Tatlumpu't isa

77.6K 3.3K 378

TATLUMPU'T ISAPara akong may naririnig na mga nilalang na naguusap-usap sa paligid ko. Nanghihina kong iminulat ang mga mata ko't nagulat sa nasaksihan ko. Nakadikit ako sa kulay puting pader na kumikinang habang nakagapos ang mga kamay, paa at leeg ko gamit ang isang uri ng kulay itim na bakal na nagiging dahilan ng aking panghihina. Parang sa bawat pilit kong paggalaw hinihigop ng mga bakal na ito ang aking lakas kaya hindi ako makagalaw ng maayos.

Pilit kong inaangat ang ulo ko para makita ko ang mga nilalang na nasa aking harapan. Nasa harapan ko ngayon ang iba't ibang uri ng mga genies na andito sa mundo ng Florea. Iba't iba ang kulay ng mga buhok nila na parang naging bahaghari na sila dahil sa pagtitipon. Mga lalaki at mga babae. Mga nilalang na kagaya ni Laxus. Nakatitig sila sa akin gamit ang mga mata nilang may mga iba't ibang kulay din. Nakatitig sila na punong-puno ng galit ang kanilang mga mata na parang kinasusuklaman ang buo kong pagkatao. Ang dami kong haters, kalurks.

Hindi ko alam kung bakit sila ganyan makatingin. May ginawa ba akong mali mula nang tumuntong ako rito sa kanilang mundo? May nagawa ba akong masama sa kanila? Wala akong maalala. Ang tangi ko lang natatandaan ay sila ang may ginawang masama sa akin. Sila ang may ginawa para masaktan si Laxus at mahirapan. Bakit nila ako tinitignan ng ganyan? Bakit may galit sa kanilang mga mata?

Napayuko ako para tignan ang sarili kong dibdib. Nagulat ako nang makita ko ang dibdib ko na may sibat na nakatusok. Bigla itong kumirot. Napaigting ako dahil sa labis na sakit na dulot ng matalim na bagay na 'to. Gusto ko ito tanggalin dahil sa sobrang sakit na idinudulot nito pero hindi ko magawa. Nakagapos ako at patuloy na nanghihina.

"UGH!" napasigaw ako dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam ko pinipilipit ang mga ugat sa loob ko dahil sa sibat na nakatusok na ito. Kumawala ang mga luha ko at muling napasigaw "UGH!" muli kong pag inda dulot ng sobrang kirot. Tumulo na ang luha ko dahil sa labis na paghihirap.

"Masakit ba, tagalupa?" May narinig akong nagsalita. Isang mahinahon na salita pero ramdam ko ang kakaibang kapangyarihan sa boses niya palang. Biglang nag siyukuan ang mga nilalang na nasa aking harapan para magbigay ng galang sa babaeng lumulutang sa ere na may kulay pula na mahabang buhok at kumikinang ang buong katawan. "Kulang pa 'yang sakit na nararanasan mo sa pagtapos ng mga nilalang na aking nilikha."

"Ano’ng pinagsasabi mo?" walang takot na sagot ko sa kanya. Kahit nahihirapan ako pinilit ko pa ring magsalita. "Kung iyung The Great Five Genies my ass ang sinasabi mo, gumanti lang ako. Sila ang mga sumugod sa amin ni Laxus dahil pinadala mo sila para patayin ako!" giit ko sa kanya.

Nagbulung-bulungan ang mga genies na nakayuko dahil sa pagsagot ko sa kanilang Goddess Erza. Pero 'lakompake sa kanya. Bastos na kung bastos pero true naman ang sinasabi ko. H'wag lang talaga ako makakatakas mula rito sa pagkakagapos ko at makakalapit sa punyemas na Goddess Erza na 'yan dahil huhugutin ko ang small and large intestine niya't ibubuhol sa leeg niya. Ako pa ang pinapalabas na masama. Ako ba ang nauna, ha, ako ba ang nauna manakit?

Pumalakpak ng isang beses si Erza kaya nag sitahimikan ang mga nilalang na kayang nilikha. Bumaba siya sa aking harapan marahil napagod na sa paglipad sa ere. Akala naman niya kasi kinaganda niya pananatili niya sa ere punyeta siya. Tumingin siya nang seryoso sa akin saka muling pumalakpak ng isang beses kaya biglang may usok na kumikinang ang sumulpot. Nag form ito bilang isang malaking screen kung saan may babaeng nakaitim akong nakita na may kasama pang limang babae na inaatake at pinapatay ang mga nilalang na kauri ni Laxus.

Nakatitig lang ako dito't nagulat nang makita ko ang sarili kong itsura na mukha ng demonyo dahil sa walang awa kong pinapatay ang mga nilalang na may mahika. Walang awa kong tinapos ang kanilang mga buhay habang may ngisi sa sarili kong labi.

Jenny and the Magic Arinola (Published Under LIB)Where stories live. Discover now