that I've already entered his world and now my LIFE is TRAGIC.

His PASSION is FIGHTING, his TALENT is MAKING TROUBLES , and his HABIT is HURTING PEOPLE.

But behind all of this,

His ROLE is to PROTECT OTHERS and his GOAL is to FIND TRUE LOVE. He is by nature, a KIND-HEARTED PERSON

Yeah! He's an Idiot and he's driving me crazy,

Pero sabi nila, ang GANGSTER pag nagmahal walang duda .

Ipaglalaban ka kahit buhay ang kabayaran.

But in our fight ,there should be no rules and no expectations...

The first to catch the LOVE SPELL will lose and no doubt...


And I admit ...

I'm a LOSER who fell INLOVE with a GANGSTER ...

At the end, this is a battle between MISSION and AFFECTION.


Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.-------

(FOR MORE UPDATES search the ff .

 WGMTS FB PAGE: just type "When Gangsters Meet the Sadist"

MY FB ACCOUNT: Arkisteph WP

MY TWITTER ACCOUNT:  @arkisteph_wp

or para mas madali punta kayo sa profile ko sa wattpad nakalagay dun yung mga link ng accounts listed above. THANK YOU! ) 


When GANGSTERS meet the SADISTTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon