muc dich cong tac phong chong te nan xa hoi va dac diem doi tuong hoat dong xa hoi

9.6K 2 0

KN mục đích công tác phòng chống tệ nạn xh và đặc điểm đối tg hđ tệ nạn xh

*KN: tệ nạ xh là 1 hiện tg xh tiêu cực có tính phổ biến biểu hiện bg những hành vi sai lệch chuẩn mực xh vi phạm đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống cộng đồng

tện nạn xh là những hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức,chuẩn mực Xh như: -thói hư tật xấu

-phong tục tập quán cổ hủ lạc hậu

-nếp sống xa đoạ truỵ lạc mê tín đồng bóng bói toán...

bản chất của tệ nạn xh là xấu xa trái với nếp sống văn minh tría với đạo đức b/c của chế độ XHCN

Tệ nạn xh là biểu hiện cụ thể của lối sống thực dụng ,coi thg chuẩn mực đạo đức,xh và pháp luật làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống thuần phong mĩ tục của dân tộc phá vỡ tình cảm hạnh phúc gia đình phá hoại nhân cách phẩm giá con ng , ảnh hg đến ktế ,sức khoẻ ,năng suất lđ,làm băng hoại giống loài dân tộc..là con đg dẫn đến tội phạm

*Mục đích :

-Ngăn ngừa chặn đứng ko để cho tệ nạ xh phát sinh phát triển lan rông trên địa bàn

-từng bc xoá bỏ dần những nguyên nhân đk của tệ nạn xh góp phần xd lối sống lành mạnh có VH bảo vệ thuần phong mĩ tục của dân tộc

-phát hiện đấu tranh xử lí nghiêm minh những hành vi hđ tệ nạn xh góp phàn giưa vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xh

*Đăc đỉêm của tệ nạn xh: -có tính lây lan nhanh trong xh

-tồn tại và ptr dưới nhiều hình thức; đối tg tham gia rất đa dạng và phức tạp về thành phần

-các đtg hđ có nhiều ph thức ,thủ đoạn tinh vi để đối phó với LLchức năng và che mắt quần chúng nhân dân thg cấu kết với nhau tạo thành đg dây . ổ nhóm

-tệ nạn xh tg có quan hệ chặt chẽ với tội phạm hình sự, ấc hiện tg tiêu cực xh khác và cso sự chuyển hoá lẫn nhau

-Địa bàn tập trung hđ thg là những nơi tập trung đông ng,các khu công nghiệp ,du lịch những nơi trình độ của quàn chúng nhân dân còn lạc hậu và công tác quản lí xh còn nhiều sơ hở thiếu sót

*Công tác phòng chống tội phạm : là quá trình nhà nc cùng các ngành các cấp các đoàn hể xh và mọi công dân(trong đó LLCA là nòng cốt)tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm phát hiện ngăn chặn loại trừ các tệ nạn xh

Đấu tranh loại trừ tệ nạn xh khỏi đời sống xh đòi hỏi phải có sự tham gia cảu các cấp các ngành của đoàn thể xh.trong đó LL cơ sở đóng 1 vai trò vị trí rất quan trọng. Đây là LL chủ công nòng cốt tuyên truyền hg đẫn quần chúng chính sách của đảng và nhà nc các biện pháp theo chức năng,nhiệm vụ của mình để phòng chống tệ nạn xh trên địa bàn

* Trách nhiệm của SV: nhận thức rõ hậu quả của tệ nạn xh ,con đg dẫn đến tội phạm;ko tg các tệ nạn dưới bất kì hình thức nào ;ko bị lôi kéo cám dỗ bởi những khoái cảm ,những lối sống truỵ lạc ,coi trọng đồng tiền ,chà đạp lên đạo đức pháp luật ,bán rẻ sự nhiệp bản thân

Có trách nhiệm phát hiẹn các hành vi hđ tệ nạn xh ,các con đg dẫn đến tệ nạn , đg dây hđ ma tuý ,mại dâm ,cờ bạc... báo cáo kịp thời cho nhà trg or LLCA cơ sở

Không có các hành vi mê tín dị đoan or tham gia và các hủ tục lạc hậu khác.bg kiến thưc đã học phân biệt đc các trg hợp tư do tín ngưỡng,các trg hợp tham quan di tích VH với việc lợi dụng để hđ mê tín dị đoan.Cảnh giác trc các hành vi của các đối tg (buôn thần bán thánh)và âm mưu chống phá CM VN của các thế lực thù địch phản động;phát hiện các hình thuác mới của tệ nạn mê tín chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời

Chủ động phát hiện các trg hợp SV trong lớp có những dấu hiệu khác thg,những hoàn cảnh éo le ,gặp chắc chở trong học tập ,trong ty để có biên pháp động viên giúp đỡ ko để họ sa ngã vào các tệ nạn xh tin vào cầu cúng bói toán ; đam mê khoái cảm... gặp gỡ những Sv lầm lỗi cảm hoá giáo dục họ tiến bộ trở thành ng có ích

KÍ cam kết ko tham gia vào các hđ tệ nạn xh như ma tuý mại dâm ...Có tái độ nghiêm túc có lối sống lành mạnh tích cực tham gia các tổ chức tự quản thanh niên xung kích tuần tra kiểm soát bảo vệ kTX bảo vệ nhà trg

muc dich cong tac phong chong te nan xa hoi va dac diem doi tuong hoat dong xa hoiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!