Tatlumpu't isa

Magsimula sa umpisa

"Hindi totoo 'yan!" napasigaw ako dahil sa nakita ko. "Bukod sa The Great Five Genies My Ass na iyong pinadala, wala na akong pinatay! Hindi ako 'yan. Hindi ako ang babaeng 'yan!" patuloy akong sumisigaw dahil do’n. Hindi ko kayang tanggapin by April Boy Regino na ako 'yung babaeng 'yun na nagmukha ng demonyo dahil sa pagiging malupit ko sa mga nilalang na ito.

"Tagalupa," muling pagsasalita ni Erza kasabay ng pagkawala ng usok na kumikinang. "Hindi porque’t itinanggi mo ang isang bagay ay ibig-sabihin niyon hindi na ito totoo," mahinahon niyang sagot pero kitang-kita ko mula sa kanyang mga kulay pulang mata na galit siya sa pagkatao ko. "Ikaw ang nilalang na gumawa niyan sa mga nilikha ko. Ikaw ang kumitil sa kanilang mga buhay."

"Bakit ba galit na galit ka sa akin, ha? Bakit ba gustong-gusto mo akong mamatay? Inutusan mo pa si Laxus at tinanggal ang kanyang memorya para patayin ako. Ano ba’ng nagawa ko sa 'yo? May nagawa ba ako sa 'yo kaya atat na atat kang mabura ako sa mundong 'to? Hindi ko ba na-like profile picture mo sa facebook kaya imbyernang-imbyerna ka sa akin? Kaloka ka!"

Tumitig siya nang seryoso sa akin. "Dahil ikaw ang nilalang na nakatakdang sisira sa aming kaharian at pupuksa sa lahat ng nilalang na aking nilikha," tugon niya. "Ikaw ang ordinaryong babaeng nakatakda sa propesiya na kikitil sa aming lahat."

"So, hindi totoo ang batas na bawal magmahalan ang isang ordinaryong nilalang at isang nilalang na may mahika?" pagkumpira ko. "Hindi totoo ang batas ng tao't genie na bawal magmahalan ang dalawang uri ng mga nilalang na 'to?"

Umiling siya. "Wala iyong katotohanan," sabi niya. "Noong unang panahon, ayon sa propesiya, isang nilalang na may kapangyarihan ng kadiliman ang mabubuhay at tatapos sa aming lahat—sa mga nilalang na may mahika. Pero para ito'y malunasan, kailangan ko magawa ka ng genie na may kapangyarihan ng kidlat. Kaya ko ginawa si Laxus," pagku-kuwento niya. "Buong lakas ko siyang nilikha gamit ang aking kapangyarihan para sana'y kumitil sa buhay mo. Kailangan mabura ka na sa mundo bago mo pa malaman kung papaano magamit ang iyong itim na kapangyarihan," sabi niya. "Ang kapangyarihan ng mga demonyo. Isa kang babae na pinagkalooban ng kapangyarihan ng kadiliman."

Napahinto siya't muling nagpatuloy, "Pero hindi naayon ang lahat sa plano ko. Nagkakilala kayo ni Laxus noong unang panahon bago ko pa sa kanya masabi ang kanyang misyon kung bakit ko siya ginawa. Nang malaman niya ang misyon niyang pagpatay sa 'yo noon, agad ka niyang itinakas palayo sa mundo ng mga tao. Hinahabol kayo at tinugis pero isa si Laxus sa pinakamalakas na genie kaya hindi ito naging madali." Nakatitig lang ako sa kanya. "Nang mahuli kayong dalawa ni Laxus noong unang panahon, sinalo mo ang mga sibat na may apoy na sana'y kay Laxus tatama kaya ka biglang namatay."

"Kung namatay ako, hindi ba, ibig-sabihin nito wala ng problema? Na hindi ko na matutupad ang pagsira sa Florea, sa 'yo at sa mga nilikha mo?" naguguluhan kong tanong. "Ganern 'yun, ‘di ba?"

Napailing siya. "Nagkakamali ka," sagot niya.

Napaismid ako, "Shutang! Mali na naman ako? Palagi na lang ako mali, a."

"Hanggang hindi nasusunod ang tamang pagpatay sa nilalang na may kapangyarihan ng kadiliman, patuloy lang mauulit ang iyong pagbuhay at matutuloy ang nasa propesiya."

"Ano’ng ibig mong sabihin sa tamang pagpatay sa nilalang na may kapangyarihan ng kadiliman? Ano’ng tamang pagpatay sa akin?" naguguluhan ko na namang tanong.

Tumititig siya sa mga mata ko kaya bigla akong kinilabutan. "Ang tamang pagtapos sa buhay mo ay nakasalalay sa mga kamay ni Laxus. Siya lamang ang dapat kumitil sa buhay ng babaeng may sanib ng demonyo," seryoso niyang pagsasalita. "Pero hindi niya ito magawa. Naging matigas ang ulo ni Laxus dahil sa walang kuwenta niyang pagmamahal sa tagalupang kagaya mo."

Jenny and the Magic Arinola (Published Under LIB)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon