19Hell: It ends here!

1.1K 38 15

19Hell

“Flash news!” napatutok lahat ang mga tao na nasa istasyon ng bus sa telebisyon. “Isang lalake ang sinasabing na-hit-and-run sa Lusitro Street kaninang tanghali lang. Nagkanda-lasog-lasog ang katawan ng binata at nagkalat sa kalsada ang dugo at laman niya.” Ipinakita din doon ang nakangiting larawan ng binata na pinangalanang si ‘Nero Mehadro.’ “Lumalabas na ang binata ay basang-basa kahit na tirik na tirik naman ang araw, may putik ang katawan ng binata kahit na wala namang malapit na ilog o sapa sa lugar na kinasagasaan niya."

Tahimik ang mga tao.

Sa isang bahagi ng istasyon ay may dalawang lalakeng nag-uusap.

“Hindi ba’t yun yung lalakeng bumaba sa Lusitro?” ani ng isa na konduktor ng bus.

“Oo nga noh?” sagot naman ng driver.

“Sayang, nahulog pa naman niya yung mamahaling cellphone niya,” napapailing na sabi ng konduktor.

Tumangu-tango naman ang driver, “wag na natin yang isauli tutal patay naman na siya. Ibenta na lang natin yan.”

At doon nagkasundo ang dalawa...

Hindi lang nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila...

Habang nag-uusap kung paano ang magiging hati sa pagbebentahan ng cellphone ay tumunog iyon.

“Sagutin mo na,” sabi ng driver.

“Hello?” ni-loudspeaker pa niya.

“Susunod na KAYO...”

***

Author: Hayan, tapos na ang sabaw kong story! Wootwoot! Tayo’y tumalun-talon! Or ako na lang... hahaha! Yehey! May end na. Pwede na akong tsumupi! Anyhow, shameless plugging na to!

Give Me a Reason to Live (Fantasy/Humor/Romance)

TRUTH OR DARE![KISS!(One-shot)] (Humor/Romance)

Tagong Sitio (Horror/Thriller/Suspense)

A Broken Hearted’s Diary (Spiritual/Romance/Short Story)

Shout (Romance/Spiritual/Short Story)

Don’t Give Me a Reason to Leave (Fantasy/Romance/Humor)

These are Horror Stories, Dear (One-shots/Horror/Thriller/Suspense)

Machika’s List (Romance)

Song-inspired Single Shot Stories (Humor/One-shots/Romance)

Peter’s Angel: Nutella Natasha’s Travel (Fantasy/Romance/Humor)

Beyond my Wonderland (Starring: Julia Montes) (Humor/Romance/Fan Fiction)

Property of: EijeiMeyou

2012-2013©

Incoming call from: HELL®

PLAGIARIZE ME AND I’LL HUNT YOU DOWN!

I DON’T THINK I’LL BE GIVING SOFT COPIES OF THIS. I’M SORRY.

Dios ti agngina!

(Thank you!)

Incoming call from: HELLWhere stories live. Discover now