TUNCAY ÖZKAN DÜNDEN BUGÜNE GIZLI DÜNYANİN BILINMEYENLERI

1.5K 2 0

MILLI ISTIHBARAT TEŞKILATİ

MİT

DÜNDEN BUGÜNE GIZLI DÜNYANİN BILINMEYENLERI

TUNCAY ÖZKAN

GIRIŞ

Bu kitap, Türkiye'de üzerinde en çok soru işaretlerinin bulunduğu

kuruluşlardan birisi olan MİT ve onun bilinmeyenleri üzerine yazılmıştır.

Kitabı yazarken sıradan, sokaktaki bir Türk yurttaşının MİT hakkındaki

merakları ile, bu konuda araştırma yapacak insanlara malzeme oluşturacak

örgütlenmeleri ve eylemleri ortaya çıkarmaya özen gösterdim.

Kitabı yazma fikri öncelikle Arena için hazırlanmaya çılışılan bir MİT

belgeselinin araştırmalarının sonucunda ortaya çıktı.

Araştırmalarımız sırasında en önemli sorun MİT yetkilileriyle bir diyalog

kurabilmek ve kitaba girebilecek bir görüşler birikimini onlardan

alabilmek olmuştur. Bunun yapılmaması durumunda tek sesli, renksiz ve

yanlı gibi görülecek bir çalışmanın ortaya çıkması en büyük korkumuzu

oluşturmuştur.

Bu amaçla yapılan başvurulara, uzun süren görüşmelerin ardından olumlu

yanıtlar alınmıştır. MİT'in bugünkü kadrolarında bulunan en üst düzey

yetkililerin bir kısmıyla yüzyüze görüşme yapmak mümkün olmuştur. Bu

görüşmelerin sonucunda MİT'e iletilen yazılı soruların bir kısmına yanıt

da alınabilmiştir. MİT tarihinde ilk kez, bir kitap için iletilen sorulara

yanıt vermiştir. Bu ilk örnek, kitapta aynıyla yer almaktadır. Ayrıca bu

görüşmelerin sonucunda MİT yetkilileri şu an hayattaki en yaşlı mensupları

ile bir röpörtaj yapmamızı da sağlamışlardır.

86 yaşındaki bu en eski "Casus" MİT'in kuruluşunu izleyen yıllar ve 1960

darbesinin sonrasına kadar, Türk gizli servisinin içindeki olaylara ışık

tutmaktadır. "Neşet Usta" ile yapılan bu röpörtaj, bugüne kadar hiç

bilinmeyen pek çok olayı yeniden gündeme getirmektedir. Bu röpörtaj da

kitaptaki yerini almıştır.

Ayrıca MİT'den emekli olmuş veya ayrılmış çok sayıda kaynak ile görüşmek

mümkün olmuştur. Bunlardan çok azı görüşmelerde tartışmaya ve eldeki

bilgileri karşılıklı değerlendirmeye ikna olmuşlar, diğerleri ise bizi

dinlemekle yetinip ve çalışmalarımızda başarı dileyerek kendilerini

aramamamızı istemişlerdir...

Emekli istihbaratçıların aktif halde bulunanlardan daha ürkek oldukları

hiç kuşku götürmez bir gerçektir. Araştırmalar sırasında ulaşılan insanlar

ancak araya başka hatırlı dostlarını koyarak görüşmelere ikna

edilebilmişlerdir. Bu görüşmelerin yapıldığı yerler ve mekanlar çoğu kez

TUNCAY ÖZKAN DÜNDEN BUGÜNE GIZLI DÜNYANİN BILINMEYENLERIBu hikayeyi ÜCRETSİZ oku!